วิจัยและพัฒนา

ระดมสมองของวิศวกรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในระดับสากล

การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

HIOKI มีแผนกรับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่สองฝ่าย นั่นคือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ซึ่งดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและแผนกวิศวกรรมซึ่งดูแลการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวะกรประมาณร้อยละ 10 ของวิศวกรทั้งหมดเป็นของฝ่ายวิจัยและพัฒนา ซึ่งพวกเขาดำเนินงานวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการตรวจจับเทคโนโลยีการวัดทางเคมีไฟฟ้าและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคต ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแผนกได้สร้างเทคโนโลยี HIOKI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการวัดแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสโลหะแรกของโลกเทคโนโลยีการวัดความถี่สูงเทคโนโลยีการวัดแสงเลเซอร์และระดับไมครอนเทคโนโลยีการตรวจสอบ ในขณะเดียวกัน แผนกวิศวกรรมก็สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีเชิงองค์ประกอบที่สร้างขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาและเชิงพาณิชย์โดยการออกแบบวงจรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการแก้ปัญหาลูกค้าด้วยเทคโนโลยีการวัด นอกจากนี้วิศวกรของเรายังให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับลูกค้าและพวกเขามุ่งมั่นที่จะนำมุมมองของลูกค้าในด้านอื่นๆ เช่น ความปลอดภัย การออกแบบ มาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นไป

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยวิศวกรรมแบบสอดประสาน

HIOKI ใช้วิธีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ทีมวิศวกรรมแบบข้ามองค์กร ซึ่งทุกทีมจะทำงานไปพร้อมๆ กัน ทำให้ได้รวบรวมผู้ประสานงานด้านวิศวกรรมการผลิตการขายและการประกันคุณภาพสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์สอดประสานเข้าด้วยกัน ทุกคนสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ได้และหัวหน้าทีมจะได้รับสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นเด็ดขาด ด้วยการทำลายกำแพงขององค์กรเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นวิธีการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในช่วงเวลาสั้น ๆ ได้

วิศวกรรมแบบสอดประสาน

ปกป้องเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ด้วยสิทธิบัตร

HIOKI ปกป้องสิ่งประดิษฐ์ของวิศวกรอย่างแข็งขันโดยจดสิทธิบัตรพวกเขาเป็นสิ่งประดิษฐ์บริการ, ช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดนิยม เราได้มีความพยายามผลิตและจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นในปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาผลงานสิทธิบัตรที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น

พัฒนาทักษะของนักพัฒนา

วิศวกร HIOKI ที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบกล่องหุ้มผลิตภัณฑ์ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการทดสอบความสามารถในการออกแบบสามมิติเพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มคุณภาพการออกแบบ, และเร่งกระบวนการส่งมอบการออกแบบให้เร็วขึ้น  การทดสอบซึ่งประกอบด้วยการประเมินความรู้ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบสามมิตินั้นมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มทักษะของนักออกแบบ ในปี 2559 วิศวกร 20 คนจาก 35 คนที่ได้คะแนนดีเยี่ยมจากการทดสอบในญี่ปุ่นคือพนักงานของ HIOKI

แนวคิดที่สำเร็จจากการผ่านการออกแบบ

เครื่องมือวัดที่ได้สร้างรูปร่างให้กับแนวคิดของผลิตภัณฑ์นั้นไม่เพียงแต่ยอดเยี่ยมในการใช้งาน แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจอย่างปลอดภัยและรอบครอบของวิศวกรในหลายๆแง่ด้วยกัน, ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ของผู้ใช้และความปลอดภัยรวมไปถึงความสวยงานของรูปร่างการออกแบบอีกด้วย ใน Hioki เราให้ความสำคัญกับการออกแบบเพราะมันแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบต่างๆ และนักออกแบบของเราได้ให้ความร่มมืออย่างตั้งใจในกระบวนการพัฒนาเหล่านี้ โดยเริ่มต้นจากกระบวนการเริ่มต้นในการวางแผนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์

แสดงแนวคิดผ่านการออกแบบ

เครื่องมือวัดที่ให้รูปร่างกับแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมาอย่างพิถีพิถันไม่เพียงแต่ยอดเยี่ยมในแง่ของประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังส่งมอบความงามของรูปแบบโดยคำนึงถึงความสำคัญในการออกแบบทั้งหมดและรวมถึงความต้องการที่จะมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่น่าพอใจอีกด้วย เนื่องจาก Hioki เน้นการออกแบบเป็นผลรวมขององค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ นักออกแบบจึงมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนผลิตภัณฑ์เริ่มต้นโดยมีส่วนร่วมในข้อเสนอที่หลากหลาย, สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของวิธีการนี้ ผลิตภัณฑ์ Hioki ทั้งหมด 75 รายการได้รับรางวัลการออกแบบที่ดีตั้งแต่ปี 2528 เป้าหมายของเรายังคงเพิ่มคุณภาพชีวิตและสังคมด้วยการออกแบบเครื่องมือวัดที่ถูกใจและพึงพอใจในการใช้งาน

Good Design Award Winner 2019

ศูนย์นวัตกรรม HIOKI

แพลตฟอร์มสำหรับอนาคต

ศูนย์นวัตกรรม HIOKI ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับอนาคตที่ผู้คนและข้อมูลรวบรวมเพื่อให้นวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นได้จากการโต้ตอบตามธรรมชาติทำให้เกิดคุณค่าใหม่สำหรับลูกค้า  ศูนย์รวมวิศวกรของ HIOKI เข้าด้วยกัน, ซึ่งมีความกำลังคนอยู่ที่ประมาณ 300 คน, ในแบบแปลนพื้นซึ่งมีขนาด 108 เมตรถึง 36 เมตร, ภายใต้สถานที่ทำงานสามชั้นแห่งนี้ซึ่งได้รับการผสมผสานอย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้รับการตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาที่หลากหลาย  * ทางศูนย์ได้รับรางวัล Nikkei New Office ครั้งที่ 29 ประจำปี 2559 (รางวัลการส่งเสริมสำนักงานใหม่ [รางวัล Office Creative])

ห้องคลีนรูม

เราใช้ห้องคลีนรูมของศูนย์เพื่อพัฒนาและผลิตส่วนประกอบฮอลล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับใช้ในเซ็นเซอร์ความไวสูงของเรา

ห้องแอนแอคโคอิก

ศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกการทดสอบ EMC ระดับโลกในรูปแบบของห้องแอนแอคโคอิก 3 เมตร ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ห้องประกอบด้วยแผ่นเสียงขนาด 3 เมตรและสามารถใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากถึง 3 ตัน 

ศูนย์ทดสอบความน่าเชื่อถือ

เรายังสร้างห้องมาตรฐานใหม่สำหรับการสอบเทียบ JCSS (ISO / IEC 17025) และการใช้การสอบเทียบทั่วไป  ช่องว่างทั้งห้าที่อยู่ติดกันซึ่งประกอบด้วยห้องอุณหภูมิคงที่ / ความชื้นคงที่และห้องทดสอบมาตรฐานสามารถใช้เพื่อทำการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมที่สภาวะความชื้นต่ำ 10% RH ที่ 30 ° C 

ระบบทดสอบการตกหล่น ระบบทดสอบการสั่นสะเทือน

เราให้ผลิตภัณฑ์ทดสอบการสั่นสะเทือนและการตกหล่นและการทดสอบแรงกระแทกเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือ  เรารับประกันคุณภาพระดับสูงโดยทำการทดสอบเหล่านี้ในระดับการสั่นสะเทือนและการตกที่สูงในสถานการณ์ที่สะท้อนถึงสภาพการใช้งานต่างๆ

การจำลอง

ก่อนที่การออกแบบจะไปถึงขั้นตอนทำแบบจำลอง วิศวกร HIOKI จะใช้ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ที่หลากหลายเพื่อจำลองสถานการณ์รวมถึงการวิเคราะห์ของเหลวเทอร์โมการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพ  เทคนิคเหล่านี้มีบทบาทที่มีประโยชน์โดยช่วยให้เราเห็นภาพปรากฎการณ์ที่โดยทั่วไปมองไม่เห็นเพื่อให้เราสามารถปรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมได้

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

วิศวกร HIOKI ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติหลายประเภทเพื่อศึกษาแนวคิดการออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น