Product Category

เครื่องวัดความต้านทานดิน / เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า / เครื่องตรวจจับเฟส

เครื่องวัดความต้านทานดิน

เครื่องตรวจจับเฟส | Phase Detectors

Phase Rotation Meter | DIGITAL PHASE DETECTOR PD3259-50

DIGITAL PHASE DETECTOR PD3259-50

Digital Phase Rotation Meter with
Three-Phase Voltage Measurement Functionality

Phase Rotation Meter | DIGITAL PHASE DETECTOR PD3259-50

• Increase your work efficiency, by eliminating human errors from manual reporting

Phase Rotation Meter 70V to 1000V | PHASE DETECTOR PD3129-10

PHASE DETECTOR   PD3129-10

Non-metallic contact Phase direction check

Phase Rotation Meter 70V to 1000V | PHASE DETECTOR PD3129-10

• Non-metallic contact clip • For thick conductors φ10 to 40 mm core diameter • Use on 70 to 1000 V lines (50/60 Hz)

Phase Rotation Meter 70V to 600V | PD3129

PHASE DETECTOR   PD3129

Non-metallic contact Phase direction check

Phase Rotation Meter 70V to 600V | PD3129

• Non-metallic contact clip • For conductors with φ 2.4 to 17 mm core diameter • For use on 70 to 600 V lines (50/60 Hz)

 

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า | Voltage Detectors

Voltage Detector | 3481 | Non-Contact Voltage Detector

VOLTAGE DETECTOR   3481

Non-Metallic Contact Voltage Detector with LED Light

Voltage Detector | 3481 | Non-Contact Voltage Detector

• Non-metallic contact • Bright LED • 40 to 600 V AC range

Voltage Detector 3120 | CAT IV 1000V

VOLTAGE DETECTOR   3120

Non-Metallic Contact Voltage Detector with Battery Life Indicator

Voltage Detector 3120 | CAT IV 1000V

• Non-metallic contact • Ideal for 70 to 1000 V installations

หน้านี้อธิบายรายละเอียดวิธีใช้เครื่องทดสอบความต้านทานพื้น Hioki ที่สามารถล้างได้ในน้ำ; เครื่องตรวจจับเฟสที่ใช้การทำงานที่ปลอดภัยไม่มีการสัมผัสโลหะ และเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบพกพา

01. หลักการตรวจจับเฟสและวิธีการใช้งาน
หลักการตรวจจับเฟส
ขั้นตอนการใช้เครื่องตรวจจับเฟส (วิธีใช้ Phase Detector PD3129)
1. ตรวจสอบการทำงานก่อนใช้งานคลิปแรงดันไฟฟ้าเข้ากับสายไฟเส้นเดียว (ลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่) ที่มีกระแสไฟฟ้าอย่างน้อย 70 V AC และตรวจสอบว่า

ไฟแสดงแรงดันไฟฟ้าของสายจะสว่างขึ้น

  • หากไฟแสดงสถานะสว่างขึ้น: เครื่องมือทำงานอย่างถูกต้อง
  • หากไฟแสดงสถานะไม่สว่าง: เครื่องมืออาจทำงานผิดปกติ

2. ตรวจสอบสายเพื่อดูว่ามีอยู่หรือไม่

ใช้คลิปแรงดันไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตรวจสอบสายไฟเพื่อดูว่ามีไฟฟ้าอยู่หรือไม่
คลิปแรงดันไฟฟ้าใช้ตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าของสาย

R (สีแดง) ไฟแสดง R-S เท่านั้น

S (สีขาว) ไฟแสดง R-S และ S-T

T (สีเขียว) ไฟแสดง S-T เท่านั้น

3. การตรวจจับเฟส
1) ติดคลิปแรงดันไฟฟ้าของเครื่องตรวจจับเฟสเข้ากับสายไฟ AC 3 เฟสด้านนอกฉนวนกันความร้อน
2) หากสายไฟทั้งหมดอยู่ไฟแสดงสถานะแรงดันไฟฟ้าของสาย R-S และ S-T จะสว่างขึ้น
3) หากไฟแสดงลำดับเฟสกะพริบตามลำดับที่ลูกศรระบุแสดงว่าการเชื่อมต่อลำดับเฟสถูกต้อง (R-S-T) เครื่องมือจะส่งเสียงบี๊บเป็นระยะ

วิธีใช้ Phase Detector PD3129 / PD3129-10
ขอแนะนำการตรวจจับเฟสที่ปลอดภัยไร้สัมผัส! วิดีโอนี้แนะนำ Phase Detector PD3129 / PD3129-10 ซึ่งให้การแจ้งเตือนผลการตรวจจับด้วยภาพและหู

02. หลักการตรวจจับแรงดันและวิธีการใช้งาน

หลักการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า
เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสโลหะมักจะตรวจจับแรงดันไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต เมื่อวางเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าสัมผัสกับเป้าหมายการวัด (ตัวอย่างเช่นเต้าเสียบไฟ) มีความจุระหว่างเป้าหมายการวัดและเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า ในทำนองเดียวกันมีความจุระหว่างเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าและผู้ใช้และระหว่างผู้ใช้กับพื้นดิน หากเป้าหมายการวัดเป็นแบบสดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่มีขนาดเล็กจะไหลผ่านเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าและผู้ใช้ กระแสไฟฟ้ากระแสสลับขนาดเล็กนี้คือตรวจพบโดยใช้ความต้านทานสูงภายในเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าและระบุให้ผู้ใช้ทราบโดยการแปลงเป็นแสงและเสียง กระแสที่ไหลมีค่าน้อยกว่า 1 μAและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

หลักการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า

เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสโลหะมักจะตรวจจับแรงดันไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต เมื่อวางเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าสัมผัสกับเป้าหมายการวัด (ตัวอย่างตัวอย่าง, เต้าเสียบไฟ) จะมีความจุระหว่างเป้าหมายการวัดและเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า ในทำนองเดียวกันมีความจุระหว่างเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าและผู้ใช้และระหว่างผู้ใช้กับพื้นดิน หากเป้าหมายการวัดเป็นแบบสดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่มีขนาดเล็กจะไหลผ่านเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าและผู้ใช้ กระแสไฟฟ้ากระแสสลับขนาดเล็กนี้คือตรวจพบโดยใช้ความต้านทานสูงภายในเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าและระบุให้ผู้ใช้ทราบโดยการแปลงเป็นแสงและเสียง กระแสที่ไหลมีค่าน้อยกว่า 1 μA และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

ขั้นตอนการใช้เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (วิธีใช้เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า 3120)
1. เปิดเครื่อง
หมุนสวิตช์ตามเข็มนาฬิกา หากไฟ LED สีเขียวไม่ติดสว่างหรือสว่างขึ้นเพียงอ่อน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

2. ตรวจสอบการทำงานก่อนใช้งาน
ใช้เต้าเสียบหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นที่คุณทราบว่ามีแรงดันไฟฟ้าตรวจสอบว่าเครื่องมือทำงานอย่างถูกต้อง

  • หากไฟ LED สีแดงสว่างขึ้นและเครื่องมือดังขึ้นแสดงว่าเครื่องมือกำลังทำงานอย่างถูกต้อง
  • หากไฟ LED ค่อยๆดับลงและเครื่องมือดังขึ้นเบา ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  • หากไฟ LED สีแดงไม่ติดสว่างขึ้นและเครื่องไม่ส่งเสียงบี๊บ: เครื่องอาจทำงานผิดพลาด

3. ตรวจจับแรงดันไฟฟ้า
เปิดเครื่องมือตรวจสอบว่าไฟ LED สีเขียวสว่างขึ้นและวางอุปกรณ์ตรวจจับให้สัมผัสกับวัตถุที่คุณต้องการตรวจสอบ

  • หากไฟ LED สีแดงสว่างขึ้นและเครื่องส่งเสียงบี๊บ: สายมีไฟฟ้าอยู่
  • หากไฟ LED สีเขียวยังคงติดสว่าง: สายไม่มีไฟฟ้าอยู่หรือมีแรงดันไฟฟ้า 70 V หรือน้อยกว่า

* แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของเครื่องตรวจจับถึงกราวด์คือ 600 V AC อย่าใช้มันเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าค่านั้น

วิธีใช้เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า 3480/3481

ขอแนะนำการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัยไร้สัมผัส! วิดีโอนี้แนะนำเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด 3480/3481

03. การใช้เครื่องทดสอบความต้านทานดิน: หลักการวัดและค่าความต้านทานอ้างอิง ความต้านทานระหว่างอิเล็กโทรดกราวด์กับพื้นดินโดยทั่วไปเรียกว่าความต้านทานกราวด์ ความต้านทานดินคือผลรวมของความต้านทานของตัวนำต่อสายดินความต้านทานการสัมผัสของตัวนำต่อสายดินและสายดินและความต้านทานของดิน ความต้านทานดินแตกต่างจากตัวต้านทานธรรมดาตรงที่มีลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้:

  • การกระทำแบบโพลาไรซ์

เนื่องจากพื้นดินมีลักษณะเป็นเหมือนอิเล็กโทรไลต์จึงมีการแสดงโพลาไรซ์ทำให้กระแสไฟฟ้ากระแสตรงสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าในทิศทางตรงกันข้ามทำให้ไม่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นโดยทั่วไปความต้านทานพื้นจะวัดโดยใช้คลื่นสี่เหลี่ยมหรือคลื่นไซน์ที่ความถี่หลายสิบเฮิรตซ์ถึง 1 กิโลเฮิรตซ์

  • การตั้งค่าการวัดพิเศษ

ความต้านทานกราวด์คือความต้านทานระหว่างอิเล็กโทรดกราวด์กับดิน ไม่สามารถวัดได้โดยไม่ต้องใส่อิเล็กโทรดลงในกราวด์ เนื่องจากโลกมีความต้านทานค่อนข้างต่ำแรงดันตกจะเกิดขึ้นใกล้กับอิเล็กโทรดซึ่งกระแสที่ใช้ในการวัดไหล ดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องวัดค่าความต้านทานของอิเล็กโทรดกราวด์แต่ละอัน (อิเล็กโทรด E, อิเล็กโทรด S [P] และอิเล็กโทรด H [C]) คุณต้องเคลื่อนห่างออกไปประมาณ 10 เมตร

  • การมีอยู่ของสิ่งรบกวน

การวัดความต้านทานต่อสายดินอาจมีการรบกวนเช่นศักย์กราวด์และผลกระทบของอิเล็กโทรดต่อสายดินเสริม ศักย์กราวด์ที่เกิดจากกระแสรั่วจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอิเล็กโทรดกราวด์จะถูกทับบนสัญญาณที่เครื่องทดสอบความต้านทานดินตรวจพบส่งผลต่อค่าที่วัดได้ นอกจากนี้หากอิเล็กโทรดสายดินเสริมมีความต้านทานกราวด์สูงกระแสไฟฟ้าที่วัดได้จะลดลงทำให้การวัดมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบของเสียงเช่นศักย์กราวด์

FT6031 ออกแบบมาให้ทนทานต่อผลกระทบภายนอกเหล่านี้ทำให้การวัดแม่นยำแม้ภายใต้สภาวะที่ไม่ดี

หลักการวัดเครื่องทดสอบความต้านทานดิน

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ AC ถูกนำไปใช้ระหว่างขั้วไฟฟ้า H (C) และ E และกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ I ที่ไหลเป็นผลจะวัดโดยแอมป์มิเตอร์ นอกจากนี้แรงดันไฟฟ้า V ที่เกิดขึ้นระหว่างอิเล็กโทรด S (P) และ E เมื่อกระแสที่ฉันไหลถูกวัดโดยใช้

โวลต์มิเตอร์ AC

จากนั้นความต้านทานกราวด์ RX ของอิเล็กโทรด E จะคำนวณจากกระแส I และแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ไม่สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรด H (C) และ E ได้อย่างแม่นยำหรือแรงดันไฟฟ้าระหว่าง H (C) และ S ( P) อิเล็กโทรด

ประเภทของการติดตั้งสายดินและค่าความต้านทานของสายดิน

มาตรฐานทางเทคนิคของการติดตั้งระบบไฟฟ้ากำหนดประเภทการติดตั้งสายดินและค่าความต้านทานดินต่อไปนี้ * 1:

การติดตั้งสายดินค่าความต้านทานดิน

คลาส A (เดิมคือคลาส 1) 10 Ω หรือน้อยกว่า

คลาส B (เดิมคือคลาส 2) ค่าที่คำนวณได้ * 2

คลาส C (เดิมคือคลาส 3) 10 Ω หรือน้อยกว่า * 3

คลาส D (เดิมคือคลาส 3) 100 Ω หรือน้อยกว่า * 3

* 1 ค่าจากมาตรฐานญี่ปุ่นแสดงอยู่ โปรดทราบว่าค่าเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ* 2 ค่าโอห์มเทียบเท่ากับผลของการหารกระแสไฟฟ้าผิดพื้นเป็นแอมแปร์ของหนึ่ง

* 2 ค่าโอห์มเทียบเท่ากับผลของการหารกระแสไฟฟ้าผิดพื้นเป็นแอมแปร์ของสายหนึ่งในวงจรที่ด้านแรงดันสูงหรือแรงดันสูงพิเศษของหม้อแปลงด้วย 150 (หรือถ้าแรงดันไฟฟ้าของวงจรแรงดันต่ำ ไปที่กราวด์เกิน 150 V เนื่องจากการรวมกันของ

วงจรที่ด้านแรงดันไฟฟ้าต่ำของหม้อแปลงกับ [a] วงจรที่ด้านแรงดันไฟฟ้าสูงของหม้อแปลงหรือ [b] วงจรที่ด้านแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษที่มีแรงดันไฟฟ้า 35,000 V หรือน้อยกว่า โดย [1] 300 อย่างใดอย่างหนึ่งหากติดตั้งอุปกรณ์ที่จะปิดวงจรไฟฟ้าแรงสูงหรือวงจรไฟฟ้าแรงสูงพิเศษโดยอัตโนมัติด้วยแรงดันไฟฟ้า 35,000 V หรือน้อยกว่าในเวลามากกว่า 1 แต่น้อยกว่า 2 วินาทีหรือ [ 2] 600 หากติดตั้งอุปกรณ์ที่จะปิดวงจรไฟฟ้าแรงสูงหรือวงจรไฟฟ้าแรงสูงพิเศษโดยอัตโนมัติด้วยแรงดันไฟฟ้า 35,000 V ในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที)

* 3 หากติดตั้งอุปกรณ์ที่จะปิดวงจรไฟฟ้าแรงต่ำที่เป็นปัญหาโดยอัตโนมัติภายใน 0.5 วินาทีในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดของกราวด์ 500 Ω

04. การใช้ Earth Tester FT6031: วิธีสามขั้ว

ทำการปรับค่าเป็นศูนย์

เชื่อมต่อสายวัดสีดำเข้ากับขั้ว E สายวัดสีเหลืองเข้ากับขั้ว S (P) และสายวัดสีแดงเข้ากับขั้ว H (C) และทำให้ปลายสายวัดสามเส้นสั้นลงดังแสดงในรูปด้านล่าง

จากนั้นใช้งานเครื่องทดสอบความต้านทานดินเพื่อทำการปรับค่าเป็นศูนย์

การเชื่อมต่อสายวัด

เชื่อมต่ออิเล็กโทรดกราวด์และขั้ว E ด้วยสายวัดสีดำ ถือสองวงล้อย้ายไปยังตำแหน่งการวัดในขณะที่จ่ายออก สายวัดใส่อิเล็กโทรดสายดินเสริมลงในกราวด์เมื่อจ่ายสายวัดสีเหลืองหมดแล้วและต่อสายวัดสีเหลืองเข้ากับอิเล็กโทรด

จัดตำแหน่งโดยเดินไปตามเส้นตรงที่เชื่อมต่อขั้วไฟฟ้าสายดิน E และอิเล็กโทรดกราวด์เสริม S ขณะจ่ายสายวัดสีแดงออกจาก

รีลของมัน
ใส่อิเล็กโทรดกราวด์เสริมอีกอันลงกราวด์เมื่อเป็นสีแดงทั้งหมด สายวัดจ่ายออกและต่อสายวัดสีแดงเข้ากับอิเล็กโทรด

การวัดความต้านทานพื้นดิน

กดปุ่มเปิด / ปิดเพื่อเปิดเครื่องมือ จากนั้นกดปุ่ม Fn เพื่อแสดง “3 POLE” ศักยภาพพื้นจะปรากฎ

การกดปุ่ม MEASURE จะทำให้เครื่องมือตรวจสอบโดยอัตโนมัติ

ศักย์กราวด์ตรวจสอบความต้านทานพื้นเสริมและวัดกราวด์ความต้านทาน

การวัดจะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 8 วินาทีและหน้าจอของเครื่องมือจะสว่างขึ้นและแสดงค่าที่วัดได้ ตรวจสอบค่าที่วัดได้

การวัดความต้านทานดินของคอนกรีต

เนื่องจากคอนกรีตเป็นตัวนำจึงสามารถวางอิเล็กโทรดสายดินเสริมบนคอนกรีตได้วางอิเล็กโทรดสายดินเสริมบนคอนกรีตแล้วเทน้ำลงบนหรือวางผ้าเปียกที่ด้านบนของอิเล็กโทรดสายดินเสริม หากวิธีนี้ล้มเหลวในการลดความต้านทานกราวด์ของอิเล็กโทรดสายดินเสริมให้กางตาข่ายกราวด์ 9050 ที่เป็นอุปกรณ์เสริมบนคอนกรีตวางอิเล็กโทรดสายดินเสริมที่ด้านบนของตาข่ายกราวด์จากนั้นเทน้ำให้ทั่วทั้งสอง ปล่อยให้น้ำซึมเข้าไปในคอนกรีตก่อนที่จะวัดความต้านทาน วัตถุเช่นแผ่นโลหะหรือแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์สามารถใช้แทนตาข่ายกราวด์ได้ อย่างไรก็ตามตาข่ายกราวด์มีประสิทธิภาพมากกว่าในการลดความต้านทานกราวด์ของอิเล็กโทรดสายดินเสริม

เนื่องจากยางมะตอยเป็นฉนวนจึงไม่สามารถวางอิเล็กโทรดสายดินเสริมบนยางมะตอยได้โดยทั่วไป อย่างไรก็ตามยางมะตอยโดนน้ำอาจอนุญาตให้ทำการวัดได้ในบางกรณี

05. การใช้ Earth Tester FT6031: การวัดอย่างง่ายและวิธีการ 2 ขั้ว

ทำการปรับค่าเป็นศูนย์
เชื่อมต่อสายทดสอบ L9787 สีดำเข้ากับขั้ว E บนเครื่องมือและสายทดสอบ L9787 สีแดงเข้ากับขั้ว H (C) และเชื่อมต่อ (สั้น ) ที่ปลายสายทดสอบ

จากนั้นใช้งานเครื่องทดสอบความต้านทานดินเพื่อทำการปรับค่าเป็นศูนย์

การเชื่อมต่อสายวัด

ภาพทางด้านขวาแสดงตัวอย่างวิธีการเชื่อมต่อสายวัดเมื่อวัดแหล่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ที่ด้านเป็นกลาง (N) ต่อสายดิน การติดตั้งสายดินระดับ A หรือวัตถุโลหะที่ฝังอยู่เช่นท่อโลหะสามารถใช้เป็นตัวต้านทานกราวด์ความต้านทานต่ำเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวต้านทานกราวด์ความต้านทานต่ำอยู่ห่างจากอิเล็กโทรดกราวด์อย่างน้อย 5 เมตรการวัดที่แม่นยำจะไม่สามารถทำได้หากตัวต้านทานอยู่ใกล้กับอิเล็กโทรดกราวด์มากเกินไป

การวัดความต้านทานพื้นดิน

ใช้เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าหรือเครื่องมือที่เหมาะสมอื่น ตรวจสอบว่าด้านที่เป็นกลาง (N) ของแหล่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ไม่มีแรงดันไฟฟ้า

กดปุ่มเปิด / ปิดเพื่อเปิดเครื่องมือ จากนั้นกดปุ่ม Fn เพื่อแสดง “2 POLE”

เชื่อมต่อตะกั่วทดสอบ L9787 สีดำเข้ากับอิเล็กโทรดสายดินที่ใช้เป็นเป้าหมายการวัดและเชื่อมต่อสายทดสอบ L9787 สีแดงเข้ากับด้านเป็นกลาง (N) ของแหล่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์

เครื่องมือจะแสดงไฟล์ศักยภาพพื้นดิน

การกดปุ่ม MEASURE จะทำให้เครื่องมือดำเนินการตามลำดับการวัดที่อธิบายไว้ด้านล่างโดยอัตโนมัติ ค่าที่วัดได้จะแสดงเป็นเวลาประมาณ 3 วินาทีและไฟแสดงสถานะ HOLD จะสว่างขึ้น

เครื่องมือจะตรวจสอบว่าค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ของพื้นดินอยู่ในช่วงที่อนุญาตหรือไม่ จากนั้นจะวัดความต้านทานพื้นดิน เครื่องมือนี้จะวัดความต้านทานกราวด์ของอิเล็กโทรดกราวด์ทั้งหมดและความต้านทานกราวด์ของด้านที่เป็นกลางของแหล่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (Rx + Ro)

06. ตัวอย่างการวัดโดยใช้เครื่องทดสอบความต้านทานดิน

การวัดความต้านทานพื้นดินของการติดตั้งสายดิน Class D ของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัย

การวัดความต้านทานดินของการติดตั้งสายดินคลาส B ภายในห้องเล็ก (วิธี 2 ขั้ว)

การวัดความต้านทานดินของการติดตั้งสายดินคลาส B ในห้องเล็ก (วิธี 3 ขั้ว)