หมวดผลิตภัณฑ์

เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ / เครื่องบันทึกข้อมูลขนาดกะทัดรัด

Wireless Compact Loggers with Bluetooth® Technology

Wireless Data Logger | Wireless Fungal Logger LR8520

WIRELESS FUNGAL LOGGER   LR8520

Record fungal index, growth prediction
temperature and humidity

Wireless Data Logger | Wireless Fungal Logger LR8520

• Record fungal index, growth prediction • Record temperature and humidity • Minimum 0.5 sec interval

Wireless Temperature and Humidity Data Logger | LR8514

WIRELESS HUMIDITY LOGGER   LR8514

Temperature and Humidity Data Logger for Managing Production Plants and Agricultural Sites

Wireless Temperature and Humidity Data Logger | LR8514

• 2 ch Temperature/ 2 ch Humidity recording • – 40 °C to 80 °C/ 0% to 100 % RH (with optional sensor) • Minimum 0.5 sec interval • Wireless data download to a tablet or computer

Wireless Voltage and Temperature Data Logger | LR8515

WIRELESS VOLTAGE/TEMP LOGGER   LR8515

2 ch Voltage (±50 mV to ±50 V)
Thermocouple recording

Wireless Voltage and Temperature Data Logger | LR8515

• 2 ch Voltage (±50 mV to ±50 V)/ Thermocouple recording • Minimum 0.1 sec interval • Wireless data download to a tablet or computer

Wireless Clamp Logger LR8513

WIRELESS CLAMP LOGGER   LR8513

For AC/DC current recording
Fastest 0.5 sec interval

Wireless Clamp Logger LR8513

• For AC/DC current recording • Fastest 0.5 sec interval • Wireless data download to a tablet or computer

Wireless Data Logger | Wireless Pulse Logger LR8512

WIRELESS PULSE LOGGER   LR8512

Perform Pulse Integration of Vehicle Speed or Flow Rate for Equipment such as Air Conditioners

Wireless Data Logger | Wireless Pulse Logger LR8512

• For pulse count • 2ch, pulse, rotation, 1/0 signal • Minimum 0.1 sec interval • Wireless data download to a tablet or computer

 

Compact Data Logger Series

Data Collector for Data Loggers | LR5092-20

DATA COLLECTOR   LR5092

Wirelessly Transfer Logging Data from a LR5000 Series Data Logger

Data Collector for Data Loggers | LR5092-20

• Collect up to 60,000 data x 16 channels from LR5000 series loggers • Transfer data from logger to PC • Transfer setting/clock data from PC to logger • Free bundled software

Data Logger | Clamp Logger LR5051

CLAMP LOGGER   LR5051

2 ch, AC current recording
1 sec logging interval

Data Logger | Clamp Logger LR5051

• 2ch • AC current recording • 1 sec logging interval

Compact Temperature and Humidity Data Logger | Humidity Logger LR5001

HUMIDITY LOGGER   LR5001

2-channel Temperature and Humidity Data Logger with -40°C to 85°C range

Compact Temperature and Humidity Data Logger | Humidity Logger LR5001

• 2ch temperature/humidity alternating recording • -40°C to 85°C/ 0% to 100%rh with LR9504 sensor • 1 sec logging interval • 60000 data × 2ch memory • IP54 (splash-proof)

Compact Temperature Data Logger | Temperature Logger LR5011

TEMPERATURE LOGGER   LR5011

1-channel Temperature Data Logger with -40°C to 180°C range

Compact Temperature Data Logger | Temperature Logger LR5011

• 1ch temperature logging • -40 °C to 180 °C with optional sensor • 1 sec logging interval • 60000 data × 1ch memory • IP54 (splash-proof)

Compact Voltage Data Logger | LR5041, LR5042, LR5043

VOLTAGE LOGGER   LR5041, LR5042, LR5043

1-channel DC Voltage Data Loggers to Record Instrumentation Signals and Measure Analog Output from Sensors and other Devices

Compact Voltage Data Logger | LR5041, LR5042, LR5043

• 1ch DC voltage recording • ±50mV/±5V/±50V DC • 1 sec logging interval • 60000 data × 1ch memory • IP54 (splash-proof)

Data Logger for Instrumentation Signals | Instrumentation Logger LR5031

INSTRUMENTATION LOGGER   LR5031

1-channel 4-20mA Data Loggers to Record Instrumentation Signals and Other Low DC A Signals

Data Logger for Instrumentation Signals | Instrumentation Logger LR5031

• 1ch, 0 to 20mA recording • 1 sec logging interval • 60000 data × 1ch memory • IP54 (splash-proof)

Communication Adapter for Data Loggers | LR5091

COMMUNICATION ADAPTER   LR5091

Easily Transfer Logging Data from a LR5000 Series Data Logger to a PC

Communication Adapter for Data Loggers | LR5091

• Transfer data from logger to PC • Transfer setting/clock data from PC to logger • Free bundled software

Infrared Thermometers

INFRARED THERMOMETER FT3700, FT3701

INFRARED THERMOMETER   FT3700, FT3701

• Non-contact infrared thermometer
• Sharply focus on measurement spots with two-beam laser marker
• Ideal for HVAC applications

INFRARED THERMOMETER FT3700, FT3701

• -35.0°C to 500.0°C
• Measurement wavelength 8 to 14μm
• φ 83mm at a 1m distance (FT3700-20)
• φ 100mm at a 3m distance (FT3701-20)

หน้านี้แนะนำวิธีการใช้เครื่องบันทึกข้อมูลขนาดกะทัดรัดในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเครื่องมือเหล่านี้สามารถทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เมื่อวัดอุณหภูมิความชื้นพัลส์, สัญญาณเครื่องมือวัด 4 ถึง 20 mA และแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อกในช่วงเวลาที่ขยายเวลา

01. การใช้เครื่องบันทึกข้อมูลขนาดกะทัดรัด

การคำนวณการฉนวนและการประเมินความสามารถในการสร้างแผงโซลาร์เซลล์ตามข้อมูลแอคติโนมิเตอร์จากเครื่องบันทึกข้อมูล

ป้อนเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อกจากแอคติโนมิเตอร์ไปยัง LR5041 และบันทึกข้อมูลไข้แดดในช่วงเวลา 1 นาที หลังจากจับข้อมูลที่บันทึกในช่วงเวลาปกติและดาวน์โหลดไปยังพีซีคุณสามารถคำนวณไข้แดดสำหรับวันที่กำหนดหรือช่วงเวลาที่กำหนดวันโดยใช้ค่าเฉลี่ยเวลาของ Excel หรือฟังก์ชันการรวม โดยการเปรียบเทียบนี้คุณสามารถประเมินข้อมูลไข้แดดต่อความสามารถในการสร้างการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติหรือไม่ แอคติโนมิเตอร์ทั่วไปมีแรงดันเอาต์พุตอะนาล็อกขนาดเล็กประมาณ 10 mV เนื่องจาก LR5041 มี 50.00 mV ช่วงการวัดสามารถบันทึกได้อย่างน่าเชื่อถือแม้กระทั่งการแปรผันของแรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย นอกจากนี้เครื่องมือสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีสำหรับอัลคาไลน์เดียวแบตเตอรี่เมื่อใช้ช่วงการบันทึก 1 นาที

การบันทึกข้อมูลอัตราการไหลแบบรวมจากมาตรวัดก๊าซหรือมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องบันทึกชีพจร

Pulse Logger LR5061 เป็นเครื่องบันทึกชีพจรที่สามารถบันทึกเอาต์พุตพัลส์แบบบูรณาการ นับค่าจากมาตรวัดก๊าซหรือน้ำเป็นระยะเวลานาน การนับชีพจรคือเก็บไว้สำหรับแต่ละช่วงการบันทึกในหน่วยความจำข้อมูลของเครื่องมือ หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลไปยังพีซีคุณสามารถแปลงเป็นอัตราการไหลแบบรวมได้โดยการคูณค่าที่วัดได้ค่าโดยสัมประสิทธิ์อัตราการไหลของพัลส์ เครื่องมือสามารถทำงานต่อเนื่องได้มากขึ้นมากกว่าหกเดือนกับแบตเตอรี่อัลคาไลน์หนึ่งก้อนเมื่อใช้ช่วงเวลาการบันทึก 10 วินาที

บันทึกสัญญาณเครื่องมือวัด 4 ถึง 20 mA จากเซ็นเซอร์หรือตัวแปลงสัญญาณด้วยเครื่องบันทึกข้อมูล

Data Logger LR5031 เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสัญญาณเครื่องมือวัดที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องบันทึกเอาต์พุตกระแสอนาล็อก 4 ถึง 20 mA จากอุปกรณ์เช่นตัวแปลงสัญญาณที่ชุดระยะห่าง เครื่องมือนี้มีช่วงและความละเอียด± 30.00 mA และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองปีกับแบตเตอรี่อัลคาไลน์หนึ่งก้อนเมื่อใช้ช่วงการบันทึกที่ 1 นาที

เครื่องบันทึกอุณหภูมิที่สามารถใช้งานกลางแจ้งได้

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ LR5011 มีโครงป้องกันฝุ่นและกันน้ำเพื่อให้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้อย่างสบายใจทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานเช่นการจัดการอุณหภูมิในโรงเรือนพลาสติก เครื่องมือสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าสองปีกับแบตเตอรี่อัลคาไลน์เพียงก้อนเดียวเมื่อใช้การบันทึกช่วงเวลา 1 นาที

การทดสอบกำลังโหลดด้วยฟังก์ชันการบันทึกพลังงานอย่างง่าย

Clamp Logger LR5051 สามารถบันทึกข้อมูลกระแสไฟฟ้ากระแสสลับได้สองช่องจากแคลมป์ออนเซ็นเซอร์ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุดเพื่อให้สามารถคำนวณได้ของค่าปัจจุบันรวมจากค่าเฉลี่ย 1 นาทีหากรวมข้อมูลที่ช่วงเวลาการบันทึก 60 วินาที นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณกำลังและพลังงานได้หากแรงดันไฟฟ้าค่าและตัวประกอบกำลังถูกตั้งค่าโดยใช้ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ดังนั้นแบตเตอรี่นี้ขับเคลื่อนเครื่องบันทึกข้อมูลสามารถใช้เป็นเครื่องบันทึกพลังงานอย่างง่าย