หมวดผลิตภัณฑ์

แคลมป์ มิเตอร์
Clamp Meter

แคลมป์มิเตอร์วัดไฟ AC/DC (AC/DC Clamp Meters)

Clamp meter | CM4375

แคมลป์ มิเตอร์วัดไฟ AC/AC รุ่น CM4375-50
AC/DC CLAMP METER   CM4375-50

True RMS AC/DC Clamp
Measure inrush

Clamp meter | CM4375

• Easily get into tight spaces • 1000 A AC/DC range • V, A, Hz, Ω, and other extensive measurement parameters

Clamp meter | CM4376

แคมลป์ มิเตอร์วัดไฟ AC/AC รุ่น CM4376
AC/DC CLAMP METER   CM4376

True RMS AC/DC Clamp
Measure inrush

Clamp meter | CM4376

• Easily get into tight spaces • 1000 A AC/DC range • V, A, Hz, Ω, and other extensive measurement parameters • Built-in Bluetooth (R) wireless technology

DISPLAY UNIT CM7291

ดิสเพลแสดงผล รุ่น CM7291
DISPLAY UNIT   CM7291

Combine with CT7000 series AC/DC current sensors
or output to data acquisition equipment

DISPLAY UNIT CM7291

• Built in Bluetooth®wireless technology • Use with CT7000 series • DCA, ACA, (DC+AC)A, frequency • WAVE, RMS, PEAK, Hz output

True RMS 2000 A AC/DC Clamp Meter with Bluetooth | CM4374

แคลมป์ มิเตอร์วัดไฟ รุ่น CM4374
AC/DC CLAMP METER   CM4374

True RMS AC/DC Clamp
Rugged build, tough against harsh environments

True RMS 2000 A AC/DC Clamp Meter with Bluetooth | CM4374

• 600/2000 A range • V, A, Hz, Ω, and other extensive measurement parameters • Inrush current • Built-in Bluetooth® wireless technology

True RMS 600 A AC/DC Clamp Meter with Bluetooth | CM4372

แคลมป์ มิเตอร์วัดไฟ AC/DC รุ่น CM4372
AC/DC CLAMP METER   CM4372

True RMS AC/DC Clamp
Rugged build, tough against harsh environments

True RMS 600 A AC/DC Clamp Meter with Bluetooth | CM4372

• 20/600 A range • V, A, Hz, Ω, and other extensive measurement parameters • Inrush current • Built-in Bluetooth® wireless technology

DISPLAY UNIT CM7290

ดิสเพลแสดงผล รุ่น CM7290
DISPLAY UNIT   CM7290

Combine with CT7000 series AC/DC current sensors
or output to data acquisition equipment

DISPLAY UNIT CM7290

• Use with CT7000 series • DCA, ACA, (DC+AC)A, frequency • WAVE, RMS, PEAK, Hz output

True RMS 600 A AC/DC Clamp Meter | CM4371

แคลมป์ มิเตอร์วัดไฟ AC/DC รุ่น CM4371-50
AC/DC CLAMP METER   CM4371-50

True RMS 600 A AC/DC Clamp Meter for the Toughest Situations
With DMM Functions that Deliver Top Safety

True RMS 600 A AC/DC Clamp Meter | CM4371

• 20/600 A range • V,A,Hz,Ω or other, extensive measurable parameters • Inrush current

True RMS 2000 A AC/DC Clamp Meter | CM4373

แคลมป์ มิเตอร์วัดไฟ AC/DC รุ่น CM4373-50
AC/DC CLAMP METER   CM4373-50

True RMS AC/DC Clamp
Rugged build, tough against harsh environments

True RMS 2000 A AC/DC Clamp Meter | CM4373

• 600/2000 A range • V,A,Hz,Ω or other, extensive measurable parameters • Inrush current

Leakage current test wireless clamp logger LR8513

แคลมป์บันทึกค่า แบบไร้สาย รุ่น LR8513
WIRELESS CLAMP LOGGER   LR8513

Assess energy demand and leakage current
Maintain PV, automotive, and transport equipment

Wireless Clamp Logger LR8513

• For AC/DC current recording • Fastest 0.5 sec interval • Wireless data download to a tablet or computer

AC/DC Clamp Meter | Clamp On AC/DC HiTester 3287

แคลมป์วัดไฟ AC/DC ขนาดพกพา รุ่น 3287
CLAMP ON AC/DC HiTESTER   3287

Handy double jaw lever clamp meter
for one-touch maintenance of electrical facilities

AC/DC Clamp Meter | Clamp On AC/DC HiTester 3287

• For AC/DC measurement • True RMS • 10/ 100 A range • Light weight 170 g, 16 mm thin body • DMM function

AC/DC Clamp Meter | Clamp On AC/DC HiTester 3288, 3288-20

แคลมป์วัดไฟ AC/DC ขนาดพกพา รุ่น 3288
CLAMP ON AC/DC HiTESTER   3288

Handy double jaw lever clamp meter
for one-touch maintenance of electrical facilities

AC/DC Clamp Meter | Clamp On AC/DC HiTester 3288, 3288-20

• For AC/DC measurement • True RMS (3288-20) • Average rectified (3288) • 100/ 1000 A range • Light weight 150 g, 16 mm thin body • DMM function

AC/DC Clamp Meter | Clamp On AC/DC HiTester 3284

แคลมป์วัดไฟ AC/DC รุ่น 3284
CLAMP ON AC/DC HiTESTER   3284

20/ 200 A AC/DC range
Peak value at inrush current

AC/DC Clamp Meter | Clamp On AC/DC HiTester 3284

• For AC/DC measurement • True RMS • 20/ 200 A range • DC/ AC/ AC+DC mode • Peak value at inrush current

AC/DC Clamp Meter | Clamp On AC/DC HiTester 3285

แคลมป์วัดไฟ AC/DC รุ่น 3285
CLAMP ON AC/DC HiTESTER   3285

200/ 2000 A AC/DC range
Peak value at inrush current

AC/DC Clamp Meter | Clamp On AC/DC HiTester 3285

• For AC/DC measurement • True RMS • 200/ 2000 A range • DC/ AC/ AC+DC mode • Peak value at inrush current

 

แคลมป์วัดไฟ AC (AC Clamp Meters)

 

AC Clamp Meter | CM3281

แคลมป์วัดไฟ AC รุ่น CM3281
AC CLAMP METER   CM3281

Lightweight 2000A AC Clamp Meter with Large Jaw

Clamp meter | CM4141

• 42 to 2000 A AC range • V, A, Ω, and other extensive measurement parameters

AC Clamp Meter | CM3291

แคลมป์วัดไฟ AC รุ่น CM3291
AC CLAMP METER   CM3291

Lightweight 2000A AC True RMS Clamp Meter with Large Jaw

Clamp meter | CM4141

• 42 to 2000 A AC range • V, A, Ω, and other extensive measurement parameters

Clamp meter | CM4141

แคลมป์วัดไฟ AC รุ่น CM4141-50
AC CLAMP METER   CM4141-50

Uniquely designed sensor easily gets into narrow gaps Rugged build, tough against harsh environments

Clamp meter | CM4141

• Easily get into tight spaces • 60 to 2000 A AC range • V, A, Hz, Ω, and other extensive measurement parameters

Clamp meter | CM4142

แคลมป์วัดไฟ AC รุ่น CM4142
AC CLAMP METER   CM4142

Uniquely designed sensor easily gets into narrow gaps
Rugged build, tough against harsh environments

Clamp meter | CM4142

• Easily get into tight spaces • 60 to 2000 A AC range • V, A, Hz, Ω, and other extensive measurement parameters • Built-in Bluetooth (R) wireless technology

AC Clamp Meter | CM3289

แคลมป์วัดไฟ AC ขนาดพกพา รุ่น CM3289
AC CLAMP METER   CM3289

Popular Hioki ultra-slim clamp meter with True RMS
Wide temperature range

AC Clamp Meter | CM3289

• Get into even more confined spaces • 42 to 1000 A AC range • DMM function

AC Clamp Meter | 3280-10F

แคลมป์วัดไฟ AC ขนาดพกพา รุ่น 3280-10F
AC CLAMP METER   3280-10F

Most popular Hioki ultra-slim clamp meter
New with wider temperature range

AC Clamp Meter | 3280-10F

• 42 to 1000 A AC range • Weighing only 100g with thin 16 mm body • DMM function

Data Logger | Clamp Logger LR5051

แคลมป์บันทึกค่า รุ่น LR5051
CLAMP LOGGER   LR5051

2 ch, AC current recording
1 sec logging interval

Data Logger | Clamp Logger LR5051

• 2ch • AC current recording • 1 sec logging interval

 

อุปกรณ์เสริมสำหรับการวัดกระแสไฟ AC (AC Current Measurement Options)

AC Current Transformer (CT) for Clamp Meters | 9290-10

CLAMP ON ADAPTER   9290-10

AC Current Transformer to Meet Applications Exceeding 1000A AC

AC Current Transformer (CT) for Clamp Meters | 9290-10

• Primary 1000A, secondary 100A (1/10 ratio) output • Superior phase angle characteristics for power

 

แคลมป์มิเตอร์ วัดกระแสไฟรั่ว (Leakage Current Clamp Meters)

แคลมป์มิเตอร์วัดไฟรั่ว รุ่น CM4002
AC LEAKAGE CLAMP METER   CM4002

• Detect minuscule leakage currents with a newly designed sensor (IEC/EN 61557-13 compliant)
• Wireless communications (when the Z3210 is installed)

Wireless Clamp Logger LR8513

・Measures leakage 0.060 mA (resolution 10 μA) to load 200.0 A ・Easy visualization of intermittent trip events (when the Z3210 is installed) ・Solve GFCI and RCD problems quickly

แคลมป์มิเตอร์วัดไฟรั่ว รุ่น CM4003
AC LEAKAGE CLAMP METER   CM4003 (Output and external power supply function)

• Detect minuscule leakage currents with a newly designed sensor (IEC/EN 61557-13 compliant)
• Wireless communications (when the Z3210 is installed)

Wireless Clamp Logger LR8513

・Measures leakage 0.060 mA (resolution 10 μA) to load 200.0 A ・Output function (waveform/RMS), external power supply ・Easy visualization of intermittent trip events (when the Z3210 is installed)

แคลมป์มิเตอร์วัดไฟรั่ว รุ่น CM4001
AC LEAKAGE CLAMP METER CM4001

• Leakage current clamp meter with innovative teardrop jaw lets you get between crowded wiring with ease

Wireless Clamp Logger LR8513

• Measure everything from leakage to load
• 0.60 mA (resolution 10 μA) to 600.0 A
• Inrush current measurement

Leakage current test wireless clamp logger LR8513

แคลมป์บันทึกค่า แบบไร้สาย รุ่น LR8513
WIRELESS CLAMP LOGGER   LR8513

For AC/DC current recording
Fastest 0.5 sec interval

Wireless Clamp Logger LR8513

• For AC/DC current recording • Fastest 0.5 sec interval • Wireless data download to a tablet or computer

Data Logger | Clamp Logger LR5051

แคลมป์บันทึกค่า รุ่น LR5051
CLAMP LOGGER   LR5051

2 ch, AC current recording
1 sec logging interval

Data Logger | Clamp Logger LR5051

• 2ch • AC current recording • 1 sec logging interval

Leakage Current Clamp Meter | Clamp On Leak HiTester 3293-50

แคลมป์วัดไฟรั่ว รุ่น 3293-50
CLAMP ON LEAK HiTESTER   3293-50

1mA to 1000A AC Leakage to Load Current Clamp Meter with 10 µA Resolution in Innovative Flip Design

Leakage Current Clamp Meter | Clamp On Leak HiTester 3293-50

• True RMS • 30 mA leak current range with 10 µA resolution • 1000 A max. load current

Leakage Current Clamp Meter | Clamp On Leak HiTester 3283

แคลมป์วัดไฟรั่ว รุ่น 3283
CLAMP ON LEAK HiTESTER   3283

1mA to 200A AC Leakage Current Clamp Meter with 10 µA Resolution to Analyze Distorted Waveforms

Leakage Current Clamp Meter | Clamp On Leak HiTester 3283

• True RMS • AC leak current and load current testing • 10 mA leak current range with 10 µA resolution • Load current up to 200 A

 

แคลมป์วัดกำลังไฟฟ้า (Clamp Power Meters)

Handheld Power Meter | CM3286

แคลมป์วัดกำลังไฟฟ้า AC รุ่น CM3286-50
AC CLAMP POWER METER   CM3286-50

Measures from 5 W of power, 60 mA of current
simple integral power consumption and phase sequence

Handheld Power Meter | CM3286

• Easy AC power checker • Single-phase, 3-phase (balanced condition/without distortion) • Phase angle, power factor

 

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดกับ(Connecting instruments in the field with IT)

GENNECT CROSS SF4071, SF4072

แอปพลิเคชัน GENNECT CROSS รุ่น SF4071, SF4072
GENNECT CROSS   SF4071, SF4072

แอปพลิเคชันฟรี สำหรับ มือถือและคอมพิวเตอร์
Free mobile and PC app
Available for Android and iOS

GENNECT CROSS SF4071, SF4072

• Streamline tasks that require repeated measurement and recording of values • Available for Android and iOS

 

01. วิธีใช้แคลมป์ มิเตอร์

วิธีใช้แคลมป์ มิเตอร์กระแสโหลด

เมื่อวัดกระแสโหลดในวงจร 1เฟส 2สาย ดังแสดงในรูปแคลมป์ควรแคลมป์เพียงแค่หน่ึงเส้นเท่านั้น (ไม่ใช่ทั้งสอง)ของสายไฟ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าและออกจากโหลดในสายไฟสองเส้นจะสร้างสนามแม่เหล็กคู่หน่ึงที่อยู่ตรงข้ามกัน สนามแม่เหล็กท้งัสองจะหักล้างกันทำให้แคลมป์มิเตอร์ระบุค่าปัจจุบันเป็นศูนย์หากวัดสายไฟสองเส้นในเวลาเดียวกัน

เมื่อวัดวงจร 3เฟส จำเป็นต้องวัดค่ากระแสในแต่ละสายR,SและTโดยใช้แคลมป์มิเตอร์กับแต่ละคร้ัง

วิธีใช้แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสรั่ว

เมื่อวัดกระแสไฟฟ้ารั่วในวงจร1เฟส/2สายดังแสดงในรูปควรใช้แคลมป์มิเตอร์รอบสายทั้งสอง

เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าและออกจากโหลดในสายไฟสองเส้นเป็นแม่เหล็กคู่กัน ฟิลด์ที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีความแตกต่างกันในสองฟิลด์ หากมีกระแสไฟฟ้ารั่วใดๆค่าปัจจุบันที่วัดไดเ้มื่อใช้แคลมป์มิเตอร์ทั้งสองสายในเวลาเดียวกันคือกระแสไฟรั่ว

เมื่อวัดวงจร 3เฟสควรใช้แคลมป์มิเตอร์รอบ R,S,และสายT(ทั้งสามสาย)พร้อมกัน กระแสไฟรั่วสามารถวัดได้โดยใช้แคลมป์ มิเตอร์รอบสายดิน

02.แคลมป์มิเตอร์ฟังก์ชั่นและวิธีใช้งาน

 • การวัดกระแส

 • ตั้งสวิตช์หมุนตามที่แสดงใน “1”
 • เปิดใช้งานการปรับค่าเป็นศูนย์ตามที่แสดงใน “2”
 • ใช้แคลมป์มิเตอร์รอบๆลวดตามที่แสดงใน“3”
 • กำหนดฟังก์ชั่นตามความเหมาะสมจากอัตโนมัติ กระแสไฟฟ้ากระแสสลับกระแสตรง AC + DC หรือความถี่ตามที่แสดงใน “4”*ตัวอย่างน้ีใช้แคลมป์มิเตอร์รุ่น CM4370

HOLD function

MANUAL HOLD:
• ค่าที่วัดได้บนจอแสดงผลสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม HOLD

AUTO HOLD:

 • กดปุ่ม HOLD ค้างไว้ 1 วินาทีเพื่อเปิดใข้งานฟังก์ชั่นพักสายอัตโนมัติ
 • เมื่อค่าที่วดัไดค้งที่แลว้ค่าน้นัจะถูกระงบัโดยอตัโนมัติดังแสดงในรูป
 • ค่าที่วัดได้จะยังคงถูกยึดต่อไป เมื่อนำแคลมป์ออกจากลวด
 • เมื่อคุณใช้แคลมป์มิเตอร์รอบลวดเส้นอื่นและค่าที่วัดได้คงที่มันจะถูกระงับโดยอตัโนมัติอีกคร้ัง
 • ฟังก์ชั่นน้ีสะดวกเมื่อคุณต้องการสร้างและบันทึกผลลัพธ์สาหรับชุดการวัด* ตัวอย่างน้ีใช้แคลมป์มิเตอร์รุ่น CM4370

 

ฟังก์ชั่นตัวกรอง

 • สามารถใช้ฟิลเตอร์ได้ตามความถี่คัตออฟ 100 Hz
 • ฟังก์ชั่นนี้สะดวกเมื่อคุณต้องการวัดค่าปัจจุบันใกล้ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟโดยไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนหรือสัญญาณรบกวนอื่น

* ตัวอย่างนี้ใช้แคลมป์มิเตอร์รุ่น CM4370

MAX / MIN / AVG / PEAK

 • ฟังก์ชัน MAX / MIN / AVG บันทึกค่าสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยสำหรับช่วงค่าที่วัดได้ (RMS) ที่กำลังแสดงอยู่
 • ฟังก์ชันสูงสุดและต่ำสุดจะแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดของรูปคลื่นปัจจุบันสูงสุดหลังจากการสุ่มตัวอย่าง 10 kHz

* ตัวอย่างนี้ใช้แคลมป์มิเตอร์รุ่น CM4370


การวัดไฟฟ้ากระแสตรงและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด

 • ใช้ที่หนีบรอบสายไฟที่มาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่รถยนต์ดังแสดงในรูป “1” และตั้งสวิตช์หมุนดังแสดงในรูป
 • ใช้งานปุ่มควบคุมดังแสดงใน “2” ในรูป
 • สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถ
 • ด้วยการทำตามขั้นตอนที่แสดงใน “4” ในรูป คุณจะสามารถอ่านค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดสำหรับไฟฟ้ากระแสตรงทันทีเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เช่นเดียวกับค่าสูงสุดและต่ำสุดของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

* ตัวอย่างนี้ใช้แคลมป์มิเตอร์รุ่น CM4370

การวัดกระแสไฟเข้า (INRUSH)

 • ถอดแหล่งจ่ายไฟของมอเตอร์หรือโหลดอื่น
 • กำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับสวิตช์หมุนดังแสดงใน “2” ในรูป
 • ทำการปรับค่าเป็นศูนย์ตามที่แสดงใน “3” ในรูป
 • ใช้แคลมป์รอบสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งตามที่แสดงใน “4” ในรูป
 • เปิดใช้งานฟังก์ชัน INRUSH ดังแสดงใน “5” ในรูป
 • สตาร์ทมอเตอร์หรือโหลดอื่น
 • ดังที่แสดงในรูป “7” คุณสามารถอ่านค่าสูงสุด (ค่าสูงสุด) และค่า RMS สำหรับช่วงเวลาที่กระแสไฟฟ้าไหลเข้า (กระแสเริ่มต้น) เกิดขึ้น

* ตัวอย่างนี้ใช้แคลมป์มิเตอร์รุ่น CM4370

ฟังก์ชั่นการวัดอื่น : การวัดแรงดันไฟฟ้า

 • เชื่อมต่อสายวัดเข้ากับแคลมป์มิเตอร์
 • ตั้งสวิตช์หมุนเป็นการวัดแรงดันไฟฟ้าดังแสดงใน “1” ในรูป
 • วางสายวัดให้สัมผัสกับจุดที่คุณต้องการวัดดังที่แสดงใน “2” ในรูป
 • เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ (อัตโนมัติ, แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ, แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง, แรงดันไฟฟ้า AC + DC หรือความถี่) ดังแสดงใน “3” ในรูป

* ตัวอย่างนี้ใช้แคลมป์มิเตอร์รุ่น CM4370

ฟังก์ชั่นการวัดอื่น : การตรวจสอบความต่อเนื่อง, ความต้านทาน, ไดโอด

 • ตั้งสวิตช์หมุนไปที่ตำแหน่งที่แสดงในรูป
 • การใช้ปุ่ม SHIFT คุณสามารถตรวจสอบความต่อเนื่องหรือแสดงความต้านทานหรือไดโอดการวัด

* ตัวอย่างนี้ใช้แคลมป์มิเตอร์รุ่น CM4370

 

ฟังก์ชั่นการวัดอื่น : ความจุ, อุณหภูมิ

 • หลังจากตั้งค่าสวิตช์แบบหมุนเป็น TEMP คุณสามารถใช้ปุ่ม SHIFT เพื่อดำเนินการการวัดความจุหรืออุณหภูมิ

* ตัวอย่างนี้ใช้แคลมป์มิเตอร์รุ่น CM4370

ฟังก์ชั่นการวัดอื่น : การตรวจจับประจุไฟฟ้า, การแสดงผลพร้อมกันของฟฟ้ากระแสตรงและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
หลังจากกำหนดตำแหน่งสวิตช์หมุนตามที่แสดงในรูปแล้วคุณสามารถใช้ปุ่ม SHIFT เพื่อตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแสดงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงและแรงดันไฟฟ้าพร้อมกันหรือวัดกำลังไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตโดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์

* ตัวอย่างนี้ใช้แคลมป์มิเตอร์รุ่น CM4370


03.
หลักการวัดแคลมป์มิเตอร์

หลักการวัดแคลมป์มิเตอร์: วิธี CT

แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลแล้วแปลงผลลัพธ์เพื่อให้ได้กระแส วิธีการวัดและหลักการที่ใช้โดยแคลมป์มิเตอร์ชนิด CT ได้อธิบายไว้ด้านล่าง

การออกแบบ:

ขดลวดพันรอบแกนแม่เหล็ก

หลักการ:
ในการประยุกต์ใช้หลักการของหม้อแปลงด้านหลักประกอบด้วยขดลวดหนึ่งเส้น (ลวดรอบ ที่ใช้แคลมป์) และด้านที่สองประกอบด้วย N ขดลวด (ลวดพันรอบแกนแม่เหล็ก) การจัดเรียงนี้ใช้เพื่อวัดกระแส เนื่องจากหลักการที่ใช้จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังหากมีกระแสไหลไปทางด้านหลักในขณะที่ด้านรองอยู่ในสถานะเปิดเนื่องจากอาจมีไฟฟ้าแรงสูงเกิดขึ้นที่เทอร์มินัลแบบเปิดเนื่องจากแนวโน้มของกระแสไฟฟ้าที่จะพัฒนาในตัวรองด้านข้างของอุปกรณ์ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว

ข้อดี: การวัดเชิงเส้นและแบบกว้าง

ข้อเสีย: ไม่สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้ากระแสตรง

หลักการวัดแคลมป์มิเตอร์: วิธีและองค์ประกอบของฮอลล์
แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่ผลิตโดยกระแสไฟฟ้าที่ไหลแล้วแปลงผลลัพธ์เพื่อให้ได้กระแส หลักการวัดที่ใช้ในวิธีองค์ประกอบ Hall ได้อธิบายไว้ด้านล่าง

ออกแบบ: องค์ประกอบของ Hall ฝังอยู่ในแกนแม่เหล็ก

หลักการ: สนามแม่เหล็กที่เกิดจากลวดรอบ ที่ใช้แคลมป์แปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าโดยองค์ประกอบ Hall และแรงดันไฟฟ้าจะถูกแปลงเป็นกระแส

ข้อดี: ความสามารถในการวัดทั้งกระแสตรง และกระแสสลับ

ข้อเสีย: ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของกล่องหุ้มเซ็นเซอร์ วงจรแม่เหล็ก และการออกแบบแกนแม่เหล็กในประสิทธิภาพของเครื่องมือ

หลักการวัดแคลมป์มิเตอร์: วิธี Rogowski
แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่ผลิตโดยกระแสไฟฟ้าที่ไหลแล้วแปลงผลลัพธ์เพื่อให้ได้กระแส หลักการวัดที่ใช้ในแคลมป์มิเตอร์แบบ Rogowski ได้อธิบายไว้ด้านล่าง

ออกแบบ:
ขดลวด Rogowski พันรอบวัสดุที่ไม่มีแกนและไม่ใช่แม่เหล็ก

หลักการ: รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันจะถูกส่งออกที่ปลายทั้งสองของขดลวดขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้า รูปคลื่นถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อคำนวณกระแส

ข้อดี: ความยืดหยุ่นเนื่องจากไม่มีแกนกลางและย่านความถี่กว้าง

ข้อเสีย: จำกัด เฉพาะการวัดกระแสสลับ

 

ประเภทของแคลมป์มิเตอร์
แคลมป์มิเตอร์มีสองประเภท: เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัดกระแสโหลดและเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว อดีตสามารถแบ่งย่อยได้อีกดังนี้:

 • รุ่นที่ออกแบบมาเพื่อวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่มีลักษณะแถบความถี่ที่เน้นความถี่ของแหล่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์
 • แบบจำลองที่ออกแบบมาเพื่อวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่ที่และต่ำกว่าความถี่แหล่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์จากอุปกรณ์เช่นอินเวอร์เตอร์เอนกประสงค์

แคลมป์มิเตอร์สามารถจำแนกได้ตามวิธีการแก้ไขที่ใช้ (ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขค่าเฉลี่ยหรือการแก้ไข RMS)

วิธีการแก้ไขแคลมป์มิเตอร์

มีสองวิธีในการแปลงกระแสเป็นค่า RMS ที่แท้จริง: วิธี RMS จริง (การบ่งชี้ค่า RMS จริง) และวิธีการเฉลี่ย (การระบุค่า RMS การแก้ไขค่าเฉลี่ย)

แม้ว่าทั้งสองวิธีจะให้ค่าเดียวกันสำหรับคลื่นไซน์ที่ไม่บิดเบือน แต่การบิดเบือนของรูปคลื่นทำให้ค่าแตกต่างกัน

การใช้งานการวัดในปัจจุบันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการวัดรูปคลื่นกระแสที่ไม่ใช่คลื่นไซน์ที่สมบูรณ์แบบ (เช่นพวกเขาต้องการการวัดรูปคลื่นปัจจุบันที่เป็นบิดเบี้ยว) หากคุณต้องการดูผลลัพธ์ในรูปแบบของค่า RMS ที่แท้จริงขอแนะนำให้ใช้แคลมป์มิเตอร์ RMS ที่แท้จริง