สารจากท่านประธาน

ด้วยการสนับสนุนของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน HIOKI ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าในเมือง Ueda ในจังหวัด Nagano ดำเนินธุรกิจมากว่า 80 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.. 2478

สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่เรียกว่า HIOKI Forest Hills ซึ่งได้รับการขนานนามอย่างนั้น พราะพนักงานได้สืบสานประเพณีการปลูกต้นกล้าประจำปีที่ไซต์เพื่อสร้างบรรยากาศอันเขียวชอุ่มด้วยต้นไม้มากกว่า 90,000 ต้น ในปี 2558 เราได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรม HIOKI ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมใหม่ของไซต์นี้ ด้วยทัศนียภาพอันงดงามของพื้นที่อันร่มรื่นและภูเขาโดยรอบศูนย์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อวางรากฐานสำหรับอนาคตของบริษัท โดยนำพนักงานด้านการวิจัยและพัฒนาของเรามารวมกันในสถานที่แห่งเดียว และมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มสูง เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นและบริการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจากฐานแห่งนี้ใน Ueda ในฐานะส่วนหนึ่งของธุรกิจระดับโลกที่ให้บริการลูกค้าทั่วประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก

เราจำเป็นต้องมีทั้งวิสัยทัศน์ที่แน่นอนและกลยุทธ์ที่มั่นคงเพื่อให้เรามีบทบาทสำคัญในสังคมในช่วงเวลาที่วุ่นวายนี้ ผมเชื่อว่ากุญแจสำคัญประการแรกในเรื่องนี้คือวิธีการทำงานของพนักงานของเรา สภาพแวดล้อมที่ทำให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมในขณะที่ปล่อยให้พวกเขาแสวงหาความสุขและเติมเต็มนอกการทำงาน ช่วยเพิ่มแรงจูงใจและผลักดันให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ นั่นเป็นเพราะการเคารพในความเป็นมนุษย์ของพนักงานและการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายและผ่อนคลายนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้เรากลายเป็นบริษัทที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้

กุญแจดอกที่สองคือการเสริมสร้างความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจที่เราสร้างขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในขณะที่ช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกัน นั่นหมายถึง การให้นักพัฒนาและวิศวกรไปเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกของลูกค้าเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของพวกเขา นอกจากนี้ยังหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นและความไว้วางใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เราจึงมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชนมากมายที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งของเราในการเติบโตร่วมกัน ตัวอย่างรวมถึงการจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาเพื่อช่วยให้นักเรียนจาก Nagano เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการจัดการบรรยายปกติที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมและสนับสนุนทีมลีกเล็กๆ ในท้องถิ่น

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่รวมธุรกิจหลักของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานและเราเชื่อว่าความต้องการที่มีต่อพวกมันจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทระดับโลกอย่างแท้จริง เราจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในเครื่องมือเหล่านั้น ซึ่งมีบทบาทสำคัญทั่วโลกและเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตของมนุษย์ เราเข้าใจดีว่าไม่มีทางลัดบนเส้นทางในการบรรลุพันธกิจในการมีบทบาทสำคัญในสังคม นับจากนี้ พนักงานทุกคนจะทำงานด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนซื่อสัตย์และอุทิศตนตรงไปตรงมาเพื่อที่เราจะได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ผมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนและให้กำลังใจจากคุณในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจนั้น

Takahiro Okazawa

President & CEO
HIOKI E.E. CORPORATION