การประกันคุณภาพระดับโลก

นโยบายการประกันคุณภาพของ HIOKI คือการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงที่ได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า  ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ์และขอบเขตความครอบคลุมมีอยู่ในใบรับประกันที่พบในคู่มือการใช้งานทั้งหมด ข้อความที่ตัดตอนมาจากใบรับรองการรับประกันแสดงไว้ด้านล่าง:

ใบรับประกัน

หากผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติในระหว่างการใช้งาน Hioki จะทำการซ่อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตความครอบคลุมที่ระบุไว้ในใบรับประกัน ผลิตภัณฑ์จะได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันเป็นเวลาหนึ่งปี [หรือสามปี] นับจากวันที่ซื้อ  ระยะเวลาของการรับประกันความถูกต้องจะถูกกำหนดแยกต่างหากสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์” 

ระยะเวลาการรับประกันจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปเครื่องมือวัดจะได้รับความคุ้มครองสามปีและผลิตภัณฑ์อื่นๆหนึ่งปี

นโยบายการรับประกันนี้มีให้สำหรับลูกค้า Hioki ทุกคนทั่วโลกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556

การประกันคุณภาพเริ่มต้นด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายไปถึงการจัดหาวัสดุการผลิตการจัดส่งและการบริการหลังการขายสิ้นสุดเฉพาะกับช่วงสิ้นสุดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เท่านั้น  ในอนาคตเราจะติดตามกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพทั่วโลกและ

มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานของลูกค้าทั่วโลกได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น, กำหนดการวางแผนผลิตภัณฑ์, และมาตรฐานคุณภาพตามลำดับและให้คุณภาพในระดับที่สอดคล้องกันด้วย 

ขอแสดงความนับถือ

Katsuhiro Takeuchi

ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

Hioki E E  Corporation

กรกฎาคม 2015

Product Warranty