กลุ่มผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดและบันทึกสัญญาณไฟฟ้า / ออสซิลโลสโคป
Data Acquisition / Oscilloscopes/ Memory Recorders

เครื่องจัดเก็บข้อมูลสัญญาณ (DAQ) / ออสซิลโลสโคป / หน่วยบันทึกความจำ

Data Acquisition | Memory HiCorder MR8740T (MR8740-50)

เครื่องบันทึกข้อมูลสัญญาณทางไฟฟ้า รุ่น MR8740T
MEMORY HiCORDER   MR8740T

Max. 108ch Analog to Max. 96ch Analog + 48ch Logic
20M-Sampling/s

Data Acquisition | Memory HiCorder MR8740T (MR8740-50)

• Test high performance ECU boards • Multi-point testing of engine, driving, and ride comfort management systems • Record signals captured by various sensors to identify air flow, throttle, torque, speed, vibration, humidity, etc.

Data Acquisition (DAQ) | Oscilloscopes | MEMORY HiCORDER MR6000

เครื่องบันทึกข้อมูลสัญญาณทางไฟฟ้า รุ่น MR6000
MEMORY HiCORDER   MR6000

Max. 32ch Analog to 128ch Logic
Max. 200M-Sampling/s (16ch)

Data Acquisition (DAQ) | Oscilloscopes | MEMORY HiCORDER MR6000

• Max. 32ch Analog to 128ch Logic • 200M-Sampling/s (16ch) • 1G-Word Memory (1ch)

Oscilloscope, Memory Recorder | Memory HiCorder MR8847A

เครื่องบันทึกข้อมูลสัญญาณทางไฟฟ้า รุ่น MR8847A
MEMORY HiCORDER   MR8847A

Max. 16ch Analog to 64ch Logic
20M-Sampling/s

Oscilloscope, Memory Recorder | Memory HiCorder MR8847A

• Max. 16ch Analog + 16ch Logic • Max. 10ch Analog + 64ch Logic • 20M-Sampling/s • 12-bit/16-bit A/D resolution

32-channel Fully-isolated Digital Oscilloscope | Memory HiCorder MR8827

เครื่องบันทึกข้อมูลสัญญาณทางไฟฟ้า รุ่น MR8827
MEMORY HiCORDER   MR8827

Max. 32ch Analog to 64ch Logic
20M-Sampling/s

32-channel Fully-isolated Digital Oscilloscope | Memory HiCorder MR8827

• Max. 32ch Analog + 32ch Logic • Max. 28ch Analog + 64ch Logic • 20M-Sampling/s • 12-bit/16-bit/24-bit A/D resolution

Data Acquisition | Waveform Recording and Generation | Memory HiCorder MR8741

เครื่องบันทึกข้อมูลสัญญาณทางไฟฟ้า รุ่น MR8741
MEMORY HiCORDER   MR8741

Max. 16ch Analog to 64ch Logic
20M-Sampling/s

Data Acquisition | Waveform Recording and Generation | Memory HiCorder MR8741

• Max. 16ch + 16ch Logic • 20M-Sampling/s • 12-bit/16-bit A/D resolution

Data Acquisition | Waveform Recording and Generation | Memory HiCorder MR8740

เครื่องบันทึกข้อมูลสัญญาณทางไฟฟ้า รุ่น MR8740
MEMORY HiCORDER   MR8740

Max. 54ch Analog to 112ch Logic
20M-Sampling/s

Data Acquisition | Waveform Recording and Generation | Memory HiCorder MR8740

• Max. 32ch + 8ch Logic to 26ch + 56ch Logic (Block 1) • Max. 22ch + 8ch Logic to 16ch + 56ch Logic (Block 2) • 20M-Sampling/s • 12-bit/16-bit A/D resolution

Memory Recorder with CAN Bus Input | Memory HiCorder MR8875

เครื่องบันทึกข้อมูลสัญญาณทางไฟฟ้า รุ่น MR8875
MEMORY HiCORDER   MR8875

Max. 16ch Analog + 8ch Logic
60ch scanner

Memory Recorder with CAN Bus Input | Memory HiCorder MR8875

• Max. 16ch Analog + 8ch Logic • 60ch scanner • 500k-Sampling/s

 

เครื่องบันทึกข้อมูลสัญญาณทางไฟฟ้า ขนาดพกพา

Data Acquisition | Memory HiCorder MR8870

เครื่องบันทึกข้อมูลสัญญาณทางไฟฟ้า รุ่น MR8870
MEMORY HiCORDER   MR8870

2ch Analog + 4ch Logic
1M-Sampling/s

Data Acquisition | Memory HiCorder MR8870

• 2ch Analog + 4ch Logic • 1M-Sampling/s • Battery or AC Adapter operation

Memory Recorder with CAN Bus Input | Memory HiCorder MR8875

เครื่องบันทึกข้อมูลสัญญาณทางไฟฟ้า รุ่น MR8875
MEMORY HiCORDER   MR8875

Max. 16ch Analog + 8ch Logic
60ch scanner

Memory Recorder with CAN Bus Input | Memory HiCorder MR8875

• Max. 16ch Analog + 8ch Logic • 60ch scanner • 500k-Sampling/s

Data Acquisition | Memory HiCorder MR8880

เครื่องบันทึกข้อมูลสัญญาณทางไฟฟ้า รุ่น MR8880
MEMORY HiCORDER   MR8880

Max. 4ch Analog + 8ch Logic
1M-Sampling/s

Data Acquisition | Memory HiCorder MR8880

• Max. 4ch Analog + 8ch Logic • 1M-Sampling/s • Battery or AC Adapter operation

 

Pen Recorders

Pen Recorder PR8111, PR8112

PEN RECORDER   PR8111, PR8112

1- or 2-Pen Chart Recording of DC Voltage Signals with an Easy-to-Use Portable Pen Recorder

Pen Recorder PR8111, PR8112

• 150 mm (5.91 in) chart width, compact size • 1 pen: PR8111 • 2 pens: PR8112 • Power with AC adapter or dry cell batteries

 

Memory Recorder Options

Memory HiCorder | VIR GENERATOR UNIT U8794

VIR GENERATOR UNIT   U8794

DC voltage / current generation
Resistance (simulated output) occurrence

Memory HiCorder | VIR GENERATOR UNIT U8794

・ DC voltage / current generation function ・ Resistance (simulated output) generation function ・ 8 channels

NON-CONTACT AC VOLTAGE PROBE SP3000 | SP9001

NON-CONTACT AC VOLTAGE PROBE   SP3000

Capture Voltage Signals from Outside the Wire Cover

NON-CONTACT AC VOLTAGE PROBE SP3000 | SP9001

• Supports φ1mm to 2.5mm covered wires • 10Hz to 100kHz frequency bandwidth • 5Vrms 14Vp-p rated measurement voltage

Memory HiCorder | ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR UNIT U8793

ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR UNIT   U8793

Arbitrary waveform generator
10 mHz – 100kHz FG

Memory HiCorder | ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR UNIT U8793  

・Arbitrary waveform generator ・10 mHz – 100kHz FG ・Max.15 V output

Memory HiCorder | PULSE GENERATOR UNIT MR8791

PULSE GENERATOR UNIT   MR8791

8 ch, Pulse output
0.1 Hz to 20 kHz

Memory HiCorder | PULSE GENERATOR UNIT MR8791  

・8 ch ・Pulse output 0.1 Hz to 20 kHz ・Pattern output

Waveform Generator Unit for Memory Recorders | MR8790

WAVEFORM GENERATOR UNIT   MR8790

4 ch, DC/Sinewave output
±10 V DC, 10 mHz to 20 kHz

Waveform Generator Unit for Memory Recorders | MR8790  

・4 ch, DC/Sinewave output ・DC output ± 10 V ・10 mHz to 20 kHz

Safety measuring for high-voltage | DIFFERENTIAL PROBE P9000

DIFFERENTIAL PROBE   P9000

Use with Memory HiCorders
For use with input of up to 1 kV AC/DC

Safety measuring for high-voltage | DIFFERENTIAL PROBE P9000

• Waveform only for exclusive use with Memory HiCorders (P9000-01) or waveform/RMS value switchable (P9000-02) • For use with input of up to 1 kV AC/DC • Requires separate power supply

Measure Logic Signals with Memory HiCorders | LOGIC PROBE MR9321

LOGIC PROBE   MR9321-01

Detect AC/DC voltage with Memory HiCorders

Measure Logic Signals with Memory HiCorders | LOGIC PROBE MR9321

• 4 isolated channels • ON/OFF detection of AC/DC voltage • Large terminal type

Convert CAN Bus Signals | CAN ADAPTER 8910

CAN ADAPTER   8910

2 ch CAN inputs
Analog 12 ch + 24-bit logic outputs

Convert CAN Bus Signals | CAN ADAPTER 8910

• 2 ch CAN inputs • Analog 12 ch + 24-bit logic outputs

Measure Logic Signals with Memory HiCorders | LOGIC PROB 9327

LOGIC PROBE   9327

Detect the Presence of Voltage or Relay Contact Signals with Memory HiCorders at High-speeds

Measure Logic Signals with Memory HiCorders | LOGIC PROB 9327

• 4 channels for contact voltage signals • High-speed 100ns response

Voltage Testing Options for Memory HiCorders | DIFFERENTIAL PROBE 9322

DIFFERENTIAL PROBE   9322

High Performance Differential Probe Supports 3 Types of Measurements

Voltage Testing Options for Memory HiCorders | DIFFERENTIAL PROBE 9322

• For up to 2 kV DC or 1 kV AC • Use with AC Adapter 9418-15 • Frequency band width up to 10MHz

Measure Logic Signals with Memory HiCorders | LOGIC PROBE 9320-01

LOGIC PROBE   9320-01

Detect the Presence of Voltage or Relay Contact Signals with Memory HiCorders

Measure Logic Signals with Memory HiCorders | LOGIC PROBE 9320-01

• 4 channels for contact voltage signals • 500ns response • Miniature terminal type

 

Data Acquisition PC Software

FlexPro Data Analysis and Presentation Software


FlexPro

Advanced Software
for Analysis and Presentation of Memory HiCorder Data

FlexPro Data Analysis and Presentation Software

• Third party software • For detailed analysis of Memory HiCorder data

Analyze Memory HiCorder waveforms right on your iPad | HMR Terminal

iPad App for Memory HiCorder  HMR Terminal

For Memory HiCorder
Exclusively for Apple Inc. iPad

Analyze Memory HiCorder waveforms right on your iPad | HMR Terminal

• For Memory HiCorder • (Exclusively for Apple Inc. iPad) Free download from the App Store

Data Analysis Software for 8860/8861 Memory Recorders | 9725

MEMORY HiVIEWER   9725

Achieve functions identical to
those of the 8860 Series on a PC

Data Analysis Software for 8860/8861 Memory Recorders | 9725

• For Memory HiCorder 8860/8861 series • Achieve functions identical to those of the 8860 Series on a PC

Data Analysis Software for Memory Recorders | 9335

WAVE PROCESSOR   9335

For the Memory HiCorder
Convert data, print and display waveforms

Data Analysis Software for Memory Recorders | 9335

• For the Memory HiCorder • Convert data, print and display waveforms

Networking Software for Memory Recorders | 9333

LAN COMMUNICATOR   9333

For Memory HiCorder
Data collection and remote control via LAN

Networking Software for Memory Recorders | 9333

• For LAN communication with the Memory HiCorder • Data collection and remote control

แม้ว่าเครื่องบันทึกหน่วยความจำจะไม่มีความเร็วในการสุ่มตัวอย่างที่เร็วเท่ากับออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัล แต่เครื่องบันทึกรูปคลื่นเหล่านี้สามารถใช้บันทึกสัญญาณประเภทต่างๆได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสัญญาณเหล่านี้และโดยไม่ต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณแยก

01. Memory HiCorder คืออะไร?

หลักการพื้นฐานของ Memory HiCorders

เครื่องมือบันทึกรูปคลื่นทั่วไปประกอบด้วยออสซิลโลสโคปแม่เหล็กไฟฟ้าออสซิลโลกราฟและปากกาออสซิลโลกราฟ (หมวดหมู่ที่มีเครื่องบันทึกปากกา) ด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยีดิจิทัลออสซิลโลสโคปแบบแอนะล็อกได้นำวิธีไปสู่ออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัลในขณะที่ออสซิลโลสโคปแม่เหล็กไฟฟ้าและออสซิลโลกราฟแบบปากกาทำให้เครื่องบันทึกที่ใช้หน่วยความจำ (เครื่องบันทึกชั่วคราว)

Memory HiCorder เป็นเครื่องบันทึกที่ใช้หน่วยความจำ รูปที่ 1-1 แสดงสถาปัตยกรรมพื้นฐานที่ใช้โดย Memory HiCorders ซึ่งประกอบด้วยตัวแปลง A / D หน่วยความจำข้อมูลการแสดงรูปคลื่นและเครื่องพิมพ์พร้อมกับ CPU ที่ควบคุมโครงสร้างเหล่านี้ ฟังก์ชั่นตัวแปลง A / D เพื่อแปลงสัญญาณอนาล็อกอินพุตเป็นสัญญาณดิจิตอลซึ่งจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องมือและแสดงหรือพิมพ์เป็นรูปคลื่น

เปรียบเทียบกับเครื่องบันทึกอนาล็อก
ส่วนนี้อธิบายว่าเหตุใดออสซิลโลกราฟปากกาอนาล็อก (เครื่องบันทึกปากกา) และออสซิลโลกราฟแม่เหล็กไฟฟ้าจึงถูกแทนที่ด้วย Memory HiCorders

Pen oscillographs คือเครื่องบันทึกแบบปรับสมดุลในตัวเองพร้อมเซอร์โวมอเตอร์ที่ทำงานตามสัดส่วนของความกว้างของสัญญาณอินพุตเพื่อเคลื่อนปากกาและด้วยเหตุนี้จึงบันทึกข้อมูลสัญญาณ พวกเขามีความเร็วในการตอบสนองตามลำดับหลายสิบเฮิรตซ์ แต่การใช้วิธีเชิงกลเพื่อแสดงแอมพลิจูดจะ จำกัด ความเร็วนั้นและตัวแปรประเภทหมึกต้องได้รับการบำรุงรักษาเป็นประจำ

ออสซิลโลกราฟแม่เหล็กไฟฟ้าใช้องค์ประกอบสะท้อนแสงที่มีความไวสูงซึ่งเบี่ยงเบนไปตามความกว้างของสัญญาณอินพุตเพื่อสะท้อนแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปยังกระดาษบันทึกไวแสง วิธีการวัดนี้สามารถบรรลุได้ การบันทึกความเร็วสูงด้วยความเร็วในการป้อนกระดาษสูงถึง 200 เซนติเมตรต่อวินาที (5 ms / cm) และความเร็วในการตอบสนองตามลำดับหลายกิโลเฮิรตซ์ แต่ต้องประสบกับปัญหาในรูปแบบของต้นทุนการทำงานที่สูงซึ่งเกี่ยวข้องกับกระดาษไวแสง ( เป็นผลมาจากความเร็วสูงของเครื่องมือ) และการจัดการองค์ประกอบสะท้อนแสง

Memory HiCorders ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์จุดความร้อน (ที่มีความละเอียดสูง 8 จุดต่อมิลลิเมตร) สำหรับการพิมพ์ข้อมูลที่บันทึกไว้และการออกแบบนี้มีความน่าเชื่อถือสูงเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเช่นปากกา ตราสารโดยทั่วไปให้การตอบสนองสูงด้วยความเร็วในการสุ่มตัวอย่างสูงถึง 20 MS / s (50 ns) นอกจากนี้ยังรวมฟังก์ชันทริกเกอร์ที่ครอบคลุมเข้ากับต้นทุนการทำงานต่ำเนื่องจากผู้ใช้สามารถดึงเฉพาะข้อมูลรูปคลื่นที่จำเป็นเท่านั้น แม้จะมีฟังก์ชั่นและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น แต่เครื่องมือมีราคาลดลงและด้วยเหตุผลเหล่านี้พวกเขาจึงได้แทนที่ออสซิลโลกราฟแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องบันทึกปากกา

ชื่อและฟังก์ชันของชิ้นส่วน Memory HiCorder

Memory HiCorders มีจอ LCD สีสำหรับแสดงรูปคลื่นและเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ ทั้งจอแสดงผลและเครื่องพิมพ์สามารถสร้างเอาต์พุตแบบเรียลไทม์สำหรับการโหลดสัญญาณบางอย่าง (ข้อมูลที่ได้มาด้วยความเร็วในการสุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10 kS / s จะแสดงบนหน้าจอตามเวลาจริง)

ด้วยความเร็วในการสุ่มตัวอย่างสูงสุด 20 MS / s หน่วยความจำ HiCorders จะช้ากว่าออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัล แต่มีความโดดเด่นด้วยความสามารถในการรับสัญญาณเข้าจำนวนมากโดยไม่ต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณแยกหรือกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสัญญาณ

ข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถจัดเก็บไว้ใน SSD ในตัวการ์ด CF หรือแฟลชไดรฟ์ USB

โดยทั่วไปหน่วยอินพุตแต่ละชุดจะมีช่องสัญญาณอินพุตสองช่องและเครื่องมือสามารถรองรับอินพุตได้ถึง 1000 V DC (700 V AC) เช่นเดียวกับร่องรอยแบบไดนามิกเทอร์โมคัปเปิลลอจิกและอินพุตอื่น เพียงแค่เปลี่ยนหน่วยอินพุต

ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องมือกับคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เฟซ USB หรือ LAN ผู้ใช้สามารถถ่ายโอนข้อมูลและควบคุมเครื่องมือจากระยะไกล

แอพพลิเคชั่น Memory HiCorder (ความแตกต่างจากออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลและตัวบันทึกข้อมูล)

เครื่องมือบันทึกและสังเกตรูปคลื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท: ออสซิลโลสโคปในส่วนความเร็วสูงของตลาด

หน่วยความจำ HiCorders ในกลุ่มความเร็วปานกลางและความเร็วต่ำของตลาดและตัวบันทึกข้อมูลในกลุ่มความเร็วต่ำของตลาด ลูกค้าเลือกเครื่องมือตามความถี่ของรูปคลื่นสัญญาณที่กำลังวัดและช่วงเวลาการบันทึกหรือตามลักษณะเช่นแรงดันสัญญาณอินพุตหากวงจรที่วัดมีศักย์กราวด์ที่แตกต่างกัน

ในขณะที่ออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัลมีความสามารถในการสังเกตปรากฏการณ์ความเร็วสูงได้ดี แต่การใช้พื้นดินทั่วไปสำหรับทุกช่องสัญญาณทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการลัดวงจรระหว่างวงจรและความผิดพลาดของกราวด์เมื่อวัดวงจรที่มีศักยภาพแตกต่างกันเมื่อเทียบกับกราวด์หรือเมื่อทำการวัดเป้าหมายเช่นการควบคุมแบบเมคคาทรอนิกส์วงจรที่แรงและอ่อน

เนื่องจาก Memory HiCorders ใช้ช่องสัญญาณแยกจึงสามารถทำงานต่างๆเช่นการวัดสัญญาณควบคุม DC ในขณะที่สังเกตรูปคลื่น AC ของแหล่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์หรือรูปคลื่นการบันทึกระหว่างอินเวอร์เตอร์หรืออินพุตและเอาต์พุตของตัวแปลง เป็นผลให้มีการส่องแสงในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการวัดวงจรที่ผสมกระแสที่แรงและอ่อนดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ด้วยการปรับปรุงความเร็วในการสุ่มตัวอย่าง Memory HiCorders มีลักษณะความถี่ที่เกินช่วงความถี่เสียงและตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หน่วยอินพุตที่หลากหลายทำให้พวกเขามีความสามารถตั้งแต่การวัดทางไฟฟ้าไปจนถึงการวัดคุณสมบัติทางกลและการสั่น รูปที่ 1-6 แสดงแถบความถี่สำหรับรูปคลื่นสัญญาณและเครื่องมือวัดรูปคลื่นที่เข้ากันได้ในหลากหลายสาขา

02. Digital Oscilloscope กับ Memory HiCorder ต่างกันอย่างไร?

ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องขยายสัญญาณแยก

ความแตกต่างที่มากที่สุดระหว่าง Memory HiCorders และออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลอยู่ที่การแยกช่องสัญญาณเข้าออกจากกันและออกจากอุปกรณ์

ช่องสัญญาณเข้าของ Memory HiCorder ทั้งหมดแยกออกจากกันด้วยไฟฟ้า ในออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลหรือ บอร์ด A / D ด้านหนึ่งของแต่ละช่องอินพุตเชื่อมต่อกับกราวด์

ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ในงานที่จำเป็นต้องสังเกตสัญญาณหลายตัวที่ใช้กราวด์เดียวกันตัวอย่างเช่นในการวัดทางไฟฟ้าสัญญาณบนแผงวงจร อย่างไรก็ตามหากใช้ในการวัดอินพุตพร้อมกันและด้านเอาต์พุตของอุปกรณ์แปลงไฟ (เช่นตัวแปลงหรืออินเวอร์เตอร์) เช่นแสดงในรูปที่ 2-1 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัลจะเกิดการลัดวงจรภายใน

Memory HiCorders มีประโยชน์อย่างมากในการใช้งานเช่นนี้ซึ่งต้องวัดสัญญาณจำนวนมากที่ศักยภาพต่างกัน

วิธีเดียวที่จะใช้ออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัลในแอปพลิเคชันดังกล่าวคือการแยกเครื่องขยายเสียงระหว่างแต่ละสัญญาณและเครื่องมือ

ความแตกต่างของความละเอียดและความแม่นยำ

ออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัลส่วนใหญ่มีความละเอียด 8 บิต (ให้ผล 256 คะแนน) ตัวอย่างเช่นถ้าใช้ช่วง± 10 V นั่นหมายถึงช่วงเวลาที่เล็กที่สุดที่สามารถตรวจพบได้โดยเครื่องมือคือ 0.078 V (ได้จากการหารช่วงเต็มของ 20 V ด้วย 256 คะแนน)

หน่วยความจำ HiCorders ส่วนใหญ่มีความละเอียด 12 บิต (ให้ 4,096 คะแนน) ทำให้สามารถใช้งานได้เพื่ออ่านค่าในช่วง 0.0048 V ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน หน่วยความจำ HiCorder ด้วยความละเอียด 24 บิตจะสามารถอ่านค่าในช่วงเวลา 0.000001192 V.

Memory HiCorders ยังให้ความแม่นยำที่เหนือกว่า ในขณะที่ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลทั่วไปให้ความแม่นยำ± 1% f.s. ถึง± 3% f.s. หน่วยความจำ HiCorders ให้ความแม่นยำ± 0.01% RDG และ± 0.0025% f.s. ถึง± 0.5% f.s.

ความละเอียดและความแม่นยำระดับนี้ทำให้สามารถสังเกตผลลัพธ์จากกลไกได้การเคลื่อนที่การสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์ประเภทอื่น ในระดับรายละเอียดที่สูงขึ้น

ช่องสัญญาณเพิ่มเติมและรองรับสัญญาณที่หลากหลายมากขึ้น

ในขณะที่ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลทั่วไปจะมีช่องอินพุต 4 ช่อง Memory HiCorders สามารถทำได้ รองรับช่องสัญญาณเข้า 2-54 ช่องขึ้นอยู่กับรุ่น

นอกจากนี้ยังสามารถใช้หน่วยอินพุตที่แตกต่างกันทำให้ Memory HiCorders ยอมรับไฟล์สัญญาณที่หลากหลายมากขึ้น

หน่วยอินพุตที่ใช้ได้ ได้แก่ หน่วยอนาล็อกที่สามารถรับแรงดันไฟฟ้า 1000 V DC (600 V AC) การป้อนข้อมูล; หน่วยที่สามารถเชื่อมต่อกับเทอร์โมคัปเปิล มาตรวัดร่องรอยและการเร่งความเร็วรถปิคอัพ; และหน่วยที่สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์กระแสที่มีความแม่นยำสูง

หน่วยอื่น ไปไกลกว่าอินพุตสัญญาณเพื่อเปิดใช้งานเอาต์พุตสัญญาณพร้อมฟังก์ชันกำเนิดและฟังก์ชันการสร้างรูปคลื่นโดยพลการ

Memory HiCorders เปล่งประกายในด้านของเมคคาทรอนิกส์ซึ่งพวกเขามอบฟังก์ชันการทำงานที่อยู่นอกเหนือความสามารถของออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลเช่นในการบันทึกแบบผสมรูปคลื่นแรงดันและกระแสและสัญญาณควบคุมสำหรับมอเตอร์อินเวอร์เตอร์และตัวแปลงและในการบันทึกความเครียดของเครื่องยนต์เบนซินและรูปคลื่นการจุดระเบิด

03. ฟังก์ชั่นการวัดพื้นฐานของหน่วยความจำ Hicorder

Memory HiCorder แต่ละตัวมีฟังก์ชันเพียงพอที่จะใช้เป็นจำนวนที่แตกต่างกันของประเภทของเครื่องมือวัด

ฟังก์ชั่นบันทึกหน่วยความจำ
เครื่องมือนี้สามารถบันทึกช่วงเวลาความเร็วสูงและปรากฏการณ์ฉับพลันที่ไม่ทราบเวลา นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณรูปคลื่นได้หลายแบบ

ฟังก์ชั่นบันทึก
แม้ว่าเครื่องมือนี้จะสามารถใช้เป็นเครื่องบันทึกแบบเรียลไทม์หรือเครื่องบันทึกปกติได้ แต่ความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็วมากซึ่งอยู่ในลำดับหลายไมโครวินาทีก็ยังช่วยให้สามารถบันทึกความกว้างของปรากฏการณ์เช่นเสียงรบกวนแม้ในการตั้งค่าความเร็วต่ำ

ฟังก์ชั่นบันทึก RMS
เครื่องมือนี้สามารถบันทึกระดับแรงดัน RMS ของอินพุตปัจจุบันโดยไม่ต้องมีตัวแปลง RMS และสามารถบันทึกความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า

หน่วยความจำ XY ฟังก์ชันบันทึก XY
เครื่องมือนี้สามารถใช้เป็นเครื่องบันทึก X-Y สำหรับข้อมูลจาก X-T หลายตัว (แกนเวลา) ช่องที่บันทึกโดยมีช่องที่ผู้ใช้ระบุเป็นแกน

ฟังก์ชันบันทึกและหน่วยความจำ
ฟังก์ชันเครื่องบันทึกสามารถใช้เพื่อบันทึกความผันผวนในระยะยาวและเครื่องบันทึกความจำฟังก์ชันนี้สามารถใช้เพื่อบันทึกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

ฟังก์ชัน FFT
เครื่องมือสามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบความถี่ของปรากฏการณ์เช่นการสั่นสะเทือนโดยใช้ฟังก์ชันการวิเคราะห์ความถี่

ฟังก์ชันการบันทึกลอจิก
นอกจากอินพุตแบบอนาล็อกแล้วเครื่องมือนี้ยังสามารถบันทึกตรรกะได้อีกด้วย การบันทึกแบบดิจิตอล / อนาล็อกแบบผสม

ทำให้สามารถวัดลักษณะต่างๆเช่นลำดับเวลา

04. พลังของทริกเกอร์

ฟังก์ชันทริกเกอร์และประเภททริกเกอร์
ฟังก์ชันทริกเกอร์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดค่าหน่วยความจำ HiCorder เมื่อการบันทึกช่วงเวลาความเร็วสูงฟังก์ชันนี้ช่วยให้เริ่มและหยุดได้ง่าย การวัดตามรูปแบบที่ซับซ้อนซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์เพื่อทำซ้ำด้วยตนเอง

ต่อไปนี้จะแนะนำฟังก์ชันทริกเกอร์ Memory HiCorder บางอย่าง
รูปที่ 4-1 แสดงประเภทของแหล่งทริกเกอร์ที่รองรับโดย Memory HiCorders กับการยกเว้นทริกเกอร์ด้วยตนเอง ทริกเกอร์จะเปิดใช้งานตามเงื่อนไข AND / OR ระหว่างแหล่งที่มา ทริกเกอร์สามารถเปิดใช้งานได้ตามเงื่อนไข AND / OR ระหว่างช่องอนาล็อกและระหว่างช่องตรรกะ

ทริกเกอร์ระดับ
ทริกเกอร์ระดับจะเปิดใช้งานเมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่กำหนด ระดับทริกเกอร์ สามารถตั้งค่าตัวกรองทริกเกอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ทริกเกอร์ทำงานโดยมีเสียงรบกวนหรือปรากฏการณ์อื่น

In-Window ทริกเกอร์
การทริกเกอร์เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณเข้าสู่ (IN) ช่วงเกณฑ์บนและล่างที่กำหนดไว้

Out-of-Window ทริกเกอร์
การทริกเกอร์เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณออก (OUT) ช่วงเกณฑ์บนและล่างที่กำหนดไว้

ทริกเกอร์จุ่มแรงดันไฟฟ้า
ปรากฏการณ์เช่นการลดลงของแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะและไฟดับสามารถตรวจพบได้โดยใช้ทริกเกอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้กับแหล่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (50/60 Hz) ผู้ใช้งานตั้งค่าสูงสุด (หรือค่า RMS) และทริกเกอร์จะเปิดใช้งานหากอินพุตอยู่ต่ำกว่านั้นชั้น

ทริกเกอร์ระยะเวลา
ทริกเกอร์สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อระยะเวลาอยู่นอกความกว้างของเวลาที่ระบุโดยยึดตามการเปลี่ยนแปลงความถี่และอื่น

ทริกเกอร์ RMS
สามารถเปิดใช้งานทริกเกอร์ได้ตามระดับ RMS

ทริกเกอร์ลอจิก
ทริกเกอร์สามารถเปิดใช้งานได้ตามอินพุตสัญญาณบนช่องลอจิก

ทริกเกอร์จับเวลา
การทริกเกอร์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ระบุตั้งแต่เวลาเริ่มต้นที่ระบุจนถึงเวลาหยุด
เริ่ม 00 -1-1 0:00
หยุด 00 -1-2 0:00
Ineterval 1:00

ทริกเกอร์ภายนอก
ทริกเกอร์ภายนอกถูกเปิดใช้งานโดยอาศัยสัญญาณภายนอก ทริกเกอร์ถูกเปิดใช้งานโดยใช้สัญญาณสัมผัสที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าหรือสัญญาณ 5 ถึง 0 ทริกเกอร์ภายนอกมีสองอินพุตและเอาต์พุตเพื่อให้เอาต์พุตทริกเกอร์สามารถเชื่อมต่อกับ Memory HiCorder อื่นเพื่อเปิดใช้งานทริกเกอร์ทำงานพร้อมกัน

ทริกเกอร์ด้วยตนเอง
สามารถเปิดใช้งานทริกเกอร์ได้โดยกดปุ่มทริกเกอร์แบบแมนนวล

โหมดทริกเกอร์
เลือกจากโหมดการตั้งค่าด้านล่างว่าจะบันทึกความยาวการบันทึกหนึ่งครั้งต่อทริกเกอร์เหตุการณ์หรือเพื่อบันทึกอย่างต่อเนื่อง

โหมดเดี่ยว
เครื่องมือยอมรับการเปิดใช้ทริกเกอร์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อทริกเกอร์เปิดใช้งานหนึ่งครั้งรูปคลื่นจะถูกบันทึกตามความยาวการบันทึกที่ตั้งไว้จากนั้นการวัดจะหยุดลง

โหมดทำซ้ำ
เครื่องมือยอมรับการเปิดใช้งานทริกเกอร์ซ้ำ เมื่อไม่มีทริกเกอร์เปิดใช้งานเครื่องมือจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บายของทริกเกอร์

โหมดอัตโนมัติ
เครื่องมือยอมรับการเปิดใช้งานทริกเกอร์ซ้ำ หากไม่มีการเปิดใช้งานทริกเกอร์หลังจากผ่านไปประมาณ 1 วินาทีเครื่องมือจะบันทึกรูปคลื่นสำหรับความยาวในการบันทึกโดยอัตโนมัติ

จุดเริ่มต้นทริกเกอร์ (Pre-trigger)
ผู้ใช้ตั้งค่าจุดทริกเกอร์เป็นเปอร์เซ็นต์โดยใช้จุดเริ่มต้นการบันทึกสำหรับชุดนั้น ความยาวในการบันทึกเป็น 0% และจุดหยุดบันทึกเป็น 100% ด้วยการตั้งค่าทริกเกอร์ล่วงหน้านี้เป็นไปได้ที่จะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะเกิดทริกเกอร์ (ความผิดปกติหรือความผิดปกติ) เกิดขึ้น

05. วิธีใช้ Memory HiCorders ตัวอย่างการตั้งค่า

ตัวอย่างการใช้งานในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ
1. ไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้อง

 • การวิเคราะห์แหล่งจ่ายไฟ (ไฟดับชั่วขณะ, แรงดันไฟฟ้าลดลงชั่วขณะ, กำลังไฟ เสียงรบกวนการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก)
 • การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมไฟฟ้า
 • การวิเคราะห์ลักษณะของเบรกเกอร์และตัวขัดจังหวะวงจรแม่เหล็ก
 • การตรวจจับการลัดวงจรและวงจรกราวด์ผิดปกติ
 • เครื่องกำเนิดและการทดสอบการถ่ายโอนข้อมูลโหลด
 • การทดสอบการชาร์จ / การคายประจุแบตเตอรี่
 • เซอร์โวมอเตอร์และการวิเคราะห์ระบบข้อเสนอแนะ
 • การวิเคราะห์สัญญาณการเล่นการ์ดแม่เหล็ก
 • การวิเคราะห์อินพุตและเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์

2. ยานยนต์ ทางรถไฟและการขนส่ง

 • การทดสอบการควบคุมรถยนต์และเครื่องยนต์

การวิเคราะห์การเผาไหม้ของเครื่องยนต์, การวิเคราะห์สัญญาณ ECU, การทดสอบ ABS, การทดสอบระบบกันสะเทือน,

การทดสอบระบบนำทางการทดสอบถุงลมนิรภัยการทดสอบ 4WD การทดสอบระบบส่งกำลังการสั่นสะเทือน การทดสอบในขณะที่ยานพาหนะขับเคลื่อนการวิเคราะห์สัญญาณเซ็นเซอร์ ฯลฯ

 • ฝึกการทดสอบการควบคุมรถ

การทดสอบการควบคุมองค์ประกอบการทดสอบการควบคุมมอเตอร์อินเวอร์เตอร์การทดสอบการควบคุมการทำงานของรถไฟ ฯลฯ ลักษณะของเบรกและการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน ฯลฯ

3. การผลิตและเครื่องจักร

 • ควบคุมการวิเคราะห์ในโรงงานผลิตเหล็ก เคมีและโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น การวิเคราะห์สัญญาณเครื่องมือการวิเคราะห์วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า และระบบควบคุมทำงานผิดปกติ
 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงงานการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของมอเตอร์และแบริ่ง
 • การทดสอบความดันอุปกรณ์ไฮดรอลิก
 • การวิเคราะห์ความถี่การสั่นสะเทือนลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ประเภทต่างๆและเครื่องจักรกล
 • การวิเคราะห์ระบบควบคุมสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก
 • การวินิจฉัยความผิดปกติที่มีผลต่ออุปกรณ์หมุน
 • การวัดกระแสเชื่อม
 • การวิเคราะห์ความผิดปกติที่มีผลต่ออุปกรณ์อัตโนมัติ

4. การบำรุงรักษา

 • การทดสอบการเร่งความเร็วลิฟต์และการวิเคราะห์ความผิดปกติของระบบควบคุมไฟฟ้า
 • การวิเคราะห์อุปกรณ์หมุน

5. อื่น

 • การทดสอบวัสดุ (การบีบอัดความตึงโหลดการสั่นสะเทือนและการทดสอบแรงกระแทก ฯลฯ )
 • การแพทย์ (การบันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจการวัดร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทต่างๆ)
 • การก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา (การทดสอบการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกการวิเคราะห์ลักษณะความถี่การสั่นของวัตถุต่างๆ)

สารเคมี (การทดสอบการระเบิดของดินปืนและการวิเคราะห์ความดัน)

ตัวอย่าง: การวัดลักษณะอินพุตและเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ DC

วัตถุประสงค์:

เพื่อวัดเวลาที่เพิ่มขึ้นในเอาต์พุตหลังจากเปิดใช้งานสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ

ข้อพิจารณาที่สำคัญ:

ควรเปิดใช้งานทริกเกอร์ระดับที่ขอบที่เพิ่มขึ้นของอินพุตหลักเมื่อเปิดเครื่องสวิตช์เปิดอยู่

1) การตั้งค่าความยาวการบันทึก
เนื่องจากเราต้องการเก็บข้อมูลประมาณ 2 วินาทีให้ตั้งค่าระยะเวลาในการถ่ายภาพ (ความยาวในการบันทึก) เป็น 20

div ที่ 100 ms / div

2) การตั้งค่าช่วงอินพุต
เนื่องจากด้านหลักของวงจรคือ 100 V AC ซึ่งให้ค่า P-P เป็น 282 V ให้ตั้งค่าช่อง 1 ถึง 100 V / div. เนื่องจากด้านรองคือ 5 V DC ให้ตั้งค่าช่อง 2 เป็น 1 V / div

3) การตั้งค่าทริกเกอร์
เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนจาก 0 ถึง 100 V (RMS) เมื่อสวิตช์เปิดอยู่ให้ตั้งค่าระดับทริกเกอร์ไปยังความชันที่เพิ่มขึ้นซึ่งมากกว่า 0 V คำอธิบายนี้จะใช้การตั้งค่า 10 โวลต์

4) การตั้งค่าจุดเริ่มต้นทริกเกอร์ (Pre-trigger)
เนื่องจากเราต้องการข้อมูลหลังจากเปิดสวิตช์แล้วให้ใช้การตั้งค่าพรีทริกเกอร์ 10%

5) การเลือกโหมดทริกเกอร์
เนื่องจากเราต้องการการวัดเพียงครั้งเดียวให้ใช้โหมดเดียว

6) การตั้งค่าการพิมพ์ข้อมูล
หากคุณต้องการให้เครื่องมือพิมพ์ข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อทริกเกอร์เปิดใช้งานให้เปิดการพิมพ์อัตโนมัติบนหน้าจอสถานะ (การตั้งค่า) หากคุณต้องการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติในรูปแบบหน่วยความจำภายนอกเลือกประเภทของสื่อและเลือกรูปแบบข้อมูล (ไบนารีหรือข้อความ) ถ้าคุณจับข้อมูลบนหน้าจอแม้ว่าการพิมพ์อัตโนมัติจะปิดอยู่คุณก็สามารถบันทึกหรือพิมพ์ได้ในภายหลังโดยใช้ปุ่ม PRINT ดังนั้นให้ปิดการตั้งค่านี้

7) การตั้งค่า [กำลังรอการเรียกใช้งานล่วงหน้า]
ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายอินพุตและกดปุ่ม START หากจอแสดงผลระบุว่าเครื่องมืออยู่ในสถานะพร้อมใช้งานทริกเกอร์ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง

8) การบันทึก
เปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ หากอุปกรณ์ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องการวัดจะสิ้นสุดลงเมื่อได้รับข้อมูลรูปคลื่นเสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่าง: การวัดลักษณะอินพุตและเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 2

วัตถุประสงค์:

เพื่อวัดเวลาตกที่เอาต์พุตหลังจากเปิดใช้งานสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ:
กำหนดค่าทริกเกอร์เพื่อให้เปิดใช้งานโดยขอบด้านล่างของแหล่งจ่ายไฟ AC ตั้งแต่ทริกเกอร์ระดับจะไม่เปิดใช้งานสำหรับช่อง 1 ให้ใช้ทริกเกอร์ลดแรงดันไฟฟ้าด้วย การตรวจจับค่าสูงสุดหรือตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อเปิดใช้งานที่ขอบด้านล่างของเอาต์พุต DC ระดับแรงดันไฟฟ้า หากคุณมีโพรบลอจิกแบบใช้ไลน์คุณยังสามารถตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อเปิดใช้งานได้ เมื่อระดับลอจิกอินพุตเปลี่ยนจาก 1 เป็น 0 คำอธิบายนี้จะเน้นที่ขั้นตอนการวัดเมื่อใช้ทริกเกอร์ลดแรงดันไฟฟ้า เมื่อคุณเข้าใจวิธีการแล้ว ใช้ทริกเกอร์ลดแรงดันไฟฟ้านี้คุณจะสามารถวัดการหยุดทำงานชั่วขณะและแรงดันไฟฟ้าลดลงชั่วขณะส่งผลต่อแหล่งจ่ายไฟ AC

การวัดโดยใช้ทริกเกอร์ลดแรงดันไฟฟ้า

1) การตั้งค่าความยาวการบันทึก
เลือกตัวกระตุ้นแรงดันตกสำหรับช่อง 1 และตั้งค่าเป็น 5 V.

2) การตั้งค่าช่วงอินพุต
เนื่องจากด้านหลักของวงจรคือ 100 V AC ซึ่งให้ค่า P-P เป็น 282 V ให้ตั้งค่าช่อง 1 ถึง 100 V / div. เนื่องจากด้านรองคือ 5 V DC ให้ตั้งค่าช่อง 2 เป็น 1 V / div

3) การตั้งค่าตำแหน่งการแสดงผล
กำหนดตำแหน่ง 0 เป็นประมาณ 60% และ 10% เพื่อให้ช่อง 1 และ 2 ไม่ทับซ้อนกัน (ในตำแหน่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังหลังจากได้รับข้อมูลหากช่องแสดงขึ้นทับซ้อนกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีหากเป็นเช่นนั้น)

4) การตั้งค่าทริกเกอร์
เลือกตัวกระตุ้นแรงดันตกสำหรับช่อง 1 และตั้งค่าเป็น 5 V.

5) การตั้งค่าจุดเริ่มต้นทริกเกอร์ (Pre-trigger)
เนื่องจากเราต้องการข้อมูลหลังจากเปิดสวิตช์แล้วให้ใช้การตั้งค่าพรีทริกเกอร์ 10%

6) การเลือกโหมดทริกเกอร์
เนื่องจากเราต้องการการวัดเพียงครั้งเดียวให้ใช้โหมดเดียว

7) การตั้งค่าการพิมพ์ข้อมูล
การตั้งค่าเช่นเดียวกับตัวอย่างของการวัดลักษณะอินพุตและเอาต์พุตของ DC แหล่งจ่ายไฟ“)

8) การตั้งค่า [กำลังรอการเรียกใช้งานล่วงหน้า]
ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายอินพุตและกดปุ่ม START หากจอแสดงผลระบุว่าเครื่องมืออยู่ในสถานะพร้อมใช้งานทริกเกอร์ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง

9) การบันทึก
ปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ หากอุปกรณ์ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง การวัดจะสิ้นสุดลงเมื่อได้รับข้อมูลรูปคลื่นเสร็จสมบูรณ์

* เหมือนกับรูปที่ 5-1

การวัดโดยใช้โพรบลอจิกแบบใช้สายเปลี่ยนการตั้งค่าเงื่อนไขทริกเกอร์และการตั้งค่าการแสดงช่องสัญญาณลอจิก การตั้งค่าอื่น เหมือนกับที่อธิบายไว้ข้างต้น

1) การตั้งค่าทริกเกอร์ เนื่องจากทริกเกอร์จะเปิดใช้งานตามอินพุตตรรกะให้ตั้งค่าทริกเกอร์ตรรกะ การใช้ช่อง A1 [0.x.x.x] 4 ตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อให้เปิดใช้งานเมื่อช่อง A1 เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0

2) การแสดงช่องตรรกะ แสดงช่องลอจิก A1 บนหน้าจอแสดงช่อง

3) การตั้งค่าที่เหลือจะเหมือนกับการตั้งค่าที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ หากคุณพบวงจรยึดตัวเองเช่นวงจรควบคุมลำดับที่แสดงปัญหาในการรีเซ็ตเมื่อใช้แนวทางนี้คุณสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้เช่นในวงจรจ่ายไฟโดยการตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อเปิดใช้งานขึ้นอยู่กับว่าวงจรยึดตัวเองมีแรงดันไฟฟ้า

ตัวอย่าง: การวัดรูปคลื่นกระแสเริ่มต้นของมอเตอร์

วัตถุประสงค์:

แม้ว่าเครื่องมือเช่นแอมป์มิเตอร์ปกติจะไม่สามารถใช้วัดปริมาณได้ เช่นความผันผวนของกระแสโหลดทันทีหรือกระแสเริ่มต้น Memory HiCorder สามารถทำได้ อย่างง่ายดายโดยใช้ระดับรูปคลื่นเมื่อใช้ร่วมกับกระแสแคลมป์เซ็นเซอร์

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ:

ใช้เซ็นเซอร์กระแสแคลมป์และตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อให้เปิดใช้งานเมื่อเริ่มต้นปัจจุบัน ใช้ฟังก์ชันมาตราส่วนเพื่อให้อ่านค่าปัจจุบันได้โดยตรง ใช้ Hioki 9018 แคลมป์บนโพรบ อัตราเอาต์พุตจะเป็น 500 A AC ? 200 mV AC คุณยังสามารถแสดงเคอร์เซอร์ติดตามใช้เพื่อวัดค่าสูงสุดและเวลาปัจจุบันเร่งด่วนจากนั้นใช้ฟังก์ชันการคำนวณพารามิเตอร์เพื่อคำนวณค่าสูงสุด

1) การตั้งค่าความยาวการบันทึก

ความยาวในการบันทึกจะแตกต่างกันไปตามโหลด แต่ในที่นี้เราจะใช้การตั้งค่า 10 div ที่ 50 ms / div เพื่อจับภาพ 0.5 วินาที

2) การตั้งค่าช่วงอินพุต

เนื่องจากเซ็นเซอร์กระแสแคลมป์ที่เราใช้สร้างเอาต์พุต AC 200 mV ให้ตั้งค่า 0 ตำแหน่งเป็น 50% โดยใช้ 50 mV / div พิสัย

3) การตั้งค่าการปรับขนาด

เลือกมาตราส่วน 2 จุดบนหน้าจอการตั้งค่ามาตราส่วนของระบบและกำหนดการตั้งค่า ดังแสดงในรูปที่ 5-12 เนื่องจากใช้การตั้งค่า ENG ร่วมกับการปรับขนาดการตั้งค่าในหน่วย 103 และ 106 คุณสามารถอ่านค่าที่บ่งบอกถึงหน่วยด้วย K, M หรือ คำนำหน้า G

ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ 2 จุด

ด้านสูง 0.2000E + 00 5.0000E + 02 [A]

ด้านต่ำ 0.0000E + 00 0.0000E + 00

4) การตั้งค่าจุดเริ่มต้นทริกเกอร์ (Pre-trigger)

เนื่องจากเราต้องการข้อมูลหลังจากเปิดใช้งานทริกเกอร์แล้วให้ใช้การตั้งค่า 10%

5) ถึง 8) (เหมือนกับการวัดลักษณะอินพุตและเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ DC”)

6) การคำนวณมูลค่าสูงสุด

ตั้งค่าการคำนวณพารามิเตอร์เป็น “ON” บนหน้าจอสถานะ (การตั้งค่า) และระบุการคำนวณสำหรับช่อง 1 เท่านั้น เนื่องจากข้อมูลยังคงอยู่ให้ย้ายเคอร์เซอร์กะพริบไปที่พารามิเตอร์ การคำนวณการตั้งค่า “ON” จะทำให้ปุ่ม “EXECUTE” แสดงบนฟังก์ชัน

แสดงคีย์ GUI กดปุ่มนั้น ผลการคำนวณค่าสูงสุดจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ