MEMORY HiCORDER
MR8880

ตรวจจับสัญญาณแรงดันสูง-ต่ำในเครื่องเดียว
ทรงประสิทธิภาพ ทนทาน พร้อมรับมือกับงานภาคสนาม

Memory HiCorder จาก HIOKI สามารถตรวจสอบรูปคลื่นด้วยความเร็วสูงและบันทึกค่าได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะด้วยการออกแบบขั้นสูงให้แต่ละแชนแนลแยกจากกัน รวมถึงแยกการเชื่อมต่อระหว่างแชนแนลกับกราวด์อีกด้วย
MR8880 เป็นเครื่องเก็บบันทึกข้อมูล (DAQ) ที่มีอนาล็อกแชนแนลแบบ built-in จำนวน 4 แชนแนลที่สามารถรับอินพุตโดยตรงได้สูงถึง 600V จึงสามารถใช้งานในระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟสได้เป็นอย่างดี
คุณลักษณะเฉพาะ
  • แชนแนลแบบแยกส่วนที่มีความปลอดภัยทางไฟฟ้าระดับ CAT III 600V และสามารถรับอินพุตโดยตรงได้มากถึง 480V
  • มี 4 แชนแนลที่แยกกันอย่างสมบูรณ์ จึงสามารถใช้งานเพื่อบันทึกข้อมูลบนสายไฟ 3 เฟสได้พร้อมกัน และยังเหลืออีก 1 แชนแนลเพื่อรับสัญญาณอื่นที่ต้องการได้อีกด้วย
  • แข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง; รองรับการใช้งานในช่วงอุณหภูมิ -10°C ถึง 50°C
  • โครงสร้างที่ออกแบบมาพิเศษให้ทนต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน (มาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมเรือ เสริมแถบป้องกันด้านข้าง)
  • เปลี่ยนให้การตั้งค่าเป็นเรื่องง่ายดายด้วยฟังก์ชัน PRESETS

Model No. (Order Code)

MR8880-20 4ch รุ่นภาษาอังกฤษ รองรับอุปกรณ์ Printer unit (อุปกรณ์เสริม)

หมายเหตุ: ยังไม่รวมคอร์ดอินพุตและแบตเตอรี่ กรุณาสั่งซื้อคอร์ดโดยพิจารณาจากแอปพลิเคชันการใช้งานของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถซื้อยูนิตปริ้นเตอร์รุ่น MR9000 ซึ่งเป็นออปชันเสริม รวมถึงออปชันอื่นๆเพิ่มเติมได้ เช่น อินพุตคอร์ด

การวัดรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าด้วย Memory HiCorders จาก HIOKI

MR8880 สามารถเก็บบันทึกค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสตาร์ทมอเตอร์ได้อย่างครบถ้วนแม่นยำผ่านการใช้งานฟังก์ชันทริกเกอร์
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเก็บข้อมูลก่อนและหลังการทำงานของทริกเกอร์เพื่อนำมาวิเคราะห์ในภายหลังด้วยการตั้งค่าพรีทริกเกอร์ (Pre-trigger) รวมถึงระบุค่าปริมาณกระแสสูงสุดในรูปคลื่นได้ง่ายกว่าที่เคยด้วยฟังก์ชันเคอร์เซอร์ภายในตัวเครื่อง


การบันทึกเวลาของ PLC ด้วย Memory HiCorders จาก HIOKI

วิเคราะห์ช่วงเวลาของสัญญาณควบคุมโดยใช้ลอจิกโพรบร่วมกัน 8 ลอจิกแชนแนลและ 4 อนาล็อกแชนแนลในเครื่อง MR8880 ทริกเกอร์จะถูกกระตุ้นให้ทำงานเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านการตั้งค่าลอจิก AND/OR ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งก่อนและหลังการทำงานของทริกเกอร์ได้เร็วถึงขีดสุด โดยทำการตั้งค่าพรีทริกเกอร์เพื่อกำหนดช่วงการเก็บค่าล่วงหน้า


การบันทึกแรงดันไฟตกระหว่างที่ไฟฟ้าดับด้วย Memory HiCorders จาก HIOKI

ตรวจจับเหตุการณ์แรงดันไฟตกที่เกิดขึ้นบนระบบไฟฟ้าในอาคารพาณิชย์ได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว ด้วยเครื่อง Memory HiCorder ที่ครอบคลุมถึงการตั้งระดับสูงสุดในรูปคลื่นเป็นค่าแรงดันไฟฟ้า และคุณยังสามารถพิมพ์ข้อมูลรูปคลื่นเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติได้ที่หน้าไซต์งาน รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูลลงในอุปกรณ์หน่วยความจำพกพาเพื่อนำไปวิเคราะห์บน PC ในลำดับต่อไป


ข้อมูลจำเพาะ (รับประกันความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ 1 ปี และ รับประกันความแม่นยำหลังการปรับแต่ง (Adjustment) โดย Hioki 1 ปี)

จำนวนช่องรับสัญญาณ 4 ช่องสัญญาณแบบอนาล็อก + 8 ช่องสัญญาณพื้นฐานแบบลอจิก
หมายเหตุ: ช่องสัญญาณเป็บแบบแยกอิสระจากกัน (แยกระหว่างช่องอนาล็อก, แยกระหว่างอินพุตและตัวเครื่อง, ช่องสัญญาณพื้นฐานแบบลอจิกมีช่องสัญญาณแบบกราวด์ร่วม)
ช่วงการวัดสัญญาณทางไฟฟ้า (10 div full-scale) 4 ช่องสัญญาณสำหรับวัดแรงดันไฟฟ้า (มีโหมดสับเลี่ยนระหว่างวัดค่าแบบรูปคลื่น waveform หรือค่าเฉลี่ย RMS), 10 mV ถึง 100 V/div, 13 ย่านการวัด, ความละเอียด (Resolution): 1/640 ของย่านการวัดที่เลือก
โหมดข้อมูลค่าเฉลี่ย RMS: 30 Hz ถึง 10 kHz, Crest factor: 2
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุดที่รองรับ ระหว่างช่องสัญญาณ: 600 V AC/DC
ระหว่างช่องสัญญาณเมื่อเทียบกับกราวด์: 600 V AC/DC CAT III; 300 V AC/DC CAT IV
ช่วงความถี่ที่รองรับ DC ถึง 100 kHz (±3dB)
ตัวเลือกแกนเวลา
(ฟังก์ชัน High-speed)
100 µs ถึง 100 ms/div, 10 ย่านการวัด, ช่วงการสุ่มตัวอย่าง (sampling period): 1/100 ของย่านการวัดที่เลือก
ช่วงเวลาการบันทึกข้อมูล
(ฟังก์ชัน Real-time)
Interval time: 100 µs ถึง 1 min, 19 ตัว (สุ่มตัวอย่างพร้อมกันทุกช่องสัญญาณ)
ฟังก์ชันการวัด ฟังก์ชัน High-speed (การบันทึกข้อมูลด้วยความเร็วสูง)
ฟังก์ชัน Real-time (การบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์)
ความจุหน่วยความจำภายใน 14-bits × 1 M-words/ช่องสัญญาณ (1 word = 2 bytes)
อุปกรณ์หน่วยความจำภายนอก CF card ×1 (ความจุสูงสุด 2 GB), USB memory 2.0 ×1
อุปกรณ์เสริม [ยูนิตปริ้นเตอร์] 112 มม. (4.41 นิ้ว) × 18 มม. (59.06 ฟุต), กระดาษพิมพ์แบบม้วน (thermal paper roll), ความเร็วการพิมพ์: 10 มม. (0.39 นิ้ว)/sec
หมายเหตุ: ยูนิตปริ้นเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้งานแหล่งจ่ายไฟด้วยแบตเตอรี่อัลคาไลน์
หน้าจอแสดงผล ขนาด 5.7 นิ้ว หน้าจอแสดงผลแบบ VGA-TFT color LCD
(ความละเอียดการแสดงผลกราฟิก 640 × 480 dots)
ตัวเลือกการแสดงผลภาษา อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน
พอร์ตเชื่อมต่อภายนอก USB: USB 2.0, พอร์ตที่รองรับหัวต่อแบบ mini-B ×1 (สำหรับการโอนย้ายไฟล์จาก CF card หรือ USB memory ไปยังคอมพิวเตอร์, และควบคุมจากภายนอกด้วยคอมพิวเตอร์)
แหล่งจ่ายไฟที่รองรับ 1) [อะแดปเตอร์แปลงไฟกระแสสลับ] AC adapter Z1002: 100 ถึง 240 V AC (50/60 Hz), 45 VA (เมื่อใช้งานบันทึกข้อมูลด้วยฟังก์ชัน Real-time), 107 VA (เมื่อใช้งานบันทึกข้อมูลด้วยฟังก์ชัน Real-time และยูนิตปริ้นเตอร์)
2) [ชุดแบตเตอรี่] Battery pack Z1000: เมื่อเลือกใช้ชุดแบตเตอรี่แล้ว จำเป็นต้องมี AC adapter เพื่อใช้งานร่วมกัน, ชาร์จเมื่อ AC adapter ต่ออยู่กับตัวเครื่อง ใช้เวลาชาร์จไฟให้กับชุดแบตเตอรี่: 3 ชั่วโมง, ใช้งานได้ต่อเนื่อง: 3 ชั่วโมง เมื่อเปิดไฟ backlight
3) [ถ่านอัลคาไลน์] LR6 (AA) alkaline batteries ×8: ใช้งานได้ต่อเนื่อง: 40 นาที เมื่อเปิดไฟ backlight (ไม่สามารถใช้งานร่วมกับยูนิตปริ้นเตอร์ได้)
4) [แหล่งจ่ายไฟ DC Power]: 10 to 28 V DC, (โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Hioki เมื่อต้องการสายไฟในการเชื่อมต่อ)
ขนาดและน้ำหนัก กว้าง 205 มม. (8.07 นิ้ว) × สูง 199 มม. (7.83 นิ้ว) × หนา 67 มม. (2.64  นิ้ว), น้ำหนัก 1.66 กิโลกรัม (58.6 ออนซ์) (รวมชุดแบตเตอรี่ Z1000)
เมื่อติดตั้งยูนิตปริ้นเตอร์เพิ่มเติม: กว้าง 303 มม. (11.93 นิ้ว) × สูง 199 มม. (7.83 นิ้ว) × หนา 67 มม. (2.64  นิ้ว), น้ำหนัก 2.16 กิโลกรัม (76.2 ออนซ์) (รวมชุดแบตเตอรี่ Z1000)
อุปกรณ์พื้นฐานที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง คู่มือการใช้งาน ×1, อะแดปเตอร์แปลงไฟกระแสสลับ (AC adapter Z1002) ×1, ชุดถ่านอัลคาไลน์ ×1, สาย USB ×1, สายคล้องตัวเครื่อง ×1, แผ่นซีดีตัวติดตั้ง Application (Wave viewer Wv, communication commands table) ×1