ผลิตภัณฑ์

เครื่องมือวัดไฟฟ้า Hioki สามารถนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและสาขา
ตั้งแต่การบำรุงรักษาและ ตรวจสอบงานไฟฟ้าและอุปกรณ์
ตลอดจนการทดสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในสมาร์ทโฟนหรือ คอมพิวเตอร์
และการพัฒนายานพาหนะไฟฟ้า รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย