กลุ่มผลิตภัณฑ์

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์
Digital Multimeter

ดิจิทัลมัลติมิเตอร์, 4-1/2 หลัก

Digital Multimeter DT4281

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์ รุ่น DT4281
DIGITAL MULTIMETER   DT4281

For electrical work
60000 count display • AC Current measurement with Clamp-on probe

Digital Multimeter DT4281

• 60000 count display • DC+AC Voltage measurement • AC Current measurement with Clamp-on probe

Digital Multimeter DT4282

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์ รุ่น DT4282
DIGITAL MULTIMETER   DT4282

General purpose / High-Precision DMM
60000 count display • DC+AC Voltage measurement

Digital Multimeter DT4282

• 60000 count display • DC+AC Voltage measurement • 10 A Direct input

 

ดิจิตัลมัลติมิเตอร์, 3-1/2 หลัก

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์ รุ่น DT4261
DIGITAL MULTIMETER   DT4261

General purpose DMM
• 6000 count, general-purpose, multi-function DMM

• Set product of wireless data transfer Z3210 is available

Digital Multimeter DT4261

Digital Multimeter DT4256

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์ รุ่น DT4256
DIGITAL MULTIMETER   DT4256

General purpose DMM
10 A Direct input • AC current measurement with clamp-on probe

Digital Multimeter DT4256

• Low-pass filter function • 10 A Direct input • AC current measurement with clamp-on probe

Digital Multimeter DT4255

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์ รุ่น DT4255
DIGITAL MULTIMETER   DT4255

For electrical work
Voltage input: Current-limiting resistor/ fast-blow fuse

Digital Multimeter DT4255

• Current-limiting resistor/ fast-blow fuse • Low-pass filter function • AC current measurement with clamp-on probe

Digital Multimeter DT4254

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์ รุ่น DT4254
DIGITAL MULTIMETER   DT4254

Measure 1700 V DC for PV
Current measurement terminals removed for safety

Digital Multimeter DT4254

• Measure 1700 V DC for PV • Voltage-only model • Current measurement terminals removed for safety

Digital Multimeter DT4253

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์ รุ่น DT4253
DIGITAL MULTIMETER   DT4253

For PV, facilities maintenance< /br>Instrumentation signals to flame currents (60μA DC)

Digital Multimeter DT4253

• DC 60μA to 60mA measurement • AC Current measurement with Clamp-on probe

Digital Multimeter DT4252

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์ รุ่น DT4252
DIGITAL MULTIMETER   DT4252

General-purpose DMM
Low-pass filter • 10 A Direct input

Digital Multimeter DT4252

• Low-pass filter • 10 A Direct input

 

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์ขนาดกะทัดรัด

Digital Multimeter DT4223

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์ รุ่น DT4223
DIGITAL MULTIMETER   DT4223

Pocket DMM that Prevents False Circuit Breaker Trips using Proprietary Technology

Digital Multimeter DT4223

• Circuit breaker false trip prevention built-in • No current measurement • Voltage detector

Digital Multimeter DT4224

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์ รุ่น DT4224
DIGITAL MULTIMETER   DT4224

Pocket DMM that Prevents False Circuit Breaker Trips using Proprietary Technology

Digital Multimeter DT4224

• Circuit breaker false trip prevention built-in • No current measurements • Capacitance and diode testing

Digital Multimeter DT4222

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์ รุ่น DT4222
DIGITAL MULTIMETER   DT4222

General purpose DMM
No current measurements • Capacitance and diode testing

Digital Multimeter DT4222

• Low-pass filter • No current measurements • Capacitance and diode testing

Digital Multimeter DT4221

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์ รุ่น DT4221
DIGITAL MULTIMETER   DT4221

For electrical work
No current or resistance measurements • Voltage detecto

Digital Multimeter DT4221

• Low-pass filter • No current or resistance measurements • Voltage detector

Pocket Digital Multimeter | Card HiTester 3244-60

ดิจิทัล มัลติมิเตอร์ แบบพกพา รุ่น 3244-60
CARD HiTESTER   3244-60

Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing

Pocket Digital Multimeter | Card HiTester 3244-60

• 4199 count display • Average rectified • Card-sized

Pen-type Digital Multimeter, DMM | Pencil HiTester 3246-60

ปากกาวัดไฟ รุ่น 3246-60
PENCIL HiTESTER   3246-60

Pencil-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance, Testing and Hobbyists

Pen-type Digital Multimeter, DMM | Pencil HiTester 3246-60

• 4199 count display • Average rectified • Ultra bright LED light at probe tip

 

ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ แบบ อนาล็อก

Analog Multimeter, Analog Tester | HiTester 3030-10

อนาลอก มัลติมิเตอร์ รุ่น 3030-10
HiTESTER   3030-10

Analog Multimeter Drop Proof from 1 Meter

Analog Multimeter, Analog Tester | HiTester 3030-10

• Basic analog tester • Average rectified

หน้านี้ให้คำอธิบายที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องทดสอบไฟฟ้าและดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM) โปรดใช้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีใช้สิ่งเหล่านี้ เครื่องมือและอ้างอิงเมื่อเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับแอปพลิเคชันของคุณ Hioki ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง

01. วิธีใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM) อย่างถูกต้องและวิธีเลือกมัลติมิเตอร์ที่ปลอดภัย

อุบัติเหตุแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์

รูปนี้แสดงรูปคลื่นที่แสดงลักษณะของแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดขึ้นเมื่อวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าทำงาน ในตัวอย่างนี้คุณจะเห็นว่าแรงดันอิมพัลส์ใกล้เคียงกับ 1000 V ถูกสร้างขึ้นบนสาย 100 V AC แรงดันอิมพัลส์เช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในโรงงานผลิตที่มีภาระอุปนัยจำนวนมากหรือในกรณีที่ฟ้าผ่าใกล้สถานที่ที่ใช้งานมัลติมิเตอร์

ประเภทการวัด

IEC 61010-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของมัลติมิเตอร์กำหนดค่าการวัดหมวดหมู่ที่แสดงในรูป ด้านล่างนี้คือรายการมัลติมิเตอร์และการวัดอื่น เครื่องมือที่ให้ความจุเพียงพอสำหรับแต่ละประเภท (สำหรับผลิตภัณฑ์ Hioki ประเภทนี้ข้อมูลมีอยู่ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ Hioki)

การ์ด HiTester 3244-60: CAT III (300 V), CAT II (600 V)

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ DT4256: CAT IV (600 V), CAT III (1000 V)

สำหรับเครื่องมือที่จะใช้ในหมวดหมู่การวัดที่กำหนดต้องมีเพียงพอ ความสามารถในการทนต่อแรงดันอิมพัลส์ (ดูตาราง) ที่สามารถคาดหวังได้ตามตำแหน่งการใช้งาน (CAT IV, CAT II หรือ CAT II) และแรงดันไฟฟ้าเทียบกับกราวด์ (วงจรแรงดันไฟฟ้า)

ตัวอย่างเช่นต้องใช้มัลติมิเตอร์ CAT II (300 V) เพื่อให้สามารถทนต่อแรงกระตุ้นได้ แรงดันไฟฟ้า 2500 V ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าถึงพื้น 300 V ในสถานที่ (ตัวอย่างหมวดหมู่) เช่นสายการผลิตอุตสาหกรรมที่มีแรงดันอิมพัลส์ขนาดใหญ่ที่อธิบายไว้ข้างต้น เป็นไปได้ควรเลือกมัลติมิเตอร์ที่มีหมวดหมู่การวัดสูงที่สุด คำอธิบายโดยละเอียดของแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

CAT II: จากปลั๊กไฟของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์วงจรจ่ายไฟ

CAT III: วงจรระหว่างแผงจำหน่ายและสายไฟวงจรจ่ายของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟ (ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์คงที่) และวงจรระหว่างแผงจำหน่ายและเต้ารับไฟฟ้า

CAT IV: วงจรนำเข้าของอาคารและวงจรระหว่างทางเข้าบริการและแหล่งจ่ายไฟมิเตอร์หรือแผงจำหน่าย

 

อินพุตแรงดันไฟฟ้าไปยังวงจรการวัดกระแสของดิจิตอลมัลติมิเตอร์

เมื่อใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดกระแสควรเชื่อมต่อมัลติมิเตอร์เข้าชุดที่มีการวัดวงจร เพื่อลดการสูญเสียของเครื่องมือ (ความต้านทาน) ที่เกิดจากการเชื่อมต่อดิจิตอลมัลติมิเตอร์วงจรการวัดกระแสของมัลติมิเตอร์ได้รับการออกแบบให้มีความต้านทานต่ำ

หากเชื่อมต่อดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบขนานกับแหล่งจ่ายไฟของวงจรผิดพลาดแรงดันไฟฟ้าจะถูกนำไปใช้กับขั้วของมัลติมิเตอร์ทำให้กระแสเกินไหลและเครื่องมือจะไหม้

เพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าวมัลติมิเตอร์ส่วนใหญ่จะมีฟิวส์ป้องกัน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์บางอย่างจงใจละเว้นเทอร์มินัลปัจจุบัน (เทอร์มินัล “A”) หรือรวมกลไกที่เชื่อมโยงกับสวิตช์แบบหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้นำทดสอบโดยไม่ได้ตั้งใจเชื่อมต่อกับขั้วที่ไม่ถูกต้อง

อินพุตแรงดันไฟฟ้าไปยังวงจรการวัดความต้านทานของดิจิตอลมัลติมิเตอร์

เนื่องจากวงจรการวัดความต้านทานของดิจิตอลมัลติมิเตอร์มีอิมพีแดนซ์อินพุตต่ำการใช้แรงดันไฟฟ้าข้ามสายทดสอบอาจทำให้เครื่องมือไหม้ได้โดยทำให้เกิดกระแสเกินที่จะไหลภายในและการลัดวงจรที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดแผงจำหน่ายหมดไฟ

Hioki ดิจิตอลมัลติมิเตอร์มีวงจรป้องกันกระแสเกินภายในที่ช่วยลดความเสียหายใด กระแสเกินที่เกิดจากอินพุตแรงดันไฟฟ้าและออกแบบมาให้ทนต่อแรงดันไฟฟ้าเกินได้นานถึง 1 นาที

อุบัติเหตุที่เกิดจากการลัดวงจรของการทดสอบ

การใช้สายวัดทดสอบที่มีปลายโลหะยาวอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อทำการวัดแรงดันไฟฟ้ามัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลของ Hioki ทั้งหมดใช้สายวัดทดสอบแบบปิดซึ่งมีพื้นที่สัมผัสโลหะสั้นกว่าที่ปลาย

 

02. การใช้และการทำงานของดิจิตอลมัลติมิเตอร์

ชื่อชิ้นส่วนดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM)
สวิตช์หมุนใช้เพื่อสลับระหว่างพารามิเตอร์การวัด (แรงดันไฟฟ้า AC, DC แรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบความต่อเนื่อง ความต้านทานความจุกระแส ฯลฯ ) ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

ขั้วที่เสียบสายวัด (สายวัด) จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่กำลังวัด สำหรับพารามิเตอร์ทั้งหมดที่ไม่ใช่กระแสให้ใช้สายทดสอบสีแดงเชื่อมต่อกับขั้ว “VΩและสายทดสอบสีดำเชื่อมต่อกับ “COM” สถานีปลายทาง

ปุ่มการทำงานใช้เพื่อวัดแรงดันและกระแส DC และ AC เพื่อเข้าถึงพารามิเตอร์อื่น การวัดเช่นอุณหภูมิและฟังก์ชันการตรวจสอบไดโอดและการนำไปใช้ ฟังก์ชันอื่น เช่นการเก็บค่าที่วัดได้

* คำอธิบายนี้ใช้ DT4282 เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลจำเพาะสำหรับรุ่นอื่น เนื่องจากข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าแตกต่างกันไป

การใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM): การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

ในการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเช่นเต้าเสียบหรือแรงดันไฟฟ้าของเบรกเกอร์หรือชิ้นส่วนของแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ตั้งค่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ดังต่อไปนี้:

1. ตำแหน่งสวิตช์หมุน: ~ V (รูป “1”)

2. สายทดสอบการเชื่อมต่อกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์: สีดำ (ลบ) ถึง COM และสีแดง (บวก) เป็น VΩ (“2” ในรูป)

3. ทดสอบการเชื่อมต่อสายนำเข้ากับเต้าเสียบ: รูป “3” (เมื่อทำการวัด AC RMS ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับขั้วของตัวเอง)

ข้อควรระวัง: อย่าเชื่อมต่อสายทดสอบกับขั้ว “A” บางรุ่นมีชัตเตอร์ฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจของสายทดสอบกับขั้ว “A” ในขณะที่รุ่นอื่น ไม่มีขั้ว “A” โดยสิ้นเชิง Hioki ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ยังมีฟิวส์ภายในออกแบบมาเพื่อป้องกันความเป็นไปได้ที่ตะกั่วทดสอบจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเชื่อมต่อกับขั้ว“ A” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของวงจรที่กำลังวัดตกอยู่ภายในข้อกำหนดอินพุตของดิจิตอลมัลติมิเตอร์

* คำอธิบายนี้ใช้ DT4282 เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะสำหรับรุ่นอื่น เนื่องจากข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าแตกต่างกันไป

การใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM): การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

ในการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเช่นแรงดันขาออกของแผงโซลาร์เซลล์สัญญาณ 24 V DC ของบอร์ดเครื่องมือหรือแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ตั้งค่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ดังต่อไปนี้:

1. ตำแหน่งสวิตช์หมุน: ::: V (รูป “1”)

2. สายทดสอบการเชื่อมต่อกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์: สีดำ (ลบ) เป็น COM และสีแดง (บวก) เป็น VΩ (“2” ในรูป)

3. ทดสอบการเชื่อมต่อตะกั่วกับแหล่งจ่ายแรงดัน DC: สีดำเป็นด้านลบและสีแดงเป็นบวกด้านข้าง (รูป “3”)

ข้อควรระวัง: อย่าเชื่อมต่อสายทดสอบกับขั้ว “A” บางรุ่นมีชัตเตอร์ ฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจของสายทดสอบกับขั้ว “A” ในขณะที่รุ่นอื่น ไม่มีขั้ว “A” โดยสิ้นเชิง Hioki ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ยังมีฟิวส์ภายในออกแบบมาเพื่อป้องกันความเป็นไปได้ที่ตะกั่วทดสอบจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเชื่อมต่อกับขั้ว “A” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของวงจรที่กำลังวัดตกอยู่ภายในข้อกำหนดอินพุตของดิจิตอลมัลติมิเตอร์

* คำอธิบายนี้ใช้ DT4282 เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลจำเพาะสำหรับรุ่นอื่น เนื่องจากข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าแตกต่างกันไป

การใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM): ในการตรวจสอบความต่อเนื่อง

หากต้องการตรวจสอบสายไฟขาดหรือตรวจสอบสายรัดสายให้ตั้งค่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ดังต่อไปนี้:

1. ตำแหน่งสวิตช์หมุน: (รูป “1”)

2. ทดสอบการเชื่อมต่อสายกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์: สีดำ (ลบ) COM เป็นสีแดง (บวก) เป็น VΩ (รูป “2”)

3. ทดสอบการเชื่อมต่อตะกั่วกับวัตถุภายใต้การวัด: รูป “3” (ไม่มีขั้ว)

หากตรวจพบความต่อเนื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์จะระบุข้อเท็จจริงนั้นบนหน้าจอและเสียงบี๊บ หากตรวจไม่พบความต่อเนื่องตัวอย่างเช่นเนื่องจากสายไฟขาดจะไม่มีการระบุค่าและจะไม่มีเสียงบี๊บดังขึ้น

ข้อควรระวัง: ปิดแหล่งจ่ายไฟไปยังวงจรที่กำลังวัดก่อนทำการวัด

* คำอธิบายนี้ใช้ DT4282 เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลจำเพาะสำหรับรุ่นอื่น เนื่องจากข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าแตกต่างกันไป

การใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM): การตรวจสอบไดโอด

ในการวินิจฉัยความล้มเหลวของไดโอดให้ตั้งค่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ดังต่อไปนี้:

1. ตำแหน่งสวิตช์หมุน: “1” ในรูป

2. ควบคุมการทำงานของปุ่ม: “2” ในรูป

3. สายทดสอบการเชื่อมต่อกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์: สีดำ (ลบ) COM และสีแดง (บวก) เป็น VΩ (รูป“3”)

4. ทดสอบการเชื่อมต่อตะกั่วกับไดโอดภายใต้การวัด: สีดำถึงด้านแคโทด (ด้านที่มีเครื่องหมายแท่ง) และสีแดงไปยังด้านแอโนด (ด้านที่ไม่มีเครื่องหมายแท่ง) (รูป “4”)

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์จะแสดงแรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้าของไดโอดหากเชื่อมต่อในทิศทางไปข้างหน้าและ“ OVER” หากเชื่อมต่อในทิศทางย้อนกลับ

ข้อควรระวัง: ปิดแหล่งจ่ายไฟไปยังวงจรที่กำลังวัดก่อนทำการวัด

* คำอธิบายนี้ใช้ DT4282 เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลจำเพาะสำหรับรุ่นอื่น เนื่องจากข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าแตกต่างกันไป

การใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM): การวัดความต้านทานในการวัดความต้านทานให้ตั้งค่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ดังต่อไปนี้:

1. ตำแหน่งสวิตช์หมุน: “1” ในรูป
2. สายทดสอบการเชื่อมต่อกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์: สีดำ (ลบ) COM และสีแดง (บวก) เป็น VΩ (“2” ในรูป)
3. ทดสอบการเชื่อมต่อสายนำเข้ากับตัวต้านทาน: รูป “3” (ไม่มีขั้ว)

ข้อควรระวัง: ปิดแหล่งจ่ายไฟไปยังวงจรที่กำลังวัดก่อนทำการวัด

การใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM): การวัดอุณหภูมิ ในการวัดอุณหภูมิเช่นอุณหภูมิการปล่อยของเครื่องปรับอากาศให้ตั้งค่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ดังต่อไปนี้:

1. ตำแหน่งสวิตช์หมุน: “1” ในรูป

2. ควบคุมการทำงานของปุ่ม: “2” ในรูป

3. ทดสอบการเชื่อมต่อสายกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์: ใช้ DT4910 เทอร์โมคัปเปิล (K) (ตัวเลือก) (รูป “3”)

* อาจใช้เซ็นเซอร์เทอร์โมคัปเปิล K อื่น

* คำอธิบายนี้ใช้ DT4282 เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลจำเพาะสำหรับรุ่นอื่น เนื่องจากข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าแตกต่างกันไป

การใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM): การวัดความจุ ในการวัดตัวเก็บประจุให้ตั้งค่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ดังต่อไปนี้:

1. ตำแหน่งสวิตช์หมุน: “1” ในรูป

2. สายทดสอบการเชื่อมต่อกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์: สีดำ (ลบ) ถึง COM และสีแดง (บวก) เป็น VΩ (“2” ในรูป)

3. ทดสอบการเชื่อมต่อตะกั่วกับตัวเก็บประจุ: สำหรับตัวเก็บประจุแบบขั้วให้นำสีแดงไปยังขั้วบวกและตะกั่วสีดำไปยังขั้วลบ (รูป “3”)

การแสดงความจุของคาปาซิเตอร์: F, μF, nF, pF

* คำอธิบายนี้ใช้ DT4282 เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลจำเพาะสำหรับรุ่นอื่น เนื่องจากข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าแตกต่างกันไป

การใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM): การวัดกระแส DC
ในการวัดกระแสในวงจร DC ให้ตั้งค่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ควรเชื่อมต่อแบบอนุกรมระหว่างด้านโหลดและกำลังไฟจ่ายด้านข้างของวงจรโดยการตัดลวดที่มีเครื่องหมาย “X” ในรูป

1. ตำแหน่งสวิตช์หมุน: “1” ในรูป

2. ควบคุมการทำงานของปุ่ม: “2” ในรูป

3. สายทดสอบการเชื่อมต่อกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์: สีดำ (ลบ) ถึง COM และสีแดง (บวก) ถึง A (รูป “3”)

4. ทดสอบการเชื่อมต่อสายนำเข้ากับวงจร: สีดำถึงด้านลบของแหล่งจ่ายไฟและสีแดงเพื่อโหลดด้านข้าง (เพื่อให้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์อยู่ในอนุกรมกับแหล่งจ่ายไฟและโหลด) (“4” ดังรูป)

ข้อควรระวัง: ปิดแหล่งจ่ายไฟให้กับวงจรที่กำลังวัดก่อนการวัดแล้วเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากเชื่อมต่อดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ระมัดระวังอย่าใช้แรงดันไฟฟ้า (เช่นอย่าเชื่อมต่อดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบขนานกับแหล่งจ่ายไฟ) ตรวจสอบค่ากระแสสูงสุดที่ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สามารถวัดได้และใช้เพื่อวัดวงจรที่มีกระแสน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านั้นเท่านั้น

* คำอธิบายนี้ใช้ DT4282 เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลจำเพาะสำหรับรุ่นอื่น เนื่องจากข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าแตกต่างกันไป

การใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM): การวัดกระแส DC (4 ถึง 20 mA) ในการวัดกระแสในวงจร DC ให้ตั้งค่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ควรเชื่อมต่อแบบอนุกรมระหว่างด้านโหลดและกำลังไฟจ่ายด้านข้างของวงจรโดยตัดลวดที่มีเครื่องหมาย “X” ในรูป

1. ตำแหน่งสวิตช์หมุน: “1” ในรูป

2. ควบคุมการทำงานของปุ่ม: “2” ในรูป

3. สายทดสอบการเชื่อมต่อกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์: สีดำ (ลบ) ถึง COM และสีแดง (บวก) เป็นμA mA (รูป “3”)

4. ทดสอบการเชื่อมต่อสายนำเข้ากับวงจร: สีดำถึงด้านเซ็นเซอร์และสีแดงที่ด้านแหล่งจ่ายไฟ (ด้านผู้จัดจำหน่าย) (รูป “4”)

ข้อควรระวัง: ปิดแหล่งจ่ายไฟให้กับวงจรที่กำลังวัดก่อนการวัดแล้วเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากเชื่อมต่อดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ระมัดระวังอย่าใช้แรงดันไฟฟ้า (เช่นอย่าเชื่อมต่อดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบขนานกับแหล่งจ่ายไฟ) ตรวจสอบค่ากระแสสูงสุดที่ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สามารถวัดได้และใช้เพื่อวัดวงจรที่มีกระแสน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านั้นเท่านั้น

* คำอธิบายนี้ใช้ DT4282 เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลจำเพาะสำหรับรุ่นอื่น เนื่องจากข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าแตกต่างกันไป

การใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM): การวัดกระแส AC ด้วยเซนเซอร์แบบแคลมป์
ในการวัดกระแสในวงจร AC โดยใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมเซ็นเซอร์แบบแคลมป์ตั้งค่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ดังต่อไปนี้และยึดเซ็นเซอร์รอบ สายไฟวัด:

1. ตำแหน่งสวิตช์หมุน: “1” ในรูป

2. ควบคุมการทำงานของปุ่ม: “2” ในรูป

3. การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงกับเซ็นเซอร์แบบแคลมป์: รูป “3”

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงเป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์: สีดำ (ลบ) เป็น COM และสีแดง (บวก) ถึง VΩ

4. การตั้งค่าช่วงปัจจุบันของเซนเซอร์แบบแคลมป์: “4” ในรูป

5. การตั้งค่าช่วงดิจิตอลมัลติมิเตอร์: รูป “5” (ตั้งค่าด้วยปุ่ม RANGE เพื่อแสดงค่าช่วงของเซนเซอร์แบบหนีบ)

6. การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์แคลมป์: “6” ในรูป

ข้อควรระวัง: หากช่วงของเซ็นเซอร์รูปแบบแคลมป์เปลี่ยนไประหว่างการวัดค่าดิจิตอลต้องเปลี่ยนช่วงของมัลติมิเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใหม่

* คำอธิบายนี้ใช้ DT4282 เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะสำหรับรุ่นอื่น เนื่องจากข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าแตกต่างกันไป

การใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM): ฟังก์ชันที่สะดวก
ฟังก์ชันค้างอัตโนมัติ: ฟังก์ชันนี้จะหยุดอัปเดตค่าที่วัดได้โดยอัตโนมัติหลังจากนำไปสู่การสัมผัสกับวงจรที่อยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อให้คุณสามารถจดบันทึกค่าที่วัดได้ จากนั้นจะดำเนินการอัปเดตค่าที่วัดได้โดยอัตโนมัติหลังจากนำสายวัดไปวางสัมผัสกับจุดวัดอื่นก่อนอีกครั้ง หยุดอัปเดตค่าที่วัดได้ (กดปุ่ม HOLD ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที)

ฟังก์ชั่นการบันทึก: ฟังก์ชันนี้บันทึกค่าสูงสุดและต่ำสุดที่วัดได้ (กดปุ่ม MAX / MIN)

ฟังก์ชันค่าสัมพัทธ์: ฟังก์ชันนี้จะวัดปริมาณการเปลี่ยนแปลงจากค่าอ้างอิง (กดปุ่ม MAX / MIN ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที)

การใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (DMM): Zero-adjustment
สำหรับการวัดแรงดันกระแสหรือความต้านทานให้ตั้งค่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ดังต่อไปนี้:

1. ตำแหน่งสวิตช์หมุน: ตั้งค่าเป็นฟังก์ชันที่คุณต้องการดำเนินการปรับค่าศูนย์ (รูป “1”)

2. สายทดสอบการเชื่อมต่อกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์: สีดำ (ลบ) ถึง COM และสีแดง (บวก) ถึง VΩ (สำหรับการวัดอื่นที่ไม่ใช่กระแส) หรือสีดำ (ลบ) เป็น COM และสีแดง (บวก) ถึง A หรือμA / mA (สำหรับการวัดกระแส) (“2” ในรูป)

3. สถานะการทดสอบ: Shorted (รูป “3”)

4. Zero-adjustment: กดปุ่ม MAX / MIN ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที (รูป “4”)

สำหรับการวัดความจุให้ตั้งค่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ดังต่อไปนี้:

1. ตำแหน่งสวิตช์หมุน: (รูป “1”)

2. สายทดสอบการเชื่อมต่อกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์: สีดำ (ลบ) ถึง COM และสีแดง (บวก) เป็นVΩ (“2” ในรูป)

3. สถานะการทดสอบ: เปิด (“3” ในรูป)

4. Zero-adjustment: กดปุ่ม MAX / MIN ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที (รูป “4”)