โซลูชันการบำรุงรักษาสำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

ออกแบบมาเพื่อความทนทาน ความเที่ยงตรงและความแม่นยำที่เหนือกว่า

ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ได้รับการออกแบบให้มีความยั่งยืนแต่มีประสิทธิภาพ นี่แสดงถึงความสำคัญของการตรวจสอบระบบ PV และแผงโซลาร์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการรับประกันการผลิตพลังงานสะอาดที่เหมาะสมที่สุด และเพื่อป้องกันปัญหาที่ไม่จำเป็นและมีค่าใช้จ่ายสูงในอนาคต

เรากำลังมุ่งหาเทคโนโลยีอย่างไม่รู้จบเพื่อนำคุณค่ามาสู่สังคมของเรา ด้วยเหตุนี้ Hioki จึงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสะดวก และความแม่นยำต่อโซลูชันการบำรุงรักษา PV ด้วยวิธีที่คุ้มค่าที่สุด เราได้จัดเตรียมชุดเครื่องมือวัดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในแต่ละส่วนระบบ PV

เครื่องมือวัดสำหรับการบำรุงรักษาระบบ PV

A specially curated set of instruments for your PV Maintenance needs.

Private: Solutions for PV Systems

Hover your cursor over or click on the products to learn more.

Private: Solutions for PV Systems
Earth Tester FT6031-50 Digital Multimeter DT4254 Insulation Tester for PV Systems IR4053 Bypass Diode Tester FT4310 AC/DC Clamp Meter CM4370 Series Power Analyzer PW3390 Digital Multimeter DT4200 Series Insulation Tester Digital Phase Detector PD3259-50 Voltage Detector 3481 Power Quality Analyzer PQ3100, PQ3198 Clamp on Power Logger PW3360 High Voltage Insulation Tester IR3455 Earth Tester FT6031-50

Earth Tester FT6031-50

Measure panel and frame grounding resistance

More on FT6031-50 Earth Tester here

Digital Multimeter DT4254

Measure up to 1700 V DC for no-load inspections for solar panels

More on DT4254 Digital Multimeter here

Insulation Tester for PV Systems IR4053

Measure insulation resistance of solar panels using dedicated PV function

More on IR4053 Insulation Tester here

Bypass Diode Tester FT4310

Measure open circuit voltage, short-circuit current and bypass route resistors

More on FT4310 Bypass Diode Tester here

AC/DC Clamp Meter CM4370 Series

Measure up to 600 A / 2000 A DC and 1700 V DC, DC Power Testing

More on AC/DC Clamp Meter CM4370 Series here

Power Analyzer PW3390

Measure power data such as power converter efficiency, harmonics, distortion rate, and generated electrical energy

More on Power Analyzer PW3390 here

Digital Multimeter DT4200 Series

Verify and record line voltage, etc.

More on Digital Multimeter DT4200 Series here

Insulation Tester

Measure insulation resistance of MCCB

More on Insulation Testers here

Digital Phase Detector PD3259-50

No-metal-contact phase detector that can also measure 3-phase line voltages

More on Digital Phase Detector PD3259-50 here

Voltage Detector 3481

Verify wire and circuit energization

More on Voltage Detector 3481 here

Power Quality Analyzer PQ3100, PQ3198

Measure and monitor power quality indicators such as harmonics, distortion rate, frequency fluctuations, voltage anomalies, and voltage fluctuations

More on Power Quality Analyzer PQ3100 here

More on Power Quality Analyzer PQ3198 here

Clamp on Power Logger PW3360

Measure and record time-series data such as electrical energy, voltage, current, and power factor

More on Clamp on Power Logger PW3360 here

High Voltage Insulation Tester IR3455

Measure insulation resistance of high-voltage equipment such as transformers

More about High Voltage Insulation Tester IR3455 here

Earth Tester FT6031-50

Verify grounding work and record data

More on Earth Tester FT6031-50 here

Measure Grounding Resistance and Record Data

Test Voltage

Measure Insulation Resistance

Measure Open-Circuit Voltage, Short-Circuit Current, Bypass Route Resistors

Measure AC/DC Current and Voltage, DC Power

Detect Electrical Disturbances, Analyze Power Data

Detect Phase Sequence

Test 5kV Insulation

Measure Power Quality Indicators

Power Quality and Energy Management

Verify Wire and Circuit Energization

สินใจผลิตภัณฑ์