หมวดผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดความต้านทาน / เครื่องทดสอบแบตเตอรี่
Battery Tester

เครื่องวัดความต้านทาน

Resistance Meter | RM3542A

RESISTANCE METER   RM3542A

High-Speed High-Stable Resistance Meter with Low-impact Resistance Measurements for Miniature 008004-size Electronic Parts

Resistance Meter | RM3542A

• High-speed resistance meter ideal for automated lines; compatible with super-small electronic components • Testing source: DC • Fastest measurement time: 0.9 ms • Minimum integration time: 0.1 ms • Finest resolution: 0.1 μΩ

10mΩ to 1000MΩ | Resistance Meter RM3545

RESISTANCE METER   RM3545

2.2ms measurement speed
0.01 μΩ resolution

10mΩ to 1000MΩ | Resistance Meter RM3545

• 2.2ms measurement speed • 0.01 μΩ resolution • Multiplexer Unit (option)

Resistance Meter RM3544

RESISTANCE METER   RM3544

18 ms measurement speed
1 μΩ resolution

Resistance Meter RM3544

• 18 ms measurement speed • 1 μΩ resolution

Resistance Meters RM3548

RESISTANCE METER   RM3548

Portable resistance meter measures from µΩ to MΩ
0.1 μΩ resolution

Resistance Meters RM3548

• Portable resistance meter measures from µΩ to MΩ • 100 ms refresh rate • 0.1 μΩ resolution

Resistance Meter | Resistance HiTester RM3543

RESISTANCE HiTESTER   RM3543

10 mΩ to 1000 Ω DC Resistance Meters with 0.01μΩ Resolution and Strong Noise Immunity for Integration into Automated Production Lines

Resistance Meter | Resistance HiTester RM3543

• For automated lines • DC testing source • 0.1 ms integration time • 0.01 μΩ resolution

Resistance Meter | Resistance HiTester RM3542

RESISTANCE HiTESTER   RM3542

Wide Range 100 mΩ to 100 MΩ DC Resistance Meter with Low Power Resistance Mode for Testing Chip Inductors and EMC Suppression Components on Production Lines

Resistance Meter | Resistance HiTester RM3542

• Ideal for high-speed automated lines • DC testing source • 0.9 ms measurement time • 0.1 ms integration time • 0.1 μΩ resolution

 

Battery Testers

BATTERY HiTESTER BT3561A

BATTERY HiTESTER BT3561A

Fully automated production line testing of small cells for power motors or small packs of up to 60 V

BATTERY HiTESTER BT3561A

• Resistance measurement ranges: 30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ • Voltage measurement ranges: 6 V/60 V

BATTERY HiTESTER BT3562A

BATTERY HiTESTER BT3562A

Fully automated production line testing of large cells for xEVs or mid-sized packs of up to 100 V

BATTERY HiTESTER BT3562A

• Resistance measurement ranges: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ • Voltage measurement ranges: 6 V/60 V/100 V

BATTERY HiTESTER BT3563A

BATTERY HiTESTER BT3563A

Fully automated production line testing of large packs for xEVs or large packs of up to 300 V

BATTERY HiTESTER BT3563A

• Resistance measurement ranges: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ • Voltage measurement ranges: 6 V/60 V/300 V

BATTERY TESTER BT3554

BATTERY TESTER   BT3554 (Bluetooth® not installed)

Up to large lead-acid batteries
finest resolution: 1μΩ

BATTERY TESTER BT3554

• Up to large lead-acid batteries • Testing source: AC 1kHz • Finest resolution: 1μΩ

BATTERY TESTER BT3554

BATTERY TESTER   BT3554 (Built-in Bluetooth® wireless technology)

Up to large lead-acid batteries
finest resolution: 1μΩ

BATTERY TESTER BT3554

• Up to large lead-acid batteries • Testing source: AC 1kHz • Finest resolution: 1μΩ • Built-in Bluetooth(R) wireless technology

Multiplexer | SWITCH MAINFRAME SW1001

SWITCH MAINFRAME   SW1001

Pair with a measuring instrument to achieve
up to 66 channels of testing

Multiplexer | SWITCH MAINFRAME SW1001

• Pair with a measuring instrument to achieve multi-channel capabilities • Max. 66 channels (2-wire) to max. 18 channels (4-terminal pair)

Multiplexer | SWITCH MAINFRAME SW1002

SWITCH MAINFRAME   SW1002

Pair with a measuring instrument to achieve.
up to 264 channels of testing

Multiplexer | SWITCH MAINFRAME SW1002

• Pair with a measuring instrument to achieve multi-channel capabilities • Max. 264 channels (2-wire) to max. 72 channels (4-terminal pair)

Battery Tester | BATTERY HiTESTER BT3564

BATTERY HiTESTER   BT3564

EV and PHEV battery pack testing
Max. applied voltage: 1000 VDC

Battery Tester | BATTERY HiTESTER BT3564

• EV and PHEV battery pack testing • Pack total resistance, bus bar resistance • Testing source: AC 1kHz • Measure voltage up to 1000V

Benchtop Digital Multimeter | Precision DC Voltmeter DM7276

PRECISION DC VOLTMETER   DM7276

7-1/2 digit resolution
1-year 9ppm Accuracy

Benchtop Digital Multimeter | Precision DC Voltmeter DM7276

• Measure DC voltage and temperature simultaneously • 7-1/2 digit resolution • 1-year 9ppm Accuracy

Benchtop Digital Multimeter | Precision DC Voltmeter DM7275

PRECISION DC VOLTMETER   DM7275

7-1/2 digit resolution
1-year 20ppm Accuracy

Benchtop Digital Multimeter | Precision DC Voltmeter DM7275

• Measure DC voltage and temperature simultaneously • 7-1/2 digit resolution • 1-year 20ppm Accuracy

BATTERY IMPEDANCE METER BT4560

BATTERY IMPEDANCE METER   BT4560

Low-frequency AC-IR method
without charge and discharge

BATTERY IMPEDANCE METER BT4560

• Low-frequency AC-IR method without charge and discharge • R, X, Z, θ measurement • Testing source from 0.1 Hz

Battery Tester | BT3563

BATTERY HiTESTER   BT3563

The perfect battery tester for production lines
Max. applied voltage: 300VDC

Battery Tester | BT3563

• The perfect battery tester for production lines • Testing source: AC 1kHz • Measure high-voltage battery packs up to 300V

Battery Tester | BT3562

BATTERY HiTESTER   BT3562

The perfect battery tester for production lines
Max. applied voltage: 60VDC

Battery Tester | BT3562

• The perfect battery tester for production lines • Testing source: AC 1kHz • Measure high-voltage battery packs up to 60V

ส่วนนี้อธิบายว่าการวัดความต้านทานแตกต่างกันอย่างไรโดยขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้เครื่องทดสอบหรือเครื่องวัดความต้านทานและเมื่อจะใช้เครื่องมือแต่ละชิ้น นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีวัดความต้านทานภายในของแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องทดสอบแบตเตอรี่เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชัน (การวัดความต้านทานของแบตเตอรี่)

01. การวัดความต้านทานและการวัดความต้านทานต่ำ

การวัดความต้านทานด้วยเครื่องทดสอบอนาล็อก

รูปด้านขวาแสดงวงจรการวัดความต้านทานของเครื่องทดสอบอนาล็อก

ก่อนที่จะวัดความต้านทาน Rx ให้ทำการทดสอบสั้น และทำการปรับค่าเป็นศูนย์ ขั้นตอนนี้ใช้เพื่อแก้ไขค่าความต้านทานภายในของผู้ทดสอบ

หากมีแรงดันไฟฟ้าในวงจร Rx จะส่งผลให้เกิดการลัดวงจรดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบ

เครื่องทดสอบแบบอะนาล็อกจะตรวจจับค่าความต้านทานตามการเปลี่ยนแปลงของแอมมิเตอร์ A เมื่อเชื่อมต่อกับความต้านทาน Rx

การวัดสองขั้วด้วยเครื่องทดสอบดิจิตอลและการวัดสี่ขั้วด้วยเครื่องวัดความต้านทาน

เครื่องทดสอบดิจิตอลส่วนใหญ่วัดความต้านทานด้วยขั้วสองขั้ว พวกเขาใช้โวลต์มิเตอร์ในการตรวจจับค่าความต้านทานของความต้านทาน R0 ในขณะที่ใช้กระแสคงที่กับเป้าหมายการวัดและการอ่านผลลัพธ์รวมถึงความต้านทานการเดินสาย r1 และ r2 ถึงลดผลกระทบของความต้านทานการเดินสายไฟกับค่าที่วัดได้จำเป็นต้องดำเนินการการปรับค่าศูนย์โดยการทำให้สายวัดสั้นลงก่อนที่จะวัดความต้านทาน R0

อย่างไรก็ตามวิธีนี้ไม่สามารถกำจัดผลกระทบของความต้านทานการสัมผัสระหว่างนำไปสู่การทดสอบและเป้าหมายการวัด นอกจากนี้ยังไม่สามารถให้ผลที่แม่นยำอ่านว่าความต้านทาน R0 มีค่าน้อยหรือไม่

ในการวัดสี่ขั้ววงจรที่ใช้กระแสคงที่และวงจร ซึ่งรวมถึงโวลต์มิเตอร์จะไม่ขึ้นกับปลายทั้งสองด้านของเป้าหมายการวัด เช่น

ตราบใดที่การปรับค่าเป็นศูนย์ทำได้โดยการตัดสายวัดทดสอบทั้งสี่ให้สั้นลงอย่างเหมาะสมไม่เพียง แต่กำจัดผลกระทบของความต้านทานการสัมผัส แต่ยังละเว้นผลกระทบของค่าความต้านทานการเดินสาย r1 ถึง r4

ผลิตภัณฑ์ Hioki บางรุ่นเท่านั้นรวมถึงมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะและตัวต้านทานเมตรใช้การวัดสี่ขั้วเพื่อวัดความต้านทาน DC ฟังก์ชัน

การแก้ไขอุณหภูมิของเครื่องวัดความต้านทาน

ความต้านทานของวัตถุทั้งหมดจะแปรผันตามอุณหภูมิ เนื่องจากเป้าหมายทั้งหมดวัดด้วยเครื่องวัดความต้านทานไม่จำเป็นต้องอยู่ที่อุณหภูมิเดียวกันจำเป็นต้องกำจัดผลกระทบของอุณหภูมิเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทดสอบที่สม่ำเสมอฟังก์ชันการแก้ไขอุณหภูมิของเครื่องวัดความต้านทานจะคำนวณความแตกต่างระหว่างค่าอุณหภูมิ t ได้มาจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่เชื่อมต่อกับ

เครื่องมือและอุณหภูมิอ้างอิงใช้การแก้ไขกับค่าที่วัดได้ค่าความต้านทานและแสดงผลลัพธ์

ในการใช้ฟังก์ชันนี้จำเป็นต้องกำหนดค่าเครื่องวัดความต้านทานด้วยค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ

ในกรณีของลวดทองแดงอบอ่อนจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์ 0.00393 / ° C (นี้เป็นค่ามาตรฐานที่ใช้โดยเครื่องวัดความต้านทาน Hioki)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสำหรับวัสดุต่างๆโปรดดูที่คู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องวัดความต้านทาน Hioki ของคุณ

การวัดความต้านทานของสายไฟโดยใช้เครื่องวัดความต้านทาน

เนื่องจากความต้านทานของสายไฟแตกต่างกันไปตามความยาวหน่วยที่เรียกว่าความต้านทานของตัวนำ (Ω / m) ใช้เพื่อแสดงความต้านทานของสายไฟ

สายเคเบิล 24 AWG (0.2 ตร.. ) ที่ใช้ในการส่งสัญญาณไฟฟ้าอ่อน ในแผงจำหน่ายมีความต้านทานตัวนำ 0.09 Ω / m ในขณะที่สายไฟ 6 AWG (14 ตร.. ) มีความต้านทานตัวนำ 0.0013 Ω / m และสายไฟ 150 ตร.. มีความต้านทานตัวนำเท่ากับ

0.00013 Ω / .

ถ้า S แทนพื้นที่ (m²) ความยาว L (.) และρความต้านทาน (ρ* m) ในรูปทางด้านขวาค่าความต้านทานโดยรวมของสายกำหนดโดย R = ρ× L / S

 

02. การวัดความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ด้วยเครื่องทดสอบแบตเตอรี่และแอปพลิเคชันการวัดอื่น

หลักการวัดความต้านทานภายในแบตเตอรี่

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ (เช่น 3561, BT3562, BT3563, 3555 และ BT3554) ใช้กระแสไฟฟ้ากระแสสลับคงที่ที่ความถี่การวัด 1 kHz จากนั้นคำนวณความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ตามค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับจากโวลต์มิเตอร์ AC ดังภาพประกอบในรูปวิธี AC สี่ขั้วซึ่งเชื่อมต่อโวลต์มิเตอร์ AC เข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ทำให้สามารถวัดค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ได้อย่างแม่นยำในขณะที่ลดผลกระทบของความต้านทานของสายวัดและต้านทานการติดต่อ เทคนิคนี้สามารถใช้ในการวัดความต้านทานภายในให้ต่ำถึงหลายมิลลิโอห์ม เครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยให้สามารถวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (OCV) ที่มีความแม่นยำสูงซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นอื่นที่ต้องการความแม่นยำสูงสำหรับแบตเตอรี่ที่ 0.01% rdg ด้วยการอนุญาตให้ตั้งค่าความถี่ในการวัดเป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ 1 kHz เครื่องวัดความต้านทานแบตเตอรี่ BT4560 สามารถใช้ในการทดสอบความต้านทานภายในแบบละเอียดยิ่งขึ้นจากการวัดแบบโคลโคลพล็อต นอกจากนี้ยังให้ความแม่นยำในการวัด 0.0035% rdg สำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้า DC (OCV) ของแบตเตอรี่

ความต้านทานภายในค่าแรงดันแบตเตอรี่และเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ที่เหมาะสมโดยระเภทแบตเตอรี่

รูปนี้แสดงให้เห็นถึงรุ่นเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ของ Hioki ที่วัดแบตเตอรี่ภายในความต้านทาน (IR) และแรงดันไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดหรือ OCV) รวมทั้งแบตเตอรี่ประเภทใด เครื่องมือแต่ละชนิดสามารถใช้วัดได้ BT4560 และ 3561 เหมาะสำหรับการใช้งานด้วยเซลล์แบตเตอรี่ที่ออกแบบมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEVs) เช่นเดียวกับแบตเตอรี่แบบชาร์จลิเธียมไอออนที่ใช้ในชุดแบตเตอรี่ขนาดกะทัดรัดสำหรับมือถือ อุปกรณ์เนื่องจากความต้านทานภายในต่ำของเซลล์ประเภทนี้ ในทางตรงกันข้าม BT3562 และควรใช้ BT3563 ร่วมกับชุดแบตเตอรี่ (ชุดลิเธียมไอออนแบบชาร์จซ้ำได้หลายชุดแบตเตอรี่) เนื่องจากแรงดันแบตเตอรี่สูง (OCV) ของการกำหนดค่าดังกล่าว แม้ว่าเครื่องมือยังสามารถใช้เพื่อวัดความต้านทานภายในและแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สำหรับอื่น แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้เช่นนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์กรดตะกั่วและนิกเกิลแคดเมียม แบตเตอรี่คุณควรเลือกเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ตามแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (OCV)

การวัดแรงดันไฟฟ้าภายในของก้อนแบตเตอรี่ (หรือที่เรียกว่าชุดประกอบแบตเตอรี่กองแบตเตอรี่หรือโมดูลแบตเตอรี่)

เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการแบตเตอรี่ถูกสร้างขึ้นโดยการเชื่อมต่อหลายเซลล์เข้าชุดในการสร้างชุดแบตเตอรี่ดังกล่าว (หรือที่เรียกว่าแบตเตอรี่ที่ประกอบขึ้นมากองแบตเตอรี่หรือโมดูลแบตเตอรี่) แท็บหรือบัสบาร์ถูกเชื่อมเข้าที่เพื่อเชื่อมต่อเซลล์ ผลลัพท์ที่ได้ความต้านทานการเชื่อมรวมอยู่ในการวัดความต้านทานภายในของก้อนแบตเตอรี่เนื่องจากความผิดปกติของการเชื่อมจะทำให้ก้อนแบตเตอรี่ไม่สามารถส่งมอบได้เต็มระดับขอแนะนำให้ทดสอบชุดแบตเตอรี่ที่ประกอบโดยใช้เครื่องทดสอบแบตเตอรี่

BT3562 สามารถวัดความต้านทานภายในของชุดแบตเตอรี่ได้ถึง 60 V ในขณะที่ BT3563 สามารถวัดความต้านทานภายในของชุดแบตเตอรี่ได้สูงสุด 300 V.

การวัดพล็อต Cole-Cole ของแบตเตอรี่

กล่าวโดยกว้างความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วน: โอห์มมิเตอร์ความต้านทาน (ความต้านทานการเชื่อม) ความต้านทานต่อปฏิกิริยา (ความต้านทานการถ่ายเทประจุ) และความต้านทานการแพร่กระจาย (อิมพีแดนซ์ Warburg) ส่วนประกอบเหล่านี้คำนวณโดยทั่วไปโดยวิธีการวัด Cole-Cole plot (Nyquist plot) เครื่องทดสอบความต้านทานของแบตเตอรี่ BT4560 ซึ่งช่วยให้ความถี่ในการวัดเปลี่ยนแปลงได้ภายในช่วง 100 mHz ถึง 1.05 kHz เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดพล็อต Cole-Cole เครื่องมือสามารถวัดความต้านทานที่มีประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ R และค่ารีแอกแตนซ์ X นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับแอปพลิเคชันมาตรฐานซอฟต์แวร์ที่สามารถสร้างผังโคลโคล นอกจากนี้ LabVIEW ยังสามารถทำงานได้เทียบเท่า

การวิเคราะห์วงจรสำหรับแบตเตอรี่อย่างง่าย

การใช้งานอื่น : การวัด ESR ของตัวเก็บประจุสองชั้นไฟฟ้า (EDLCs)

ความต้านทานภายในของตัวเก็บประจุสองชั้นไฟฟ้า (EDLCs) ที่อยู่ในคลาส 1 และใช้ในแอปพลิเคชันสำรองวัดโดยใช้ AC เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ Hioki ยังสามารถใช้สำหรับการวัดตัวเก็บประจุ Class 2, Class 3 และ Class 4 อย่างง่าย BT3562 สามารถวัด ESR ได้ถึง 3.1 kΩ ที่ความถี่ 1 kHz JIS C5160-1 กำหนดกระแสการวัดสำหรับการใช้งานดังกล่าวและสามารถใช้เครื่องวัด LCR ​​3523 ได้แอปพลิเคชันที่กระแสไฟฟ้าวัดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน JIS กับ BT3562 กระแสการวัดได้รับการแก้ไขสำหรับแต่ละช่วงการวัด

การวัด ESR ของตัวเก็บประจุลิเธียมไอออน (LIC)

 อันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแรงดันไฟฟ้าการกู้คืนชั่วคราวศักยภาพของตัวเก็บประจุลิเธียมไอออน (LIC) หรือตัวเก็บประจุสองชั้นไฟฟ้า (EDLC) ไม่คงตัวทันทีหลังจากที่ส่วนประกอบชาร์จหรือคายประจุ ถ้า ESR ของตัวเก็บประจุคือวัดภายใต้เงื่อนไขเหล่านั้นค่าที่วัดได้อาจล้มเหลวในการคงตัวเนื่องจากผลกระทบของแรงดันการกู้คืนชั่วคราว การไล่ระดับสีที่เป็นไปได้ของแบตเตอรี่ HiTester BT4560 สามารถใช้ฟังก์ชั่นการแก้ไขเพื่อยกเลิกผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าในการกู้คืนชั่วคราวทำให้การวัด ESR มีเสถียรภาพเป็นไปได้ เครื่องมือนี้มีความละเอียดสูงสุด 0.1 μΩ และสามารถวัดตัวเก็บประจุลิเธียมไอออนและตัวเก็บประจุสองชั้นไฟฟ้าด้วย ค่า ESR ต่ำ 1 mΩ หรือน้อยกว่า

การวัดความต้านทานภายในของอุปกรณ์ Peltier

องค์ประกอบของ Peltier สามารถใช้ในการทำความเย็นความร้อนและการควบคุมอุณหภูมิได้ การประยุกต์ใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อวัดความต้านทานภายในขององค์ประกอบ Peltier ด้วยกระแสไฟฟ้ากระแสตรงกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ทำให้เกิดการไหลของความร้อนและอุณหภูมิภายในเปลี่ยนแปลงไปองค์ประกอบทำให้ไม่สามารถรับการวัดที่มั่นคงได้ โดยใช้กระแสไฟฟ้ากระแสสลับถึงทำการวัดปริมาณการไหลของความร้อนและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสามารถลดลงทำให้สามารถวัดความต้านทานภายในของส่วนประกอบได้อย่างมั่นคง ตั้งแต่ BT3562 สามารถวัดความต้านทานภายในโดยใช้กระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่การวัดความถี่ 1 kHz เครื่องมือนี้สามารถวัดความต้านทานภายในของ Peltier ได้องค์ประกอบที่มีค่าความต้านทานต่ำตามลำดับหลายมิลลิโอห์ม