โปรแกรม Green Point ของ Hioki

เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจาก HIOKI เราจะปลูกต้นไม้ในนามของคุณหรือบริจาคในปริมาณที่เท่ากันให้กับองค์กรปลูกต้นไม้

  • เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์, ระบบจะบันทึก 1 คะแนนไปที่ HIOKI สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
  • คะแนนที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมจะถูกนำมารวมกันสำหรับลูกค้าทั้งหมดในภูมิภาคเป้าหมาย
  • HIOKI จะปลูกต้นไม้ตามจำนวนคะแนนที่ได้รับระหว่างปีในพื้นที่เป้าหมาย (1 ต้นสำหรับทุก ๆ 10 คะแนน) หรือบริจาคเป็นจำนวนให้กับองค์กรการปลูกต้นไม้
  • HIOKI จะรายงานจำนวนและที่ตั้งของต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกและจำนวนเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมด