รูปแบบธุรกิจ

การพัฒนาการผลิตและการขาย / การบริการที่ยึดหลักสามวิธีที่ได้ผ่านการปรับแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

เราได้นำทุกแผนกมารวมกันที่ HIOKI Forest Hills วิทยาเขตซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตของเราเพื่อสร้างแนวทางสามทางให้กับธุรกิจ

HIOKI บริษัทที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นทุกๆวัน ทำให้ชีวิตมนุษย์มีความปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นและยังช่วยทำให้ฝันเป็นจริง เครื่องมือวัดที่สนับสนุนความก้าวหน้าเหล่านี้ยังคงพัฒนาต่อไป เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของเรา หนึ่งในสามของพนักงาน HIOKI ทั้งหมดทำงานวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราลงทุนประมาณ 10% จากรายได้ทั้งหมด

การติดตามการผลิตที่คล่องตัว

HIOKI มุ่งมั่นที่จะใช้ระบบการผลิตที่สมบูรณ์แบบซึ่งสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ เนื่องจากลักษณะของเครื่องมือวัดไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่เป็น “yardsticks” สำหรับการวัดไฟฟ้าจำเป็นต้องรับประกันคุณภาพในการผลิตในระดับสูง การร่วมมือกับซัพพลายเออร์ของเราอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการผลิตของเราเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของคุณภาพผลิตภัณฑ์

ฝึกการขายที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็นหลัก

ทำงานกับผู้จัดจำหน่ายเราเข้าเยี่ยมลูกค้าเพื่อแก้ไขข้อกังวล  ข้อมูลที่ได้รับระหว่างการเยี่ยมชมเหล่านี้ยังใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วางรากฐานสำหรับความสามารถของเราในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลูกค้าของเรา