วิสัยทัศน์บริษัท Hioki

“บริษัททรงคุณค่าจากการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการอันเป็นเอกลักษณ์”

เราเชื่อว่าการที่บริษัทใดๆ จะเติบโตได้นั้นต้องบรรลุเงื่อนไขสองประการ นั่นคือ: พนักงานทุกๆคนจะต้องตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองและตัวบริษัทเองก็ต้องทำตามหน้าที่พลเมืองที่ดีให้ได้

ปรัชญาหลักของ Hioki คือการเคารพต่อมนุษยธรรมและการมีส่วนร่วมต่อสังคม ซึ่งต้องยึดถือให้เป็นคุณค่าในระดับปัจเจกของพนักงานทุกคน และเราก็ได้ยึดถือภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจุดยืนหลักของบริษัท ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์ทั้งในด้านวัฒนธรรมและความสำเร็จ เพื่อที่เราจะได้รับทั้งได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดและมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความยอดเยี่ยมสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ