Home > ผลิตภัณฑ์ > แคลมป์มิเตอร์ > แคลมป์วัดกระแสไฟรั่ว AC รุ่น CM4003

แคลมป์วัดกระแสไฟรั่วไหล
CM4003
(มีฟังก์ชันเอาต์พุตและสามารถเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกได้)

ป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดของอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว!

คุณลักษณะเฉพาะ
  • รองรับการใช้งานผ่านระบบบลูทูธ เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อถ่ายโอนข้อมูลการวัดได้อย่างง่ายดาย (จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริม Wireless Adapter Z3210)
  • ตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วปริมาณน้อยด้วยเซ็นเซอร์แบบใหม่ล่าสุด (เส้นผ่านศูนย์กลางแกนกลางปากแคลมป์ขนาด 24 มิลลิเมตร (mm))
  • มีช่วงการวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่กว้างขึ้นกว่าเดิม สามารถวัดได้ทั้งกระแสรั่วไหลและกระแสโหลด
  • ตรวจจับปัญหาที่เกิดกับอุปกรณ์ GFCI และ RCD ได้อย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มความเร็วการแสดงเงื่อนไข ผ่าน (pass)/ ไม่ผ่าน (fail) สำหรับฟังก์ชันเปรียบเทียบข้อมูล (Comparator Function) ทีมีในตัวเครื่อง
  • เอาต์พุตฟังก์ชัน (รูปคลื่น(waveform) / ค่าเฉลี่ยกำลังสอง(RMS)) : เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องบันทึกข้อมูล (recorder) เพื่อเก็บสัญญาณทางไฟฟ้าในแบบรูปคลื่น (ที่มีการเปลี่ยนแปลง, ความผันผวนและการแกว่งของสัญญาณ)
  • แหล่งจ่ายไฟภายนอก : ใช้อะแดปเตอร์ AC สำหรับการใช้งานแบบต่อเนื่องและการวัดเป็นเวลานาน

CAT IV 300 V
CAT III 600 V

Model No. (Order Code)

CM4003 Wireless Adapter Z3210 not included
CM4003-90 Bundled with the Wireless Adapter Z3210

รองรับการใช้งานร่วมกับ Wireless Adapter Z3210 กรณีเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth®.


เพิ่มการสื่อสารแบบไร้สายด้วยอุปกรณ์เสริม Z3210 เพื่อแสดงข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ทริปแบบสุ่ม (Intermittent Trip)

เชื่อมต่อ Wireless Adapter Z3210 (แยกจำหน่าย) เพื่อเพิ่มการสื่อสารแบบไร้สาย สามารถถ่ายโอนข้อมูลและแสดงผลค่าที่วัดไปยังโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต อีกทั้งยังตรวจสอบตำแหน่งและเวลาที่เกิดกระแสรั่วไหลได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ


สร้างรายงานได้ทันทีด้วยแอปพลิเคชันฟรี (GENNECT Cross)

GENNECT Cross แอพฟรีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้กับเครื่องมือวัด Hioki ให้คุณตรวจสอบและจัดการผลการวัดและสร้างรายงาน
ซอฟต์แวร์นี้มีฟังก์ชันการทำงานมากมายที่ช่วยจัดการข้อมูลในภาคสนาม รวมถึงการถ่ายภาพสถานที่วัด การวางผลการวัดบนภาพถ่าย และการบันทึกบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ

จำเป็นต้องใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ไร้สายเสริม Z3210

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับ GENNECT Cross


ถ่ายโอนข้อมูลการวัดไปยังไฟล์ Excel® ได้อย่างง่ายดาย

ฟังก์ชัน Excel® Direct Input ช่วยให้คุณสามารถป้อนค่าการวัดโดยตรงและโดยอัตโนมัติลงในไฟล์ Excel® เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติของเครื่องมือ (จำเป็นต้องใช้ Wireless Adapter Z3210)


การตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ GFCIs และ RCD เป็นประจำ [ใช้ฟังก์ชันแผนผังรูปภาพ (Photo drawing function)]

บันทึกข้อมูลของสถานที่และค่าที่วัดได้รวมกันในไฟล์เดียว
ระบุจุดที่มีการทริปของกระแสไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ!


ระบุการเกิดเหตุการณ์ทริปแบบสุ่ม (Intermittent Trip) [ใช้ฟังก์ชันบันทึกเหตุการณ์ (Event recording function)]

แคลมป์มิเตอร์สามารถบันทึกข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ต่างๆ (บันทึกเวลาและค่าที่วัดได้ ณ ปัจจุบัน) ลงในหน่วยความจำภายในของตัวเครื่อง นอกจากนั้นยังสามารถรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบการทริป (trip) ผ่านแท็บเล็ตได้อีกด้วย


ตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วปริมาณน้อยด้วยเซ็นเซอร์แบบใหม่ที่ออกแบบตามมาตรฐาน IEC/EN 61557-13

แกนกลางและแผ่นป้องกันสร้างจากวัสดุแม่เหล็กที่มีการซึมผ่านสูง นอกจากนั้นเซ็นเซอร์แบบ CT มีขดลวดที่พันอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ถูกกำหนดไว้ใน IEC / EN 61557-13 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับแคลมป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหล


การวัดกระแสรั่วไหลที่มีความน่าเชื่อถือสูง

1. มีความไวในการวัดที่สม่ำเสมอภายในปากแคลมป์: เมื่อคล้องแคลมป์มิเตอร์เข้ากับสายไฟจะสามารถวัดค่าด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของตัวนำ(สายไฟ) ภายในปากแคลมป์
2. มีความต้านทานต่อผลกระทบที่เกิดจากสนามแม่เหล็กภายนอก: แผ่นป้องกันทำจากวัสดุแม่เหล็กที่มีการซึมผ่านสูง ทำให้สามารถปิดกั้นสนามแม่เหล็กจากสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ดีเยี่ยม
3. มีการขจัดผลกระทบที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าความถี่สูง: ตัวกรองความถี่ต่ำจะกำจัดกระแสไฟฟ้ารั่วแบบ capacitive ที่มีความถี่สูงออกจากอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในขณะที่ทำการวัด


รองรับการคล้องตัวนำหรือสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางได้สูงสุดที่ 40 มิลลิเมตร (mm)

ปากแคลมป์มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 40 มิลลิเมตร (mm) สามารถใช้คล้องสายไฟที่มีความหนาหรือสายไฟหลายเส้นได้พร้อมกัน


รองรับการวัดแบบต่อเนื่องเป็นเวลานานด้วยฟังก์ชันเอาต์พุตและฟังก์ชันแหล่งจ่ายไฟภายนอก

ฟังก์ชันเอาต์พุตรูปคลื่น(waveform) / ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) สามารถบันทึกรูปคลื่นและความผันผวนร่วมกับเครื่องบันทึกข้อมูล (recorder)ได้
ฟังก์ชั่นแหล่งจ่ายไฟภายนอกช่วยให้สามารถวัดได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยใช้อะแดปเตอร์ AC (อุปกรณ์เสริม)


ข้อมูลจำเพาะ (รับประกันความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ 1 ปี และ รับประกัน Post-adjustment accuracy 1 ปี)

ช่วงวัดกระแสไฟฟ้า AC 6.000 mA/ 60.00 mA/ 600.0 mA/ 6.000 A/ 60.00 A/ 200.0 A, 6 ย่าน, True RMS
ค่าความแม่นยำพื้นฐาน (45 Hz – 400 Hz) : ±1.0% rdg ±5 dgt (6.000 mA ถึง 6.000 A), ±1.5% rdg ±5 dgt (60.00 A ถึง 200.0 A)
ค่าความแม่นยำพื้นฐาน (15 Hz – 45 Hz, 400 Hz – 2 kHz) : ±2.0% rdg ±5 dgt
ช่วงความแม่นยำที่ครอบคลุม : 0.060 mA ถึง 200.0 A
ช่วงวัดแรงดันไฟฟ้า AC ไม่รองรับ
ช่วงวัดความถี่ 15.0 Hz ถึง 2000 Hz
Crest factor 3 (ที่ย่านการวัดทั้งหมด ยกเว้น ที่ย่าน 200.0 A)
1.5 (ที่ย่านการวัด 200.0 A)
ฟังก์ชันกรองความถี่ ความถี่ Cut off : 180 Hz ±30 Hz เมื่อเปิดฟังก์ชันกรองความถี่ (-3 dB)
ฟังก์ชันส่งค่าเอาต์พุต RMS (เอาต์พุตค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS)
WAVE (เอาต์พุตรูปคลื่น)
ฟังก์ชันอื่นๆ แสดงผล ค่าสูงสุด (Max) / ค่าต่ำสุด (Min) / ค่าเฉลี่ย (Avg) / ค่าพีคสูงสุด (Peak Max) / ค่าพีคต่ำสุด (Peak Min),
คงค่าข้อมูล (Value hold) และคงค่าข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Auto hold), ไฟส่องสว่างที่หน้าจอ (Backlight), ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power save),
เสียงแจ้งเตือน (Buzzer sound), แสดงจำนวนเหตุการณ์ (Event count display) เปรียบเทียบข้อมูล (Comparator), บันทึกเหตุการณ์ (Simple event recording),
ฟังก์ชันวัดกระแสพุ่งเข้า (Rush current)
หน้าจอแสดงผล อัตรารีเฟรชหน้าจอ (Display refresh rate) : 5 ครั้ง/วินาที
แหล่งจ่ายไฟที่รองรับ [ชุดแบตเตอรี่] แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA (LR6) × 2 ; ใช้งานได้ต่อเนื่อง 48 ชั่วโมง หรือ
ใช้งานได้ต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง (เมื่อใช้งานร่วมกับ Z3210 และใช้งานการสื่อสารแบบไร้สาย
[แหล่งจ่ายไฟภายนอก] อะแดปเตอร์แปลงไฟกระแสสลับ (AC Adaptor) Z1013 (5 V DC, 2.6 A)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
แกนกลางปากแคลมป์
40 มิลลิเมตร (1.57 นิ้ว)
ขนาดและน้ำหนัก กว้าง 64 มม. (2.52 นิ้ว) × สูง 233 มม. (9.17 นิ้ว) × หนา 37 มม. (1.46 นิ้ว), น้ำหนัก 400 กรัม (14.1 ออนซ์)
อุปกรณ์พื้นฐาน
ที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง
สายเคเบิลสำหรับฟังก์ชันเอาต์พุต (L9097) × 1, สาย USB × 1, กระเป๋า (C0203) × 1, คู่มือการใช้งาน × 1,
คู่มือข้อควรระวังการใช้งาน × 1, แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA (LR6) × 2
แค็ตตาล็อก: CLAMP METER Series Download PDF  [8MB] English
แค็ตตาล็อก: AC LEAKAGE CLAMP METER CM4002, CM4003 Download PDF  [ุ6MB] English