ซอฟต์แวร์สำหรับดูค่าพลังงานไฟฟ้า
POWER LOGGER VIEWER
SF1001

วิเคราะห์และสร้างกราฟข้อมูลค่าพลังงานที่บันทึกไว้โดย
Hioki Clamp On Power Loggers บน Windows PC

SF1001 เป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลการวัดแบบกราฟที่บันทึกด้วย PW3360 / 3365 series, 3169 series Clamp On Power Loggers โดยใช้คอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะ
    • การแสดงกราฟแนวโน้ม
    • สรุปรายงานวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
    • Report printing

Model No. (Order Code)

SF1001 สำหรับ PW3360/3365s, 3169s

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ต่างๆและเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจภาพรวม

1. จัดกลุ่มข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับสถานที่หลายแห่งเข้าด้วยกันและแสดงบนกราฟเดียวเพื่อให้คุณสามารถระบุเวลาและสถานที่ที่มีลักษณะการใช้พลังงานสูงได้อย่างง่ายดาย
2. เลือกกราฟเส้นหรือกราฟแท่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ
3. รวมชุดข้อมูลมากถึง 16 ชุดไว้ในไฟล์เดียวเพื่อให้สามารถโหลดได้เร็วขึ้น


แสดงข้อมูลสำหรับการวัดในช่วงเวลาต่างๆบนกราฟเดียว

ฟังก์ชันการทำงานสำหรับการเปลี่ยนวันที่ที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเวลาของข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบเพื่อให้คุณสามารถระบุประโยชน์ของมาตรการประหยัดพลังงานได้อย่างรวดเร็ว


ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องมือวัดที่รองรับ ซีรีส์ PW3360/3365, ซีรีส์ 3169
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่รองรับ ระบบปฏิบัติการ Window 8/8.1 (32/64 bit), Window 7 SP1 หรือใหม่กว่า (32/64 bit), Window Vista SP2 หรือใหม่กว่า (32 bit), หรือ XP SP3 หรือใหม่กว่า (32 bit)
ฟังก์ชันแสดงผลแบบกราฟแนวโน้ม [แสดงผลข้อมูล] แรงดันไฟฟ้า (Voltage), กระแสไฟฟ้า (Current), กำลังไฟฟ้าจริง (Active Power), กำลังไฟฟ้าสูญเสีย (Reactive Power), กำลังไฟฟ้าปรากฎ (Apparent Power), ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor), ความถี่ (Frequency), กำลังไฟฟ้าจริงรวม (Integrated Active Power), กำลังไฟฟ้าสูญเสียรวม (Integrated Reactive Power), ปริมาณความต้องการ (Demand Volume), ค่าความต้องการ (Demand Value), ตัวประกอบแรงดันไฟฟ้าที่ไม่สมดุล (Voltage Disequilibrium Factor), พัลส์ (Pulse), ฮาร์โมนิก (ระดับ, เนื้อหา, มุมเฟส, ค่าสุทธิ, THD)
[แสดงผลแบบกราฟแท่ง] สูงสุด 16 ประเภทของชุดข้อมูลที่สามารถแสดงผลบนพื้นที่เปรียบเทียบกราฟ
[Cursor measurements] ผลข้อมูลการวัดจะถูกแสดงผลด้วยตัวชี้ตำแหน่ง (Cursor)
ฟังก์ชันแสดงผลโดยสรุป แสดงผลข้อมูลแบบเดียวกับฟังก์ชันแสดงผลแบบกราฟแนวโน้ม
[แสดงผลรายงานข้อมูลรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน]: รวบรวมและแสดงผลรายงานข้อมูลรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนตามช่วงเวลาที่ระบุไว้
[แสดงผลการคำนวณส่วนประกอบของโหลด]: คำนวณและแสดงผลส่วนประกอบของโหลดและผลปัจจัยความต้องการด้วยรายงานข้อมูลรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
[การรวมช่วงของเวลา] รวมข้อมูลทั้งหมดลงในสี่ช่วงของเวลาที่ระบุ
การแสดงผลรูปคลื่นสัญญาณ แสดงผลรูปคลื่นข้อมูล ณ จุดที่ถูกระบุ
การแสดงผลสัญญาณฮาร์โมนิก [การแสดงลิสต์ข้อมูล]: แสดงลิสต์ข้อมูลของสัญญาณฮาร์โมนิก ณ วันที่ถูกระบุ
[การแสดงกราฟข้อมูล]: แสดงกราฟแท่งของสัญญาณฮาร์โมนิก ณ วันที่ถูกระบุ
[การคำนวณด้วยตัวชี้ตำแหน่ง]: คำนวณข้อมูลการวัดด้วยตัวชี้ตำแหน่งบนรูปคลื่นหรือกราฟ
ฟังก์ชันคัดลอก จับหน้าจอารูปหน้าจอแสดงผลไปยังคลิปบอร์ด
ฟังก์ชันปริ้นท์ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์และปริ้นท์ข้อมูลที่ถูกแสดงไว้บนกราฟแนวโน้ม, รายงาน, กราฟฮาร์โมนิก และหน้าจอการตั้งค่า
[การเพิ่มคำบรรยาย]: สามารถเพิ่มคำบรรยายแบบตัวอักษรลงในแต่ละหน้าของเอกสารการพิมพ์ได้
[ตั้งค่าหัวและท้ายกระดาษ]: สามารถตั้งหัวและท้ายกระดาษลงในแต่ละหน้าของเอกสารการพิมพ์ได้
[ตัวช่วยเหลือการปริ้นท์]: ตั้งค่าปริ้นส์สีหรือขาวดำผ่านระบบปฏิบัติการ
สร้างไฟล์รายงาน สร้างข้อมูลคงที่ตามช่วงเวลาที่ระบุ
[ข้อมูลเอาท์พุต]: ข้อมูลมาตรฐานหรือข้อมูลที่ถูกเลือก
[ข้อมูลที่สามารถสร้างรายงานได้]; กราฟแนวโน้ม, ข้อมูลโดยสรุป, รายงานรายวัน, ลิสต์รายการสัญญาณฮาร์โมนิก, กราฟสัญญาณฮาร์โมนิก, รูปคลื่นสัญญาณ
[วิธีการสร้างไฟล์รายงาน]; พิมพ์แบบมาตรฐาน
[ตั้งค่าเอาท์พุตของรายงาน]; บันทึก/โหลดเอาต์พุตของรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม, คลิกที่นี่