Home > ผลิตภัณฑ์ > เครื่องบันทึกข้อมูล หลายช่องสัญญาณ > เครื่องบันทึกข้อมูล หลายช่องสัญญาณ รุ่น LR8450

เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger)
LR8450

เครื่องบันทึกข้อมูลด้วยความเร็วสุ่มตัวอย่างที่ 1 มิลลิวินาที (ms)
แบบพกพาง่าย ขยายช่องรับสัญญาณได้ถึง 120 ช่อง
ด้วยโมดูลแบบปลั๊กอินในแบบที่คุณต้องการ

เครื่องบันทึกข้อมูลความเร็วสูงแบบหลายช่องสัญญาณ (Hioki Memory HiLoggers) คือเครื่องที่ใช้วัดและบันทึกสัญญาณทางไฟฟ้าหรือสัญญาณต่างๆ ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า, อุณหภูมิ, ความต้านทาน และความชื้น ซึ่งแต่ละช่องสัญญาณจะถูกออกแบบให้มีความต้านทานสูงและมีอิสระต่อกันเพื่อลดสัญญาณรบกวนขณะวัดและบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ เครื่องบันทึกข้อมูลความเร็วสูงแบบหลายช่องสัญญาณ รุ่น LR8450 ถูกออกแบบให้มีความถี่ในการบันทึกข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดเพียง 1 มิลลิวินาที (ms) ต่อ 1 ข้อมูล และสามารถจับคู่กับโมดูลแบบปลั๊กอินเพื่อรองรับการวัดและการเก็บข้อมูลได้มากถึง 120 ช่องสัญญาณ โดยมีโมดูลแบบปลั๊กอินให้เลือกใช้ทั้งหมด 5 ประเภท (ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาณที่ต้องการวัดและบันทึก)
คุณลักษณะเฉพาะ
  • ขยายช่องรับสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อกับสายสัญญาณได้สูงสุด 120 ช่อง ด้วยโมดูลแบบปลั๊กอิน
  • บันทึกสัญญาณแรงดันไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์ความดันหรือเซ็นเซอร์อื่นๆ ด้วยความเร็วในการสุ่มตัวอย่าง (sampling) ทุกๆ 1 มิลลิวินาที (ms)
  • สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์วัดความเครียด (Strain gauge) เข้ากับช่องสัญญาณได้โดยตรง ซึ่งสามารถวัดและบันทึกสัญญาณด้วยความเร็วสูงสุดเพียง 1 มิลลิวินาที (ms) ต่อ 1 ข้อมูล
  • ลดผลกระทบที่เกิดจากสัญญาณรบกวน เพื่อให้การวัดของคุณมีความปลอดภัยและแม่นยำเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าแรงสูงหรือความถี่สูง เช่น บริเวณรอบๆ มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ (Inverter motors)

Model No. (Order Code)

LR8450 เฉพาะตัวเครื่องหลัก

หมายเหตุ : หากซื้อเฉพาะตัวเครื่องหลักจะไม่สามารถทำการวัดหรือบันทึกข้อมูลได้ โปรดเลือกซื้อโมดูลแบบปลั๊กอินเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ชิ้น เพื่อจับคู่กับตัวเครื่องหลักก่อนทำการวัดหรือบันทึกข้อมูล


การบันทึกที่เสถียร – แม้ในแรงดันไฟฟ้าและความถี่สูง
สามารถลดสัญญาณรบกวนขณะวัดและบันทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LR8450 ช่วยลดสัญญาณรบกวนขณะวัดและบันทึกข้อมูลเพื่อให้การบันทึกมีความเสถียร แม้ในแรงดันไฟฟ้าและความถี่สูง
เครื่องบันทึกข้อมูลรุ่นเก่าไม่สามารถบันทึกค่าอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนเนื่องมาจากผลกระทบของความถี่สูง
ซึ่งมีผลทำให้ค่าที่วัดได้เปลี่ยนหรือผันผวนอย่างมาก

Hioki Memory HiLogger LR8450 รุ่นใหม่ล่าสุด ใช้การออกแบบที่ปรับปรุงใหม่เพื่อสัญญาณรบกวนจากความถี่สูง
และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดและบันทึกอุณหภูมิของอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่


เชื่อมต่อสเตรนเกจโดยตรงและทำการวัดในเวลาเพียง 1 มิลลิวินาที

Memory HiLogger LR8450 เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลที่สามารถวัดความเครียดผ่านเครื่องวัดความเครียดที่เชื่อมต่อโดยตรง สามารถบันทึกที่ความถี่ตามลำดับหลายสิบเฮิรตซ์ด้วยการสุ่มตัวอย่างที่สูงถึง 1 มิลลิวินาที LR8450 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดความเค้นและโหลดของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและความเครียดของส่วนประกอบต่างๆ และเนื่องจากสามารถรองรับหน่วยการวัดที่หลากหลาย LR8450 จึงสามารถวัดความเครียด อุณหภูมิ และแรงดันไฟฟ้าได้พร้อมกันได้อีกด้วย


เพิ่มช่องรับสัญญาณได้ถึง 120 ช่อง เพียงแค่เชื่อมต่อโมดูลแบบปลั๊กอินพร้อมกัน 4 ตัว


รวบรวมข้อมูลสัญญาณเอาต์พุตจากเซ็นเซอร์ได้หลากหลายประเภท แม้แต่เซ็นเซอร์ความดันที่ต้องการวัดและบันทึกสัญญาณได้เร็วสุดที่ 1 มิลลิวินาที (ms)

เลือกใช้ : โมดูลแบบวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยความเร็วสูง (High Speed Voltage Unit U8553)

  • วัดสัญญาณทางไฟฟ้าด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่าง (sampling rate) ได้เร็วสุดที่ 1 มิลลิวินาที (ms)
  • อัตราการสุ่มตัวอย่างที่ 1 มิลลิวินาที เหมาะสำหรับวัดค่าจากเซ็นเซอร์ที่ใช้ในงานประเภทที่มีความถี่ต่ำกว่า 100 เฮิรตซ์ (Hz) อาทิเช่น เซ็นเซอร์ความดันหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน

วัดความเครียด (strain) ด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่าง (sampling rate) ได้เร็วสุดที่ 1 มิลลิวินาที (ms)

ตัวอย่าง : การวัดความเครียด
เลือกใช้ : โมดูลวัดความเครียด (Strain Unit U8554)

  • เชื่อมต่อมาตรวัดความเครียด (Strain gauge) เข้ากับช่องสัญญาณได้โดยตรง เพื่อวัดและบันทึกสัญญาณด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่างเร็วสุดที่ 1 มิลลิวินาที
  • มาตรวัดความเครียดที่ต้องมีทั้งความยาวและความบางนั้นมีแนวโน้มที่จะชำรุดได้ง่าย แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้เมื่อเลือกใช้โมดูลแบบไร้สาย เพื่อลดระยะทางการเชื่อมต่อมาตรวัดเข้ากับช่องรับสัญญาณ ทำให้มาตรวัดมีความยาวที่ลดลงและไม่เสี่ยงต่อการชำรุดง่าย

วัดอุณหภูมิในบริเวณที่ใกล้เคียงกับอินเวอร์เตอร์หรือแบตเตอรี่

ตัวอย่าง : การวัดอุณหภูมิ
เลือกใช้ : โมดูลวัดแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิ (Voltage/Temp Unit U8550) และโมดูลทั่วไป (Universal Unit U8551)
วัดอุณหภูมิด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่าง (sampling rate) ได้เร็วสุดที่ 10 มิลลิวินาที (ms)


ข้อมูลจำเพาะ (รับประกันความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ 1 ปี และ รับประกัน Post-adjustment accuracy 1 ปี)

จำนวนโมดูลสูงสุด
ที่สามารถเชื่อมต่อได้
4 โมดูลแบบปลั๊กอิน
ประเภทโมดูล
ที่สามารถเชื่อมต่อได้
(โมดูลแบบปลั๊กอิน)
U8550, U8551, U8552, U8553, U8554
จำนวนช่องรับสัญญาณ เพิ่มช่องรับสัญญาณได้ถึง 120 ช่อง (เมื่อเชื่อมต่อโมดูลแบบปลั๊กอินพร้อมกัน 4 ตัว)
อินพุตแบบพัลส์/ลอจิก [จำนวนช่องสัญญาณ] 8 ช่อง (ชนิดกราวน์ร่วม, สามารถตั้งค่าการใช้งานในแต่ละช่องสัญญาณได้)
[รูปแบบของอินพุต] Non-voltage contact, open collector, or voltage input
[จำนวนนับ] 0 ถึง 1000 M pulse, ความละเอียด : 1 pulse
[อัตราเร็วในการหมุน] 0 ถึง 5000/n (r/s), ความละเอียด : 1/n (r/s), 0 to 300,000/n (r/min.), ความละเอียด : 1/n (r/min.),
n: จำนวนของ pluse ต่อ การหมุน (1 ถึง 1000)
[อินพุตลอจิก] เก็บค่า 1 หรือ 0 ในแต่ช่วงระยะเวลาบันทึกข้อมูล
ช่วงเวลาการบันทึกข้อมูล ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงบันทึกข้อมูลที่ความเร็ว : 1 ms*, 2 ms*, 5 ms*
(*: สามารถเลือกใช้ได้เฉพาะโมดูลรองรับ 1 ms/S เท่านั้น), 10 ms ถึง 1 hour, 22 ตัวเลือก
การจัดเก็บข้อมูล หน่วยความจำภายนอก : การ์ด SD / USB drive
(รับประกันการใช้งานและข้อมูลสูญหาย เมื่อเลือกใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่จัดจำหน่ายโดย Hioki เท่านั้น)
พอร์ตเชื่อมต่อแบบ LAN 100BASE-TX / 1000BASE-T, DHCP, DNS support
(รองรับฟังก์ชันในการเก็บข้อมูล, การตั้งเงื่อนไขการเก็บข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ Logger Utility,
การตั้งค่าและควบคุมการใช้งานคำสั่งต่างๆ ผ่าน FTP server / FTP client, HTTP server, NTP client)
พอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB ช่องเสียบ USB A × 2 ช่อง : รองรับอุปกรณ์ USB 2.0 (USB drive, คีย์บอร์ด, Hub)
ช่องเสียบ USB mini-B × 1 ช่อง : รองรับฟังก์ชันในการเก็บข้อมูล, การตั้งเงื่อนไขการเก็บข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ Logger Utility,
การตั้งค่าและควบคุมการใช้งานคำสั่งต่างๆ, การถ่ายโอนข้อมูลจากหน่วยความจำประเภทการ์ด SD ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่องเสียบการ์ด SD ช่องเสียบการ์ด SD × 1 ช่อง : รองรับ การ์ดหน่วยความจำแบบ SD หรือ SDHC เท่านั้น
(รับประกันการใช้งานและข้อมูลสูญหายเมื่อเลือกใช้ : ‌ Z4001, Z4003)
หน้าจอแสดงผล 7 นิ้ว หน้าจอแสดงผลแบบ TFT color liquid crystal
(ความละเอียดการแสดงผลกราฟิก 800 × 480 พิกเซล)
ฟังก์ชันต่างๆ บันทึกข้อมูล waveform แบบเรียลไทม์ลงในหน่วยความจำประเภทการ์ด SD และ USB Drive,
การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบตัวเลข, การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบ waveform, ช่องต่อเอาต์พุตประเภทสัญญาณเตือน × 8 ช่อง,
ช่องต่อเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า × 2 ช่อง (เลือกขนาดแรงดันไฟฟ้าได้ : 5 V /12 V /24 V)
แหล่งจ่ายไฟที่รองรับ [อะแดปเตอร์แปลงไฟกระแสสลับ] เลือกใช้ Z1014 สำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 100 ถึง 240 V,
50/60 Hz), สูงสุด 95 VA (รวมอะแดปเตอร์แปลงไฟกระแสสลับ), สูงสุด 28 VA (ไม่รวมอะแดปเตอร์แปลงไฟกระแสสลับ)
[ชุดแบตเตอรี่] เลือกใช้ Z1007 (รองรับแบตเตอรี่ 2 ก้อน), ใช้งานได้ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง, สูงสุด 20 VA
[แหล่งจ่ายไฟภายนอก] สำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 10 ถึง 30 V, สูงสุด 28 VA (โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Hioki เมื่อต้องการสายไฟในการเชื่อมต่อ)
ขนาดและน้ำหนัก เฉพาะตัวเครื่องหลัก : กว้าง 272 มม. (10.71 นิ้ว) × สูง 145 มม.
(5.71 นิ้ว) × หนา 43 มม. (1.69 นิ้ว), น้ำหนัก 1108 กรัม (39.1 ออนซ์) (ไม่รวมชุดแบตเตอรี่)
ตัวเครื่องหลักพร้อมโมดูล 2 ตัว : กว้าง 272 มม. (10.71 นิ้ว) × สูง 198 มม. (7.80 นิ้ว) × หนา 63 มม. (2.48 นิ้ว)
ตัวเครื่องหลักพร้อมโมดูล 4 ตัว : กว้าง 272 มม. (10.71 นิ้ว) × สูง 252 มม. (9.92 นิ้ว) × หนา 63 มม. (2.48 นิ้ว)
อุปกรณ์พื้นฐาน
ที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ ×1, แผ่นซีดี LOGGER Application (คู่มือการใช้งานฉบับย่อ,
คู่มือการใช้งาน, ซอฟท์แวร์ Logger Utility, คู่มือการใช้งานซอฟท์แวร์ Logger Utility, คู่มือการใช้งานการเชื่อมต่อ) ×1, สาย USB ×1,
อะแดปเตอร์แปลงไฟกระแสสลับ (Z1014) ×1
แค็ตตาล็อก: ซอฟต์แวร์ GENNECT ONE SF4000 Download PDF [4MB] ภาษาอังกฤษ (English)
แค็ตตาล็อก: MEMORY HiLOGGER LR8450 Download PDF  [4MB] ภาษาอังกฤษ (English)
แค็ตตาล็อก: แอปพลิเคชันการวัดชุดมอเตอร์ Download PDF  [4MB] ภาษาอังกฤษ (English)

Relate Product