Home > ผลิตภัณฑ์ > เครื่องบันทึกข้อมูล หลายช่องสัญญาณ > เครื่องบันทึกข้อมูล หลายช่องสัญญาณ(ระบบไร้สาย) รุ่น LR8450-01

เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger)
LR8450-01

(ระบบไร้สาย)

เครื่องบันทึกข้อมูลด้วยความเร็วสุ่มตัวอย่างที่ 1 มิลลิวินาที (ms) แบบพกพาง่าย ขยายช่องรับสัญญาณได้ถึง 330 ช่องด้วยโมดูลแบบปลั๊กอินหรือโมดูลแบบไร้สายในแบบที่คุณต้องการ

เครื่องบันทึกข้อมูลความเร็วสูงแบบหลายช่องสัญญาณ (Hioki Memory HiLoggers)
คือ เครื่องที่ใช้วัดและบันทึกสัญญาณทางไฟฟ้าหรือสัญญาณต่างๆ ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า, อุณหภูมิ, ความต้านทาน และความชื้น ซึ่งแต่ละช่องสัญญาณจะถูกออกแบบให้มีความต้านทานสูงและมีอิสระต่อกันเพื่อลดสัญญาณรบกวนขณะวัดและบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ เครื่องบันทึกข้อมูลความเร็วสูงแบบหลายช่องสัญญาณ รุ่น LR8450-01 ถูกออกแบบให้มีความถี่ในการบันทึกข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดเพียง 1 มิลลิวินาที (ms) ต่อ 1 ข้อมูล และสามารถจับคู่กับโมดูลแบบปลั๊กอินเพื่อรองรับการวัดและการเก็บข้อมูลได้มากถึง 330 ช่องสัญญาณ
คุณลักษณะเฉพาะ
  • ขยายช่องรับสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อกับสายสัญญาณได้สูงสุด 330 ช่อง ด้วยโมดูลแบบปลั๊กอินและโมดูลแบบไร้สาย
  • บันทึกสัญญาณแรงดันไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์ความดันหรือเซ็นเซอร์อื่นๆ ด้วยความเร็วในการสุ่มตัวอย่าง (sampling) ทุกๆ 1 มิลลิวินาที (ms)
  • ลดผลกระทบที่เกิดจากสัญญาณรบกวน เพื่อให้การวัดของคุณมีความปลอดภัยและแม่นยำเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าแรงสูงหรือความถี่สูง เช่น บริเวณรอบๆ มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ (Inverter motors)
  • ลดผลกระทบที่เกิดจากความยาวของสายไฟเมื่อเลือกใช้โมดูลแบบไร้สาย ในการลดระยะทางการเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับช่องรับสัญญาณ
  • ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกบันทึกจากระยะไกลบนคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยี Wireless LAN

Model No. (Order Code)

LR8450-01 เชื่อมต่อแบบไร้สาย Wireless LAN (เฉพาะตัวเครื่องหลัก)

หมายเหตุ 1 : หากซื้อเฉพาะตัวเครื่องหลักจะไม่สามารถทำการวัดหรือบันทึกข้อมูลได้ โปรดเลือกซื้อโมดูลแบบปลั๊กอินเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ชิ้น เพื่อจับคู่กับตัวเครื่องหลักก่อนทำการวัดหรือบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ 2 : LR8450-01 และโมดูลไร้สายจะปล่อยคลื่นวิทยุ การใช้คลื่นวิทยุอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตในบางประเทศ การใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายและอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ 3 : สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเทศและภูมิภาคที่รองรับการใช้งานระบบไร้สายในปัจจุบัน โปรดเลือกแถบข้อมูลจำเพาะ


โมดูลแบบไร้สายเชื่อมต่อง่ายดายใน 2 ขั้นตอน!

Memory HiLogger LR8450-01 เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลที่ติดตั้ง LAN ไร้สาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมข้อมูลในตำแหน่งที่กระจัดกระจายและในบริเวณที่ยากต่อการเดินสายไฟ
คุณสามารถเพิ่มโมดูลแบบไร้สายได้มากถึง 7 เครื่องและวัดได้มากถึง 330 ช่องสัญญาณ
วิดีโอนี้จะแนะนำสองขั้นตอนง่ายๆ ให้คุณทราบถึงขั้นตอนการเชื่อมต่อโมดูลไร้สายเข้ากับโมดูลหลัก


การบันทึกที่เสถียร – แม้ในแรงดันไฟฟ้าและความถี่สูง
สามารถลดสัญญาณรบกวนขณะวัดและบันทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LR8450 ช่วยลดสัญญาณรบกวนขณะวัดและบันทึกข้อมูลเพื่อให้การบันทึกมีความเสถียร แม้ในแรงดันไฟฟ้าและความถี่สูง
เครื่องบันทึกข้อมูลรุ่นเก่าไม่สามารถบันทึกค่าอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนเนื่องมาจากผลกระทบของความถี่สูง
ซึ่งมีผลทำให้ค่าที่วัดได้เปลี่ยนหรือผันผวนอย่างมาก

Hioki Memory HiLogger LR8450 รุ่นใหม่ล่าสุด ใช้การออกแบบที่ปรับปรุงใหม่เพื่อสัญญาณรบกวนจากความถี่สูง
และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดและบันทึกอุณหภูมิของอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่


เชื่อมต่อสเตรนเกจโดยตรงและทำการวัดในเวลาเพียง 1 มิลลิวินาที

Memory HiLogger LR8450 เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลที่สามารถวัดความเครียดผ่านเครื่องวัดความเครียดที่เชื่อมต่อโดยตรง สามารถบันทึกที่ความถี่ตามลำดับหลายสิบเฮิรตซ์ด้วยการสุ่มตัวอย่างที่สูงถึง 1 มิลลิวินาที LR8450 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดความเค้นและโหลดของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและความเครียดของส่วนประกอบต่างๆ และเนื่องจากสามารถรองรับหน่วยการวัดที่หลากหลาย LR8450 จึงสามารถวัดความเครียด อุณหภูมิ และแรงดันไฟฟ้าได้พร้อมกันได้อีกด้วย


สามารถเพิ่มโมดูลแบบไร้สายได้มากถึง 7 เครื่องและวัดได้มากถึง 330 ช่องสัญญาณ

แบ่งเป็น U8552 VOLTAGE/TEMP 4 ยูนิต
และ LR8532 WIRELESS VOLTAGE/TEMP 7 ยูนิต
คุณสามารถวัดช่องสัญญาณทั้งหมดได้ 330 ช่อง


รวบรวมข้อมูลสัญญาณเอาต์พุตจากเซ็นเซอร์ได้หลากหลายประเภท แม้แต่เซ็นเซอร์ความดันที่ต้องการวัดและบันทึกสัญญาณได้เร็วสุดที่ 1 มิลลิวินาที (ms)

เลือกใช้ : โมดูลแบบวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยความเร็วสูง (High Speed Voltage Unit U8553)

  • วัดสัญญาณทางไฟฟ้าด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่าง (sampling rate) ได้เร็วสุดที่ 1 มิลลิวินาที (ms)
  • อัตราการสุ่มตัวอย่างที่ 1 มิลลิวินาที เหมาะสำหรับวัดค่าจากเซ็นเซอร์ที่ใช้ในงานประเภทที่มีความถี่ต่ำกว่า 100 เฮิรตซ์ (Hz) อาทิเช่น เซ็นเซอร์ความดันหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน

วัดความเครียด (strain) ด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่าง (sampling rate) ได้เร็วสุดที่ 1 มิลลิวินาที (ms)

ตัวอย่าง : การวัดความเครียด
เลือกใช้ : โมดูลวัดความเครียด (Strain Unit U8554)

  • เชื่อมต่อมาตรวัดความเครียด (Strain gauge) เข้ากับช่องสัญญาณได้โดยตรง เพื่อวัดและบันทึกสัญญาณด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่างเร็วสุดที่ 1 มิลลิวินาที
  • มาตรวัดความเครียดที่ต้องมีทั้งความยาวและความบางนั้นมีแนวโน้มที่จะชำรุดได้ง่าย แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้เมื่อเลือกใช้โมดูลแบบไร้สาย เพื่อลดระยะทางการเชื่อมต่อมาตรวัดเข้ากับช่องรับสัญญาณ ทำให้มาตรวัดมีความยาวที่ลดลงและไม่เสี่ยงต่อการชำรุดง่าย

วัดอุณหภูมิในบริเวณที่ใกล้เคียงกับอินเวอร์เตอร์หรือแบตเตอรี่

ตัวอย่าง : การวัดอุณหภูมิ
เลือกใช้ : โมดูลวัดแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิ (Voltage/Temp Unit U8550) และโมดูลทั่วไป (Universal Unit U8551)
วัดอุณหภูมิด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่าง (sampling rate) ได้เร็วสุดที่ 10 มิลลิวินาที (ms)


ทำการวัดในบริเวณที่ยากต่อการเดินสายไฟ

เลือกใช้ : เครื่องบันทึกข้อมูลความเร็วสูงแบบหลายช่องสัญญาณรุ่นติดตั้งเทคโนโลยีเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless LAN) LR8450-01 และโมดูลแบบไร้สาย
คุณสามารถปรับปรุงการตั้งค่าและลดการใช้สายโดยไม่จำเป็น โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายไฟที่มีความยาวและหลายเส้นจากจุดที่ต้องการทดสอบ


ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกบันทึกจากระยะไกลบนคอมพิวเตอร์

เครื่องบันทึกข้อมูลความเร็วสูงแบบหลายช่องสัญญาณแบบติดตั้งเทคโนโลยีเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wireless LAN รุ่น LR8450-01 สามารถเชื่อมต่อกับ Access point ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป ด้วยการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Station ที่ตัวเครื่อง LR8450-01 และเชื่อมต่อเข้ากับ Access point จากนั้นคุณจะสามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลผ่านเซิร์ฟเวอร์ HTTP และรับข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์ FTP ได้อย่างง่ายดาย


ข้อมูลจำเพาะ (รับประกันความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ 1 ปี และ รับประกัน Post-adjustment accuracy 1 ปี)

จำนวนโมดูลสูงสุด
ที่สามารถเชื่อมต่อได้
4 โมดูลแบบปลั๊กอิน + 7 โมดูลแบบไร้สาย
ประเภทโมดูล
ที่สามารถเชื่อมต่อได้ (โมดูลแบบปลั๊กอิน)
U8550, U8551, U8552, U8553, U8554
ประเภทโมดูล
ที่สามารถเชื่อมต่อได้ (โมดูลแบบไร้สาย)
LR8530, LR8531, LR8532, LR8533, LR8534
(รองรับเวอร์ชั่น V1.20 หรือใหม่กว่า)
จำนวนช่องรับสัญญาณ เพิ่มช่องรับสัญญาณได้ถึง 120 ช่อง (เมื่อเชื่อมต่อโมดูลแบบปลั๊กอินพร้อมกัน 4 ตัว)
เพิ่มช่องรับสัญญาณได้ถึง 330 ช่อง (เมื่อเชื่อมต่อโมดูลแบบปลั๊กอินและโมดูลแบบไร้สายพร้อมกัน 12 ตัว)
อินพุตแบบพัลส์/ลอจิก [จำนวนช่องสัญญาณ] 8 ช่อง (ชนิดกราวน์ร่วม, สามารถตั้งค่าการใช้งานในแต่ละช่องสัญญาณได้)
[รูปแบบของอินพุต] Non-voltage contact, open collector, or voltage input
[จำนวนนับ] 0 ถึง 1000 M pulse, ความละเอียด : 1 pulse
[อัตราเร็วในการหมุน] 0 ถึง 5000/n (r/s), ความละเอียด : 1/n (r/s), 0 to 300,000/n (r/min.), ความละเอียด : 1/n (r/min.),
n: จำนวนของ pluse ต่อ การหมุน (1 ถึง 1000)
[อินพุตลอจิก] เก็บค่า 1 หรือ 0 ในแต่ช่วงระยะเวลาบันทึกข้อมูล
ช่วงเวลาการบันทึกข้อมูล ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงบันทึกข้อมูลที่ความเร็ว : 1 ms*, 2 ms*, 5 ms*
(*: สามารถเลือกใช้ได้เฉพาะโมดูลรองรับ 1 ms/S เท่านั้น), 10 ms ถึง 1 hour, 22 ตัวเลือก
การจัดเก็บข้อมูล หน่วยความจำภายนอก : การ์ด SD / USB drive
(รับประกันการใช้งานและข้อมูลสูญหาย เมื่อเลือกใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่จัดจำหน่ายโดย Hioki เท่านั้น)
พอร์ตเชื่อมต่อแบบ LAN 100BASE-TX / 1000BASE-T, DHCP, DNS support
รองรับฟังก์ชัน : การเก็บข้อมูล, การตั้งเงื่อนไขการเก็บข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ Logger Utility, การตั้งค่าและควบคุมการใช้งานคำสั่งต่างๆ ผ่าน FTP server / FTP client, HTTP server, NTP client
พอร์ตเชื่อมต่อแบบ Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n
ระยะห่างในการเชื่อมต่อ : 30 เมตร (เมื่อปราศจากสิ่งกีดขวาง)
ฟังก์ชั่นการเข้ารหัส (Encryption function) : WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES
หมายเลขช่องสัญญาณที่ใช้งานได้ : 1 ถึง 11
รองรับโหมดการใช้งาน : Wireless unit connectivity, access point, station
รองรับฟังก์ชัน : การตั้งค่าและควบคุมการใช้งานคำสั่งต่างๆ ผ่าน FTP server / FTP client, HTTP server, NTP client
พอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB ช่องเสียบ USB A × 2 ช่อง : รองรับอุปกรณ์ USB 2.0 (USB drive, คีย์บอร์ด, Hub)
ช่องเสียบ USB mini-B × 1 ช่อง : รองรับฟังก์ชันในการเก็บข้อมูล, การตั้งเงื่อนไขการเก็บข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ Logger Utility, การตั้งค่าและควบคุมการใช้งานคำสั่งต่างๆ,
การถ่ายโอนข้อมูลจากหน่วยความจำประเภทการ์ด SD ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่องเสียบการ์ด SD ช่องเสียบการ์ด SD × 1 ช่อง : รองรับ การ์ดหน่วยความจำแบบ SD หรือ SDHC เท่านั้น
(รับประกันการใช้งานและข้อมูลสูญหายเมื่อเลือกใช้ : ‌ Z4001, Z4003)
หน้าจอแสดงผล 7 นิ้ว หน้าจอแสดงผลแบบ TFT color liquid crystal
(ความละเอียดการแสดงผลกราฟิก 800 × 480 พิกเซล)
ฟังก์ชันต่างๆ บันทึกข้อมูล waveform แบบเรียลไทม์ลงในหน่วยความจำประเภทการ์ด SD และ USB Drive,
การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบตัวเลข, การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบ waveform, ช่องต่อเอาต์พุตประเภทสัญญาณเตือน × 8 ช่อง,
ช่องต่อเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า × 2 ช่อง (เลือกขนาดแรงดันไฟฟ้าได้ : 5 V /12 V /24 V)
แหล่งจ่ายไฟที่รองรับ [อะแดปเตอร์แปลงไฟกระแสสลับ] เลือกใช้ Z1014 สำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 100 ถึง 240 V,
50/60 Hz), สูงสุด 95 VA (รวมอะแดปเตอร์แปลงไฟกระแสสลับ), สูงสุด 28 VA (ไม่รวมอะแดปเตอร์แปลงไฟกระแสสลับ)
[ชุดแบตเตอรี่] เลือกใช้ Z1007 (รองรับแบตเตอรี่ 2 ก้อน), ใช้งานได้ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง, สูงสุด 20 VA
[แหล่งจ่ายไฟภายนอก] สำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 10 ถึง 30 V, สูงสุด 28 VA (โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Hioki เมื่อต้องการสายไฟในการเชื่อมต่อ)
ขนาดและน้ำหนัก เฉพาะตัวเครื่องหลัก : กว้าง 272 มม. (10.71 นิ้ว) × สูง 145 มม. (5.71 นิ้ว) × หนา 43 มม. (1.69 นิ้ว),
น้ำหนัก 1108 กรัม (39.1 ออนซ์) (ไม่รวมชุดแบตเตอรี่)
ตัวเครื่องหลักพร้อมโมดูล 2 ตัว : กว้าง 272 มม. (10.71 นิ้ว) × สูง 198 มม. (7.80 นิ้ว) × หนา 63 มม. (2.48 นิ้ว)
ตัวเครื่องหลักพร้อมโมดูล 4 ตัว : กว้าง 272 มม. (10.71 นิ้ว) × สูง 252 มม. (9.92 นิ้ว) × หนา 63 มม. (2.48 นิ้ว)
อุปกรณ์พื้นฐาน
ที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ ×1, แผ่นซีดี LOGGER Application (คู่มือการใช้งานฉบับย่อ, คู่มือการใช้งาน,
ซอฟท์แวร์ Logger Utility, คู่มือการใช้งานซอฟท์แวร์ Logger Utility, คู่มือการใช้งานการเชื่อมต่อ) ×1, สาย USB ×1,
อะแดปเตอร์แปลงไฟกระแสสลับ (Z1014) ×1, ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ×1

ประเทศและภูมิภาคที่รองรับการใช้งานแบบไร้สายในปัจจุบัน (LR8450-01) อัปเดตล่าสุด: 18 มกราคม 2021

ประเทศและภูมิภาค
ที่รองรับการทำงานแบบ
ไร้สายในปัจจุบัน
ออสเตรีย, เบลเยียม, บัลแกเรีย, แคนาดา, ชิลี, จีน, โคลอมเบีย,
โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮ่องกง, ฮังการี,
ไอซ์แลนด์, อินโดนีเซีย, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เคนยา, เกาหลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาเก๊า,
มาเลเซีย, มอลตา, พม่า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน,
สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ไต้หวัน, ไทย, ตุรกี, สหราชอาณาจักร , UAE, สหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ การใช้อุปกรณ์ที่ปล่อยรังสีวิทยุต้องได้รับการอนุมัติในประเทศที่ใช้งาน
ดังนั้นการใช้เครื่องมือในประเทศหรือภูมิภาคที่พวกเขาไม่ได้รับการอนุมัติอาจได้รับโทษเนื่องจากเป็นการละเมิดกฎหมาย
แค็ตตาล็อก: ซอฟต์แวร์ GENNECT ONE SF4000 Download PDF [4MB] ภาษาอังกฤษ (English)
แค็ตตาล็อก: MEMORY HiLOGGER LR8450 Download PDF  [4MB] ภาษาอังกฤษ (English)
แค็ตตาล็อก: แอปพลิเคชันการวัดชุดมอเตอร์ Download PDF  [4MB] ภาษาอังกฤษ (English)