เครื่องทดสอบแบตเตอรี่
BATTERY HiTESTER
BT3561A

การทดสอบสายการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบของเซลล์ขนาดเล็ก
สำหรับมอเตอร์กำลังหรือแพ็คขนาดเล็กสูงสุด 60 V

คุณลักษณะเฉพาะ
  • การวัดความต้านทานภายในและแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดพร้อมกัน
  • การทดสอบสายการผลิตอัตโนมัติของเซลล์ขนาดเล็กสำหรับมอเตอร์กำลังหรือแพ็คขนาดเล็กสูงสุด 60 V
  • ช่วงการวัดความต้านทาน: 30 mΩ / 300 mΩ / 3 Ω / 30 Ω / 300 Ω / 3 kΩ
  • ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้า: 6 V / 60 V
  • มาพร้อมกับ LAN

Model No. (Order Code)

BT3561A

Note: Measurement leads are not included. Purchase the appropriate lead option for your application separately. The male (system side) of the EXT I/O connector is also available. Please contact your authorized Hioki distributor or reseller.

Measuring battery performance and safety using internal resistance (AC-IR) and open-circuit voltage (OCV)

Inspect the quality of completed cells, modules, and packs on production lines. Measure internal resistance (AC-IR) and open-circuit voltage (OCV) to check battery quality. Cells produced at the cell production factory are shipped to the module production factory after undergoing a shipping inspection. Since factors such as vibrations during shipment and even the passage of time can cause defects, batteries undergo an acceptance inspection before being assembled into modules and packs.

BT3561A
Small cells for power motors, Small packs of up to 60 V
Voltage measurement ranges: 6 V/60 V
Resistance measurement ranges: 30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ

BT3562A
Large cells for xEVs, Mid-sized packs of up to 100 V
Voltage measurement ranges: 6 V/60 V/100 V
Resistance measurement ranges: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ

BT3563A
Large packs for xEVs, Large packs of up to 300 V
Voltage measurement ranges: 6 V/60 V/300 V
Resistance measurement ranges: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ


Reducing test system development cost and management man-hours

The new BT356xA has dramatically improved tolerances for line resistance compared to previous models. This improvement makes it easy to build test systems with large numbers of channels using relays. Additionally, a longer maintenance cycle for systems in use means fewer maintenance man-hours. Finally, its capability to handle thinner cables than with previous models* makes it easier to route cables.
*AWG 29 (0.064 mm2) wire equivalent to 2.2 Ω over
an 8 m round trip can be used with the 3 mΩ or 30 mΩ range.


Improve Productivity by Increasing the Number of Inspection Channels

You can use the Switch Mainframe SW1001/SW1002 to increase the number of measurement channels. Additionally, you can perform scan measurement by controlling two instruments at once, for example a BT356xA series instrument and a DM7276, or a BT4560 and a DM7276.


Preventing instrument malfunctions caused by static electricity

Batteries can become charged on production lines, for example, when being transported on a conveyor belt. When probes are placed in contact with such batteries, the resulting application of static electricity can then damage the instrument. The BT356xA series is designed to withstand contact with ±30 kV of static electricity*, preventing static-caused malfunctions and reducing testing line downtime.
* ±30 kV IEC 61000-4-2 contact discharge


LAN interface as standard

The BT356xA series is equipped with a LAN interface as standard equipment, making it easy for the instrument to interoperate with a PLC*-based control system. The ability to use readily accessible LAN cables helps lower costs during system development and maintenance. Furthermore, a design with strong noise and static electricity resistance helps avoid system problems.
*Programmable Logic Controller, a device that automatically controls one or more machines


The De Facto Standard of Battery Testers

The HIOKI BT356xA series
These highly advanced battery testers are best suited for shipping and acceptance inspections of cells and battery packs. They simultaneously measure internal resistance and the battery’s open-circuit voltage (OCV).

Since the AC-IR measurement method is used, the measurement time is shortened. In addition, highly repeatable results are attained with this method. These testers have a highly accurate 3 mΩ range, allowing for a resistance measurement of battery tab welding and bus bars. All of this combines for the best choice in battery testers.

High input voltage applications The input high voltage (1,000 V) model, BT3564, can measure the total resistance of the battery whole pack at once.

*Watch with the video subtitles on, to see detailed descriptions.


Basic specifications (Accuracy guaranteed for 1 year, Accuracy guarantee period after adjustment made by Hioki: 1 year)

Resistance measurement ranges
30 mΩ(Max. display: 31.000 mΩ, resolution: 1 μΩ, measurement current: 100 mA)
300 mΩ(Max. display: 310.00 mΩ, resolution: 10 μΩ, measurement current: 10 mA)
3 Ω(Max. display: 3.1000 Ω, resolution: 100 μΩ, measurement current: 1 mA)
30 Ω(Max. display: 31.000 Ω, resolution: 1 mΩ, measurement current: 100 μA)
300 Ω(Max. display: 310.00 Ω, resolution: 10 mΩ, measurement current: 10 μA)
3 kΩ(Max. display: 3.1000 kΩ, resolution: 100 mΩ, measurement current: 10 μA)
Basic accuracy: ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩ range or more)
Measurement frequency: 1 kHz ±0.2 Hz
Measurement method: AC four-terminal method
Voltage measurement ranges
6 V(Max. display: 6.00000 V, resolution: 10 μV)
60 V(Max. display: 60.0000 V, resolution: 100 μV
Basic accuracy: ±0.01% rdg. ±3 dgt.
Response time 10 ms
Sampling period
Ω or V (60 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 35 ms (MEDIUM), 150 ms (SLOW)
ΩV (60 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 70 ms (MEDIUM), 253 ms (SLOW)
Ω or V (50 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 42 ms (MEDIUM), 157 ms (SLOW)
ΩV (50 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 84 ms (MEDIUM), 259 ms (SLOW)
Functions Contact check, Zero adjustment (±1000 counts), Pulse measurement, Comparator (Hi/ IN/ Lo), Statistical calculations (Max. 30,000), Delay, Average, Panel saving/loading, Memory storage, LabVIEW® driver
Interfaces
LAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)
RS-232C (Max. 38.4 kbps, Available as printer I/F)
EXT I/O (37-pin Handler interface)
Analog output (DC 0 V to 3.1 V)
Power supply 100 to 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max.
Dimensions and mass 215 mm (8.46 in) W × 80 mm (3.15 in) H × 295 mm (11.61 in) D, 2.4 kg (84.7 oz)
Preview Catalog: BATTERY HiTESTER BT3561A, BT3562A, BT3563A Download PDF  [1MB] English

For more information, click here

Options
Measurement leads (for measuring high voltage batteries)

TIP PIN 9772-90


To replace the tip on the Pin type lead 9772, L2100/L2110, (one piece)

PIN TYPE LEAD L2100


A: 300 mm (11.81 in.), B: 172 mm (6.77 in.), L: 1400 mm (4.59 ft.), for high voltage battery measurements, 1000 V DC max.

PIN TYPE LEAD L2110


A: 750 mm (29.53 in.), B: 215 mm (8.46 in.), L: 1880 mm (6.17 ft.), for high voltage battery measurements, 1000 V DC max.

Measurement leads (for measuring high voltage batteries)

1.8 mm dia. single-axis type


PIN TYPE LEAD 9770


A: 260 mm (10.24 in.), B: 140 mm (5.51 in.), L: 850 mm (2.79 ft.), 60 V DC

Measurement Leads (for measuring batteries up to 60 V at thru holes and sub-millimeter objects)

0.2 mm parallel pyramid-type pins


PIN TYPE LEAD 9771


A: 260 mm (10.24 in.), B: 138 mm (5.43 in.), L: 850 mm (2.79 ft.), 60 V DC

Measurement Leads (for measuring batteries up to 60 V, others)

LARGE CLIP TYPE LEAD 9467


A: 300 mm (11.81 in.), B: 116 mm (4.57 in.), L: 1360 mm (53.54 in.), tip φ 29 mm (1.14 in.), 50 V DC

CLIP TYPE LEAD L2107


A: 130 mm (5.12 in.), B:84 mm (3.31 in.), L:1.1 m (3.61 ft.), 60 V DC

FOUR TERMINAL LEAD 9453


A: 280 mm (11.02 in.), B: 118 mm (4.65 in.), L: 1360 mm (4.46 ft.), 60 V DC

Zero adjustment board

Can not be used for Pin Type Lead 9770 and Pin Type Lead 9771


0 ADJ BOARD Z5038


For L2100, L2110, L2020, 9465-10, 9772

PC communication

RS-232C CABLE 9637


9 pin – 9 pin, cross, 1.8 m (5.91 ft) length

Compatible products

Last update: Jan. 2021


SWITCH MAINFRAME SW1001

 • Pair with a measuring instrument for quick, multi-channel battery testing
 • Max 60V DC input
 • Max. 18 (4-terminal pair) to 66 (2-wire) channels

Learn more

SWITCH MAINFRAME SW1002

 • Pair with a measuring instrument for quick, multi-channel battery testing
 • Max 60V DC input
 • Max. 72 (4-terminal pair) to 264 (2-wire) channels

Learn more