การวัดมอเตอร์,
ตั้งแต่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพไปจนถึงการทดสอบคุณภาพ

โซลูชันการวัดที่มีความแม่นยำสูงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของมอเตอร์

Hioki นำเสนอโซลูชันการวัดมอเตอร์ที่หลากหลายซึ่งสามารถครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพไปจนถึงการทดสอบคุณภาพ
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีการวัดที่มีความแม่นยำสูงเพื่อช่วยเหลือวิศวกรหรือผู้ปฏิบัติงานในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของมอเตอร์

LISTEN
THINK
DESIGN
REFINE

We are proud of our work.

Good Design Award.
A total of 75 Hioki products have earned a Good Design Award since 1985.

2019 GOOD DESIGN AWARD: AC/DC CURRENT SENSOR CT6877

2018 GOOD DESIGN AWARD: AC/DC CURRENT SENSOR CT6904, CT6904-60

2018 GOOD DESIGN AWARD: MEMORY HiCORDER MR6000

2015 GOOD DESIGN AWARD: POWER ANALYZER PW6001

2014 GOOD DESIGN AWARD: AC/DC CURRENT PROBE CT684X Series

We would love to hear from you.