Power Quality And Energy Management

คุณภาพทางไฟฟ้าและการจัดการด้านพลังงาน

คู่มือการเลือกเครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า Hioki & เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้า

สิ่งสำคัญของระบบพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น หากเป็นเช่นนั้นทางวิศวกรจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแก้ไขปัญหา ยกตัวอย่างเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เช่น อุปกรณ์ขัดข้องหรือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลัน ซึ่งเหตุการณ์ที่กล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุและเร่งดำเนินการการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เป็นต้น

ตั้งแต่การวัดไปจนถึงการบันทึกและการวิเคราะห์ในระยะยาว เครื่องมือของ HIOKI รองรับการวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ พร้อมการทำงานที่เหนือกว่าสำหรับงานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การแก้ไขปัญหา และการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์:

การทำงานของไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ – ลดต้นทุนด้วยการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

‧ กิจกรรมการประหยัดพลังงาน การป้องกันกระแสไฟรั่ว การปรับปรุงการทำงานของไฟฟ้า ฯลฯ
‧ การคำนวณต้นทุนพลังงาน
‧ ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนกับมิเตอร์ไฟฟ้า

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์และการสำรวจกำลังไฟฟ้า – ลดผลกระทบของคุณภาพไฟฟ้าที่ไม่ดีต่อต้นทุนของสินทรัพย์

‧ โดยการตรวจสอบคุณภาพของแหล่งจ่ายไฟในระยะยาวหรือหรือการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถตรวจจับสัญญาณของปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ขั้นแรก
‧ ตรวจสอบสมรรถนะของระบบก่อนทำการเพิ่มโหลด

การแก้ไขปัญหา – หาสาเหตุของอุปกรณ์ที่มีปัญหา วินิจฉัยและดำเนินการแก้ไข

‧ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าในสถานที่ที่มีปัญหา เช่น อุปกรณ์ขัดข้องหรือทำงานผิดปกติ
‧ ตรวจสอบสภาพก่อนและหลังการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

การแก้ไขข้อพิพาท – การยื่นคำร้องตามสัญญาที่อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อพิพาท

‧ ช่วยแก้ไขข้อพิพาทระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค

ให้เราแนะนำคุณในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ!

หากคุณกำลังพิจารณาเครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าหรือเครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันของคุณอยู่ เลื่อนลงมาที่ด้านล่างนี้ เราจะช่วยคุณในการเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมเหล่านี้:

1. เลือกเครื่องมือที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณ
2. การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์โดยย่อ
a) การศึกษาพลังงานและการสำรวจพลังงาน
b)การวัดฮาร์มอนิก
c) การแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า
d) คุณสมบัติขั้นสูง
e) อินเทอร์เฟซ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดแคตตาล็อกที่นี่
วิธีการเลือกเครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและเครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

Choose the tools that meets your purpose.

Choose The Tools That Meets You Purpose

 
 
Power Quality Analyzer PQ3198
Download Catalogue
Power Quality Analyzer PQ3100
Download Catalogue
Clamp On Power Logger PW3365
Download Catalogue
Clamp On Power Logger PW3360
Download Catalogue
AC Clamp Power Meter CM3286
Download Catalogue
Power Quality Logger and Analyzer Advanced Power Quality Logger and Analyzer Standard Power Logger AC Clamp Power Meter
What? Used when precise measurements are necessary, for example, for contractual applications that may require resolving disputes, verifying compliance with standards, etc. This is a tool for understanding the power trend and consumptions, constant monitoring, analyzer power quality, trouble-shooting applications and other applications where low uncertainty is not required. Power loggers are instruments for you to understand the power trend and constantly monitor. The AC Clamp Power Meter is a tool for you to check the power at sites from manufacturing plants to households.
When? When you need to examine, diagnose and countermeasure the power supply condition that causes troubles to the equipment. When two different lines a measurement need to be measured simultaneously. When you need to conduct a power survey to understand the load size in a system or to understand the power quality in a system. Also useful for preventative maintenance. When you need to understand the power consumption of a facility or system, to support power saving activities to achieve your sustainable development goals. (SDGs) When you need to detect electricity theft, and check the power condition at the power transmission and distribution side.
Who? Data centers engineers, power utility engineers, power measurement consultants, power quality specialists, substation facilities manufacturer, and engineers who measure commercial line inverter efficiency. Facility managers, plant managers, industrial engineers and technicians, utility companies engineers and power consultants. Facility managers and utility companies. Utility companies electricians and on-site technicians.
Why? The two line measurement feature is a dedicated function for measuring two different lines accurately and safely. High sampling rates for transient measurement and high-order harmonics measurement capability help to identify the cause of the power quality issues. The dedicated software, PQ One with statistical data analysis will help you to understand and analyze your power condition. The Quick Set function will help you with the power survey settings and makes your power quality survey much easier. The dedicated software, PQ One with statistical data analysis will help you understand the analyze your power condition. Compact size for easier installation in distribution boards. Being able to use the power supply from the line will also help you with long term period power surveying. Non metallic contact for safety power measurements. The bluetooth connected application, GENNECT Cross, will help you identify when there is electricity theft. Easy to use for checking the power condition from single phase to 3 phase connection systems.

Power Quality Measuring Instruments Comparison At A Glance

Energy Studies and Power Survey

 
Application Use
Energy Studies and Power Survey PQ3198
Advanced
PQ3100
Standard
PW3360-21 PW3365 CM3286-01
Measure V, I, P, kW,PF/DPF, kWh Conduct power and energy surveys to understand the power consumption and validate energy saving
Measure MIN/MAX and AVG Values
Voltage, current and power trend recording -
Energy cost measurement - -

Harmonics Measurement

 
Application Use
PQ3198
Advanced
PQ3100
Standard
PW3360-21 PW3365 CM3286-01
Energy Studies and Power Survey
THD Measurement (V & I) This value can be monitored to assess waveform distortion for each item, providing a yardstick that indicates the extend to which the total harmonic components are distorting the fundamental waveform
Harmonics 1 to 30 for V & I When the level of the harmonic component is high, it may cause serious accidents such as overheating or noise in motors or transformers, and burn out reactors in phase compensation capacitors
(1-40. PW3360-21)

(1-13)
Advanced Harmonics Measurement
Harmonics 0 to 50 for V & I When the level of the harmonic component is high, it may cause serious accidents such as overheating or noise in motors or transformers, and burn out reactors in phase compensation capacitors. Detect the DC element on the AC circuit (0th Order). - - -
High order harmonics 2kHz to 80kHz High-order harmonic components can damage equipment and power supplies, cause equipment operation to be reset, or result in abnormal sound from TVs and radios. - - - -
Inter-harmonics Inter-harmonics are caused when the voltage or current waveform is distorted due to static frequency conversion equipment, cycloconverters, Scheribus drive, induction motors, welders, or arc furnaces. The term refers to frequency components that are not a whole multiple of the fundamental wave. - - -
Power Harmonics Detect the harmonics direction
(PW3360-21)
- -

Power Quality Troubleshooting

 
Application Use
PQ3198
Advanced
PQ3100
Standard
PW3360-21 PW3365 CM3286-01
Standard Power Quality Troubleshooting
Detailed trend recording for V and I For conducting power surveys to understand the current power quality status - - -
Power Quality Event Recording Measurement according to the EN50160 standard includes transient, swell, dip, interruption, frequency (200 ms) and flicker - - -
Advanced Power Quality Troubleshooting
Detect multiple events simultaneously Multiple events may occur for a single power quality problem. Detecting them simultaneously may help you pinpoint the cause. - - -
High-speed sampling for transient measurement Measure the duration and peak voltage of the transient event to determine the power quality problem - - -
Inter-harmonics Inter-harmonics are caused when the voltage or current waveform is distorted due to static frequency conversion equipment, cycloconverters, Scheribus drive, induction motors, welders, or arc furnaces. The term refers to frequency components that are not a whole multiple of the fundamental wave. - - -
Power Harmonics Detect the harmonics direction
(PW3360-21)
- -

Advanced Features

 
Application Use
Advanced Features
PQ3198
Advanced
PQ3100
Standard
PW3360-21 PW3365 CM3286-01
Anti-theft detection Compare the measurement values with the electric meter measurement to detect the differences - - - -
Frequency fluctuation Frequency fluctuation occurs due to line separation caused by circuit issues, shutdown of a high-capacity generators, or changes in the supply/demand balance of active power. - - -
Transient voltage (impluse) Transient voltage occurs due to the phenomena such as lightning, breaker damage, or closure on the circuit breaker or relay. It often occurs when there is a radical change in voltage or when the peak voltage is high. - - -
Voltage dip (SAG) Most dips are caused by natural phenomena such as lightning. When an equipment fault is detected and taken offline due to the occurance of a power system ground fault or short-circuit, a large inrush current caused by a motor startup or another load can occur, causing a temporary voltage dip. - - -
Voltage swell (SURGE) Swells occur when the voltage rises momentarily. Some examples of this are when a power line turns on or off due to lightning or a heavy load, when a high-capacity capacitor bank is switched, when a one-line ground occurs, and when a high capacity load is cut off. This phenomenon also includes voltage surges due to grid-tied dispersed power supplies (e.g Solar Power). - - -
Flicker Flicker consists of voltage fluctuations resulting from causes such as blast furnaces, arc welding, and thyristor control loads. Manifestations include light bulb flickering. - - -
Interruption (momentary power outage) Interruptions consist of momentary, short term, or extended power supply outages as a result of factors such as circuit breakers being tripped due primarily to power company issues (interruption of power due to lightning strikes, etc.) or power supply short-circuits. - - -
Unbalance Unbalance is caused by increases or decreases in the load connected to each phase of a power line, or by distortions in voltage and current waveforms, voltage dips, or negative phase voltage caused by the operation of unbalanced equipment or devices. - - -
Inrush Current Inrush current is a large current that flows momentarily, for example when electric equipment is turned on - - -
DC Measurement Measurement for DC loads or systems - - -
400 Hz Measurement Power Measurement for aviation systems and shipboard systems - - - -
Power inverter/converter efficiency Measure the primary side and secondary side of power inverters or converters to evaluate the system efficiency - - - -
GPS time synchronization GPS time synchronization reduce any time difference between instruments to allow analysis that preserves the simultaneity of phenoma measured with multiple instruments. - - - -

Interface

 
Application Use
Interface
PQ3198
Advanced
PQ3100
Standard
PW3360-21 PW3365 CM3286-01
USB -
Ethernet -
Bluetooth connectivity - - - -
SD Card -
RS-232C - - -
Pulse ✔ (Event input function) ✔ (Event input function) ✔ (Pulse I/O terminals) - -
Safety 600 V (CAT IV) 600 V (CAT IV), 1000 V (CAT III) 600 V (CAT III) 600 V (CAT III) 600 V (CAT IV)
Non-metallic constant power measurement - - - -
Power from measurement line Inrush current is a large current that flows momentarily, for example when electric equipment is turned on - - - -

We would love to hear from you.